image Văn hóa - Xã hội
NGƯỜI THẦY THUỐC PHẢI THỰC SỰ NHƯ NGƯỜI MẸ HIỀN
Thứ năm, Ngày 27/02/2020, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Cách nay 65 năm, ngày 27.2.1955, Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ Y tế, trong thư Bác ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên ngành y tế và dặn dò, nhắc nhở 3 nội dung lớn: "Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh, "Lương y phải như từ mẫu"; Xây dựng một nền y học của ta". Bức thư của Bác (đăng trên Báo Nhân dân số 362) mang ý nghĩa, giá trị định hướng và giáo dục đạo đức lương y vô cùng to lớn.

 


Bác Hồ căn dặn thầy thuốc phải "Lương Y như từ mẫu"

 

Ngay từ những ngày đầu sau khi Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chǎm lo sức khỏe của toàn dân. Trong bài "Sức khỏe và thể dục" đǎng trên báo Cứu quốc số 199, Người viết: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe". Trên tinh thần đó, Người kêu gọi tất cả mọi người, dù là gái trai, già trẻ phải thường xuyên rèn luyện thân thể, coi việc "luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của mỗi một người yêu nước".
Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, mặc dù rất bận rộn trong việc lãnh đạo kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn rất quan tâm đến công tác bảo vệ sức khỏe của dân mà hai ngành chịu trách nhiệm trực tiếp đó là ngành Thể dục thể thao và Y tế. Với cương vị đứng đầu Chính phủ, Người đã chủ tọa nhiều phiên họp của Hội đồng Chính phủ bàn về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Y tế. Người cũng đã gửi thư cho các hội nghị của ngành Y tế như Hội nghị quân y (tháng 3.1948), Hội nghị y tế Liên khu X (cũng trong nǎm 1948), Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc (khoảng tháng 6.1953). Người đánh giá cao vai trò của công tác y tế trong việc chǎm sóc sức khỏe của nhân dân, bộ đội "người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu". Người khẳng định: "ngành thuốc sẽ được đặc biệt xem trọng" và để xứng đáng với sự "xem trọng" đó, ngành thuốc phải cố gắng đáp ứng nhu cầu của đồng bào. "Cần có những cơ quan quân y lưu động. Cần kiểm soát thuốc men chu đáo". Tìm ra những thứ thuốc mà nước ta sẵn có nguyên liệu. Tìm ra cách chữa chóng khỏi mà tốn ít thuốc. Tìm ra những thứ thuốc dễ sắm nhất và hiệu nghiệm nhất để chữa các bệnh phổ thông ở nước ta". Dưới sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Người, của Chính phủ kháng chiến, ngành y tế non trẻ của ta dẫu còn rất nhiều khó khǎn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần "tận tâm tận lực phục vụ nhân dân", "lương y kiêm từ mẫu", đội ngũ những người làm công tác y tế (bao gồm các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá, cứu thương...) đã làm tốt công tác phục vụ cả trong sản xuất và chiến đấu, cả ở hậu phương và ngoài mặt trận, đóng góp xứng đáng vào cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.
Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, công cuộc khôi phục cải tạo nền kinh tế cũ, xây dựng chế độ mới ở miền Bắc đã đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành y tế, trong đó yêu cầu có ý nghĩa bao trùm nhất vẫn là phải chǎm lo sức khỏe của toàn dân. Để làm tròn được nhiệm vụ đó, trong bức thư gửi cho Hội nghị cán bộ y tế ngày 27.2.1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh cǎn dặn ba điều: " Trước hết là phải thật thà, đoàn kết. Đoàn kết giữa các cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bác sĩ, Dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc". " Thương yêu người bệnh... cán bộ cần phải thương yêu, sǎn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn". "Xây dựng một nền y học của ta. .. thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta... dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng... chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc "Đông" và thuốc "Tây"". Ba điều Bác dặn tuy ngắn gọn là vậy, nhưng ý nghĩa của nó lại thực sự sâu sắc bởi Bác muốn đặt ra những phẩm chất cần phải có đối với người thầy thuốc trong chế độ mới, đó là đạo đức và tài nǎng.

Để nêu cao trách nhiệm và vị trí của người cán bộ Y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Y tế nước ta, biểu dương thành tích, động viên toàn ngành ra sức thi đua phục vụ người bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo lời Bác dạy, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 6.2.1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 39-HĐBT lấy ngày 27 tháng 2 hàng năm làm ngày Thầy thuốc Việt Nam, yêu cầu trong ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân và ngành y tế các cấp tổ chức những hoạt động thiết thực cổ vũ cán bộ Y tế quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thể hiện y đức "Người thầy thuốc phải thực sự như người mẹ hiền".

Có lẽ trong mọi ngành nghề, thì nghề thầy thuốc là một trong những nghề thể hiện rõ rệt nhất tính nhân đức. Người làm nghề thuốc hơn ai hết phải có tình cảm thương yêu đồng loại, phải coi nỗi đau của đồng loại như nỗi đau của chính mình, từ đó mà phải có tinh thần hết lòng giúp đỡ, phục vụ, chǎm sóc người bệnh. Đạo đức của người thầy thuốc trong chế độ mới còn được thể hiện trong mối quan hệ giữa những người đồng nghiệp. Có lẽ cũng không có lĩnh vực nào lại có sự đòi hỏi tính cấu kết, cộng đồng chặt chẽ như nghề thầy thuốc: bắt đầu từ khâu khám bệnh đến khâu điều trị, chǎm sóc người bệnh, phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Bởi vậy, ngay từ bản thân công việc nó đã đặt ra yêu cầu cần phải đoàn kết, và dưới chế độ mới yêu cầu đó được thể hiện ở tình đồng chí, đồng nghiệp. Dẫu cương vị có khác nhau, nhưng hết thảy đều cùng chung ở một trách nhiệm là phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh.

Tài nǎng cũng là một phẩm chất cần thiết của người thầy thuốc. Người thầy thuốc trước hết phải giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình để phát hiện đúng bệnh và chữa được khỏi bệnh. Đặc biệt, trước những bước phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, người thầy thuốc còn cần phải nỗ lực vươn lên, nắm bắt cho được những thành tựu mới nhất của nền y học tiên tiến trên thế giới, đồng thời vận dụng một cách thích hợp với điều kiện Việt Nam, con người Việt Nam, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Hai mặt đức - tài như đã phân tích ở trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Người thầy thuốc giỏi dưới chế độ mới phải là người vừa có tài, vừa có đức.

Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác Y tế còn được thể hiện ở tư tưởng coi Y tế, coi việc bảo vệ sức khỏe cho mọi người cũng là sự nghiệp của toàn xã hội, của toàn dân. Xuất phát từ quan điểm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Người đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát động phong trào thể dục thể thao, phong trào vệ sinh phòng bệnh, coi đó là những biện pháp hàng đầu để tǎng cường sức khỏe. Trong nội dung các bức thư Người gửi đến các đại hội, hội nghị của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, hay những chuyến đến thǎm các địa phương, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, điều mà Người thường xuyên quan tâm đến là vấn đề vệ sinh, sức khỏe. Trong bức thư Người gửi Hội nghị thể dục thể thao toàn miền Bắc họp tại Hà Nội ngày 31-3-1960, có đoạn: "Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần phải có sức khỏe. Muốn giữ gìn sức khỏe thì nên thường xuyên tập thể dục thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát triển phong trào thể dục, thể thao..." Đến thǎm Nhà máy dệt 8.3 (nǎm 1965), Người nhắc nhở: muốn sản xuất tốt thì phải có sức khỏe tốt, cho nên phải giữ gìn chỗ ǎn, chỗ ở luôn luôn sạch sẽ... Những quan điểm chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trên đã được Đảng và Nhà nước ta cụ thể hóa bằng nhiều chính sách và biện pháp cụ thể, thiết thực trong mọi giai đoạn lịch sử, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Xác định công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong những năm qua, ngành Y tế Quận không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện y đức của người thầy thuốc, hết lòng, tận tụy phục vụ Nhân dân. Cụ thể năm vừa qua, Bệnh viện Gò Vấp, Trung tâm Y tế Quận và các Trạm Y tế Phường đã tiếp nhận khám bệnh, đảm bảo chăm sóc tốt ngay tại tuyến cơ sở. Phối hợp với Sở Y tế trong công tác thẩm định cơ sở đủ điều kiện khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc. Thực hiện đạt chỉ tiêu kết quả kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân trong năm, cùng UBND 16 Phường kiểm tra, giám sát cơ sở hoạt động Y dược trong địa bàn và hướng dẫn cơ sở thực hiện đăng ký cấp phép theo quy định. Phòng Y tế Quận thường xuyên tham mưu UBND Quận chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể Quận và 16 Phường chủ động phòng chống và không để xảy ra dịch bệnh. Riêng trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID - 19) gây ra hiện nay trên toàn cầu, công tác phòng chống dịch ở Quận chúng ta đã và đang góp phần rất tốt cho Thành phố và cả nước kiểm soát dịch chặt chẽ, không có dịch bệnh và người lây nhiễm nào trên địa bàn trong suốt 26 ngày qua kể từ khi phát sinh dịch (tính đến ngày 26.2.2020).

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận cùng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - QUV - Phó Chủ tịch UBND Quận đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, Y - Bác sỹ, nhân viên Phòng Y tế Quận, Trung tâm Y tế Quận, Bệnh viện Gò Vấp nhân dịp 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 (1955 - 2020)

 

Ngành Y tế Quận luôn đẩy mạnh truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình; các mô hình, đề án về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh - sàng lọc sơ sinh được thực hiện góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tính đến tháng 11.2019, dân số Quận có 673.557 người, tỷ lệ giới tính khi sinh là 101,6 trẻ nam/100 trẻ nữ, trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là 270 trẻ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,56%, tốc độ tăng dân số tự nhiên 0,089%, sàng lọc trước sinh trên số bà mẹ mang thai là 3275/4043, đạt tỷ lệ 81%, sàng lọc sơ sinh 3761/4701 trẻ, đạt tỷ lệ 80%.
Công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các chủ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng từng bước cải thiện thói quen, không dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc và biết cách lựa chọn thực phẩm an toàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm đối với các các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể trường học, công ty, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhiều năm liền trên địa bàn Quận không xảy ra ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
Hiện nay, Quận chúng ta có 16 Trạm Y tế trên 16 Phường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 8 Trạm Y tế có Bác sĩ. Quận cũng có một đơn vị là Trạm Y tế Phường 12 nằm trong tốp 24 Trạm Y tế tiêu biểu của 24 Quận - Huyện được Thành phố chọn làm thí điểm mô hình đổi mới hoạt động theo nguyên lý "Y học gia đình", đến tận nhà bệnh nhân khám và điều trị, giúp cho việc khám chữa bệnh ngày càng trở nên tốt nhất và hiệu quả nhất.

 


Trạm Y tế Phường 12 đón đoàn đại biểu Hiệp thương chính trị Thành phố
Bắc kinh - Trung Quốc đến thăm tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động Y tế cơ sở.

 

Những hoạt động tích cực của đội ngũ Y - Bác sĩ và cán bộ, nhân viên ngành Y tế Quận góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - văn hóa -xã hội của địa phương, thật sự vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hơn lúc nào hết, đội ngũ Y - Bác sĩ và cán bộ, nhân viên ngành Y Quận Gò Vấp càng cảm nhận sâu sắc về sự quan tâm và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Y tế và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, mà thấm nhuần sâu sắc nhất chính là "Người thầy thuốc phải thực sự như người mẹ hiền".

 


Đồng chí Phạm Đình Thảo - Trưởng Phòng Y tế Quận trao tặng khen thưởng
các gương xuất sắc trong công tác Y tế năm 2019.

 

Ảnh: PHƯƠNG THẢO - MINH PHƯƠNG

BA MINH
Lượt xem: 24270
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin