image Hoạt động Đảng bộ
NÂNG CAO NHẬN THỨC SÂU SẮC VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Thứ sáu, Ngày 29/03/2019, 06:14 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Chiều nay, 29.3.2019, Quận ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch số 252-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đến dự và chủ trì Hội nghị.

 

 

Đến dự và chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy triển khai hết sức cụ thể các nội dung quan trọng trên đây, với mục đích tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao về tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Bí thư Chi bộ và đảng viên về ý nghĩa tầm quan trọng của sinh hoạt Chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt Chi bộ, nhất là Chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XI và Khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị và sự gương mẫu tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn giỏi, thực sự tiên phong, gương mẫu, gắn bó mật thiết với quần chúng Nhân dân, được quần chúng Nhân dân tín nhiệm.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Kết luận số 38-KL/TW ngày 13.11.2018 của Bộ Chính trị về 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Kế hoạch số 252-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình, điều kiện hiện nay để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ theo Kết luận số 38-KL/TW. Các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của cấp trên về sinh hoạt Chi bộ, tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ.

 

BA MINH
Lượt xem: 5061
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin