image Hoạt động Hội đồng nhân dân
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ SAU GIÁM SÁT, XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN
Thứ sáu, Ngày 15/03/2019, 12:53 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 14.3.2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân Quận đã tổ chức hội nghị chuyên đề về “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và sau giám sát của Hội đồng Nhân dân năm 2019”, theo Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 7.3.2019 của HĐND Quận.

Cùng dự có các đồng chí: Thân Trọng Minh – UVTV Quận ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, Lê Thông Phang – UVTV Quận ủy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trần Thị Thanh Nhàn – UVTV Quận ủy – Trưởng Ban dân vận Quận ủy, Lê Thị Kim Hạnh – Quận ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND Quận, các đồng chí Thường trực HĐND 16 Phường.

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị tập trung thảo luận, góp ý và thống nhất các giải pháp đã nêu trong báo cáo đề dẫn của Thường trực HĐND Quận, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và sau giám sát của Hội đồng Nhân dân. Giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND đã được luật hóa. Giám sát có nhiều hình thức như: giám sát thông qua xem xét báo cáo của UBND cùng cấp và các ban - ngành thuộc UBND Quận, giám sát chuyên đề, giám sát thông qua việc chất vấn tại kỳ họp HĐND… Giám sát chuyên đề gần như bao hàm các hình thức giám sát khác. Nội dung giám sát chuyên đề được lựa chọn là những nội dung quan trọng có tác động mạnh đến đời sống Nhân dân và trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Địa bàn giám sát rộng. Thời gian triển khai giám sát dài thì nên có điều kiện xem xét, nghiên cứu kỹ những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát; kết quả giám sát được báo cáo cho đại biểu HĐND và những kiến nghị sau giám sát có tính pháp lý cao.

Từ thực tiễn giám sát chuyên đề thời gian qua cho thấy: Việc tổng hợp, xây dựng và thông qua báo cáo giám sát chuyên đề là một quy trình khép kín, mỗi công đoạn đều có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Một báo cáo kết quả giám sát có chất lượng phải đánh giá đúng tình hình, khen chê đúng mực, rõ ràng, chỉ ra được những kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng chịu giám sát, đặc biệt, phải chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các trường hợp chịu giám sát hoặc những bất cập trong chính sách để đưa ra được kết luận, kiến nghị xác đáng. Để nâng cao hiệu quả của giám sát chuyên đề, Đoàn giám sát phải theo dõi việc tiếp thu, thực hiện những kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát, khi cần thiết đưa vấn đề ra chất vấn tại kỳ họp để các kiến nghị được thực hiện nghiêm túc, triệt để.

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Thân Trọng Minh – UVTV Quận ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận đã cụ thể hóa một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Quận và 16 Phường trong thời gian tới, đó là:

1. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND, nhất là công tác cán bộ. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy Đảng thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, bố trí cán bộ đúng tầm, có đủ năng lực, trình độ để làm nhiệm vụ ở cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương thì nơi đó chất lượng hoạt động của HĐND được nâng cao. Tài liệu các kỳ họp được gửi đến các Ban HĐND Quận thẩm tra đúng thời gian quy định, không thẩm tra các nội dung gửi chậm. Các Ban HĐND Quận chủ động nghiên cứu, khảo sát, thẩm tra bằng nhiều hình thức, đảm bảo sự phù hợp và tính khả thi khi thực hiện.

2. Cải tiến, đổi mới trong hoạt động giám sát. Hoạt động giám sát chuyên đề cần phải được tăng cường thực hiện. Theo đó, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và mỗi Ban HĐND thực hiện hàng năm từ 2 đến 3 cuộc. Nội dung giám sát là những vấn đề trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc cho người dân thông qua dư luận, thông tin, báo chí, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… Để đề cương báo cáo giám sát đúng trọng tâm và đủ các thông tin phục vụ cho nội dung giám sát, việc dự thảo đề cương báo cáo giám sát cần được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của đối tượng giám sát, các thông tin phản ánh trên báo chí, qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và có thể tham khảo kinh nghiệm đề cương của HĐND các địa phương khác...

3. Kết hợp chặt chẽ giữa nghe báo cáo và khảo sát thực tế. Thành viên Đoàn giám sát phải nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về nội dung giám sát, nghiên cứu kỹ các báo cáo, kết hợp với xem xét các hồ sơ cần thiết có liên quan, ý kiến cần có tính chất vấn, phản biện... Đặc biệt, cần thu thập thêm thông tin tại các buổi khảo sát thực tế, có xác minh tại chỗ để làm căn cứ kết luận, kiến nghị sau giám sát. Báo cáo, kết luận giám sát phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực, sát thực tế và quan trọng nhất là phải chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cụ thể, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, nêu ra được những kiến nghị, đề xuất rõ ràng, chính xác, phù hợp, khả thi để các cơ quan tổ chức thực hiện được. Tránh việc kết luận, kiến nghị chung chung, gây khó khăn cho việc thực hiện.

4. Trước các kỳ họp thường kỳ của HĐND, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các cơ quan đơn vị, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND Phường để trình HĐND Quận. Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát chỉ chấm dứt khi các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành các kết luận, kiến nghị.

5. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, theo đối tượng... Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu có thể tham dự. Đại biểu HĐND Quận trực tiếp gặp gỡ cử tri trong không khí cởi mở, dân chủ; dành thời gian để cử tri trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị, "nghe cử tri nói". Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, nhất là cấp Quận phải tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Quận khi có yêu cầu để trả lời, giải trình những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình trước cử tri, "nói cho cử tri hiểu". Đối với những vấn đề chưa giải quyết ngay được thì cần phải xác định lộ trình cụ thể. Tổ đại biểu và các đại biểu trong Tổ giám sát kết quả trả lời kiến nghị của cử tri đến khi được xử lý thỏa đáng. Ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị và thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

6. Nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND Quận. Mỗi đại biểu HĐND phải xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ là “người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương”. Từng đại biểu phải tự nâng cao năng lực, kỹ năng của mình; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của đại biểu, thể hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong các hoạt động này. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND Quận thông qua nhiều hình thức như: hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, hướng dẫn bằng văn bản, trao đổi kinh nghiệm. Xây dựng Văn phòng điện tử, áp dụng công nghệ thông tin để cung cấp tài liệu, thông tin cho đại biểu và tổ chức phục vụ các hoạt động của đại biểu HĐND Quận. Kiện toàn và tăng cường bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Tăng cường thông tin về hoạt động của HĐND, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tiếp cận, đưa tin về hoạt động của HĐND. Tạo nhiều kênh kết nối mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri...

 

 

 

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 40239
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin