image Văn hóa - Xã hội
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
Thứ bảy, Ngày 30/03/2019, 04:45 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) – Chỉ còn hơn một ngày nữa là đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 – cả nước tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26.6.2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Biên tập Website Quận giới thiệu với bạn đọc một số điều cần biết về cuộc Tổng điều tra này.

 

 

MỤC ĐÍCH 
Thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; Đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược cũng như các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; Phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

 

 

THỜI GIAN
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1.4.2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào Quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào Quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào Quý IV năm 2020.

 

 

NỘI DUNG ĐIỀU TRA
Bao gồm: Thông tin chung về dân số; Tình trạng di cư; Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; Tình trạng khuyết tật; Tình trạng hôn nhân; Mức độ sinh, chết và phát triển dân số; Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Tình hình lao động - việc làm; Thực trạng về nhà ở; Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

 

 

NHỮNG NÉT MỚI
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có một số nét mới so với những lần trước. Đó là:
1. Quy mô mẫu nhỏ hơn (tương ứng khoảng 10% và 15% dân số) nhưng tính đại diện sẽ rộng hơn, phủ tới 40% số lượng địa bàn được chọn; 
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý số liệu và công bố kết quả giúp nâng cao chất lượng thông tin, minh bạch trong xử lý thông tin, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả tổng điều tra, cập nhật thông tin về dân số, đề xuất nâng cao chất lượng thông tin của hệ thống báo cáo hành chính thay thế tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2029.
3. Hình thức thu thập thông tin được cải tiến với 3 hình thức: Phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI), phiếu trực tuyến sử dụng internet (webform) và phiếu giấy in sẵn. Đây là một trong những đột phá của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 khi lần đầu tiên Tổng cục Thống kê sử dụng hình thức CAPI và webform trong một cuộc điều tra thống kê quốc gia. Việc cải tiến này sẽ đem lại những lợi ích nhưng cũng tạo ra những thách thức không nhỏ trong thực hiện cuộc tổng điều tra, đó là: hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay của Tổng cục không đảm bảo để tiếp nhận nhiều hình thức truyền gửi thông tin cùng một lúc; việc sử dụng webform gặp nhiều thách thức trong công tác tổ chức thực hiện và đối với các hộ dân cư; tỷ lệ hộ hoàn thành webform rất thấp. Cụ thể hình thức thu thập thông tin như sau:
* Phiếu điện tử sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (CAPI): Thông tin trên phiếu điện tử được điều tra viên hoàn thành và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê ngay trong quá trình điều tra thực địa. Dữ liệu được kiểm tra, duyệt và nghiệm thu bởi các giám sát viên huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh (viết gọn là cấp huyện), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết gọn là cấp huyện) và Trung ương.

 


Hình thức thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI) 
(Ảnh minh họa)

 

* Hộ tự cung cấp thông tin trên phiếu trực tuyến (Webform): Thông tin trên phiếu trực tuyến được lưu trữ trên máy chủ của Tổng cục Thống kê sau khi hộ hoàn thành tự điền thông tin. Dữ liệu điều tra sẽ được kiểm tra và tích hợp vào sơ sở dữ liệu chung của phiếu điện tử và phiếu giấy phục vụ cho công tác làm sạch và xử lý, tổng hợp các kết quả của TĐT.

 


Hình thức thu thập thông tin bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (webform)

 

4. Kinh phí dự toán của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là 1.514 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2009. Kinh phí tăng chủ yếu là do tăng về định mức ngày công (từ 59.000 đồng/ngày/người lên 180.000 đồng/ngày/người); do chế độ công tác phí và tiền ngủ lại (từ khoảng 170.000 đồng/người/ngày lên 500.000 đồng/người/ngày); do quy mô dân số; do mua sắm và thuê hạ tầng công nghệ thông tin.
5. Thông tin từ tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ yêu cầu thông tin của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển đất nước. Do vậy, thông tin về dân số từ tổng điều tra cần được cung cấp hàng năm thay vì 10 năm thực hiện một lần. Trong khi đó, phương pháp thực hiện tổng điều tra theo cách truyền thống không còn phù hợp vì gánh nặng chi phí thực hiện quá lớn; chưa tận dụng được tối đa các nguồn dữ liệu sẵn có như dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn; chưa tận dụng được tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin. Cần phải cải tiến phương pháp thu thập thông tin để tiến tới không thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2029 và những năm tiếp theo…
6. Nhằm sử dụng dữ liệu hành chính thay thế cho tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2029 không phải thực hiện nữa, Tổng cục Thống kê kiến nghị Bộ Tư pháp thực hiện thống kê hộ tịch đồng bộ trên cả nước, đảm bảo dữ liệu điện tử về thống kê hộ tịch được chia sẻ với Tổng cục Thống kê phục vụ khai thác thông tin thống kê về dân số hàng năm; thiết lập và sử dụng một loại “mã công dân” duy nhất (cho mỗi người dân từ khi họ sinh ra) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước (đặc biệt tại Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam...). Đây là thông tin quan trọng nhất giúp kết nối các nguồn dữ liệu hành chính liên quan đến người dân.

 

ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN MẠNG
Để thực hiện cuộc tổng điều tra, Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đều chú trọng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê để thiết kế nội dung điều tra, nhất là những nội dung mới, những yêu cầu đặt ra. Các công việc trong giai đoạn chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, cơ bản đúng với kế hoạch tổng thể Thủ tướng đã giao và đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho tổng điều tra. Tổng cục Thống kê đã có những thay đổi đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ cuộc điều tra, với nhiều phương pháp điều tra thu thập thông tin trực tiếp và gián tiếp, hình thức thu thập cả phiếu điện tử, phiếu in sẵn và qua điện thoại di động. Với các cách làm này, hy vọng sẽ mang lại tiện lợi, đẩy nhanh tiến độ, độ tin cậy của điều tra tăng lên và việc tổng hợp báo cáo tiến độ sẽ nhanh hơn. Đặc biệt là các tổ chức quốc tế liên quan cũng đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trong công tác điều tra dân số và nhà ở.
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an chỉ đạo các tổ chức, công ty công nghệ, nhà mạng tăng cường phối hợp với Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện, đặc biệt là tiên lượng các rủi ro để có phương án dự phòng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, thông suốt của hệ thống truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự giác và có ý thức hợp tác. Công nghệ tạo ra sự tiện lợi, nhưng cũng tạo rủi ro, mà rủi ro này là có tính hệ thống. Phát huy triệt để công nghệ thông tin thì cũng phải tiên lượng những rủi ro của nó. Các bộ, ngành Trung ương và cả nước nhất thiết áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cuộc cách mạng 4.0 trong điều tra thống kê, để cuộc tổng điều tra nhanh, gọn, tiết kiệm, chất lượng cao.

 


Truy cập hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (LẦN THỨ 5) SẼ LÀ CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA LẦN CUỐI CÙNG CỦA CẢ NƯỚC
Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt tổng điều tra này là để hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII; hoạch định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đặc biệt là hướng đến mốc năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Dù là cuộc điều tra thống kê về dân số và nhà ở định kỳ nhưng đây là một cuộc tổng điều tra mà Trung ương và Chính phủ, Quốc hội rất quan tâm và hết sức coi trọng về mặt chất lượng, để đánh giá chất lượng dân số, chất lượng về điều kiện sống và nhà ở, chứ không đơn thuần chỉ là chỉ tiêu về mặt số lượng. Hướng tới chuyển trọng tâm từ việc kiểm soát số lượng dân số sang chất lượng dân số, gắn vấn đề dân số với phát triển bền vững và thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và đấy cũng chính là khác biệt lớn nhất của cuộc tổng điều tra lần này. Vì vậy, dữ liệu đầu ra phải đảm bảo đầy đủ nhất, chính xác nhất, chi phí tiết kiệm nhất, thời gian thực hiện ngắn nhất. Các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp trong xác định nội dung các câu hỏi điều tra, không thể bài cũ soạn lại. Thống kê không chính xác sẽ dẫn đến các quyết sách rất bị động. 
Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở từ trước tới nay được thực hiện định kỳ 10 năm/lần, nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. Nhưng tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (lần thứ 5) sẽ là cuộc tổng điều tra lần cuối cùng của cả nước. Sắp tới, sẽ không tiến hành tổng điều tra dân số 10 năm/lần, mà thay vào đó là dựa trên kết quả điều tra chi tiết, chính xác lần này, các ngành như Công an, Tư pháp sẽ tiến hành bổ sung các thông tin về nhân khẩu, hộ tịch, nhà ở… theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/lần. Nhờ vậy, giúp các số liệu, dữ liệu quốc gia được cập nhật thường xuyên, phục vụ cho công tác chuyên môn của rất nhiều ngành, nghề từ Trung ương đến địa phương.

 

QUẬN GÒ VẤP ĐÃ HOÀN TẤT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 
Đến nay, các ngành, các cấp trên địa bàn Quận đã hoàn thành một số khâu quan trọng như: thành lập Ban chỉ đạo cấp Quận và 16 Phường; thiết lập sơ đồ nền và phân chia địa bàn ở các Phường, Khu phố và lập Bảng kê hộ. Bảng kê hộ là hoạt động thu thập thông tin ban đầu từ các hộ dân cư trong tổng điều tra. Khác với các kỳ trước, tổng điều tra năm 2019 không vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn điều tra mà chỉ thực hiện bảng kê hộ và nhân khẩu đặc thù. Việc thay đổi giúp cuộc tổng điều tra được tiến hành thuận lợi, chặt chẽ, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ, các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ.
Ban chỉ đạo cấp Quận và 16 Phường đã tiến hành phổ biến và hướng dẫn kỹ càng cho điều tra viên về phương pháp tổng điều tra gồm: Phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra. Với cách phỏng vấn trực tiếp, điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (còn gọi là phiếu điện tử). Trường hợp đối với những người không thể ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu thì điều tra viên sử dụng phiếu điều tra giấy để ghi chép thông tin. Đối với các hộ bận rộn, thường đi làm vắng nhà có thể chủ động tự cung cấp thông tin theo mẫu trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra. Nhờ vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí đi lại cho điều tra viên và cả các hộ được điều tra. Đồng thời, giúp quản lý tốt dữ liệu, dễ dàng tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu thu thập.
Cùng với đổi mới phương pháp điều tra là bổ sung thêm nội dung điều tra, với cách điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu. Điều tra chọn bộ được sử dụng với phiếu ngắn gồm các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở các hộ. Với điều tra chọn mẫu sử dụng dài, ngoài thông tin về dân số còn có thêm thông tin về lịch sử của nữ vị thành niên từ 10 - 14 tuổi và phụ nữ từ gần 15 - 49 tuổi, thông tin người chết, thông tin về nhà ở nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin phân tích chuyên sâu, giúp nâng cao chất lượng điều tra, nhất là với những câu hỏi nhạy cảm và phức tạp.
Với cách thức mới trong tổng điều tra lần này tuy phải tốn nhiều thời thời gian, công sức tập huấn cho Ban chỉ đạo trong tổng điều tra các cấp và điều tra viên ở cơ sở nhưng sẽ mang lại tính chính xác cao trong công tác điều tra và giảm thời gian trong tổng hợp, quản lý và báo cáo số liệu.
Đúng 7g30 sáng ngày 1.4.2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Quận sẽ tổ chức Lễ ra quân tại trụ sở hành chính Phường 3. Ngay sau đó, đồng loạt trên toàn Quận sẽ tiến hành thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở theo quy định.

 

 

 

BA MINH (tổng hợp)
Lượt xem: 5222
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin