image Hoạt động Đảng bộ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
Thứ sáu, Ngày 11/01/2019, 02:06 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 11.1.2019, Quận ủy đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018; Sơ kết 1 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Thanh tra Quận trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các đồng chí Thường vụ Quận ủy, Thường trực cấp ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Chi - Đảng bộ trực thuộc...

 

 


Đồng chí Lê Thông Phang - UVTV Quận ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018

 

Đồng chí Lê Thông Phang - UVTV Quận ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018, nêu rõ: Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kịp thời giải quyết các khó khăn, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, chỉ đạo xây dựng và triển khai kịp thời Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1.12.2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Thanh tra Quận trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ, cán bộ, đảng viên.

Quá trình giám sát, kiểm tra và thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chủ động báo cáo, đề xuất giải quyết các vụ việc phát sinh đã góp phần giải quyết nhanh, đúng quy định, bước đầu đã phát huy tác dụng trong thực hiện Quy định 1374. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ Quận được nâng cao về chất lượng, được sự quan tâm, đồng tình của quần chúng Nhân dân góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và công tác xây dựng Đảng bộ Quận.

Điều đáng ghi nhận là quy trình kiểm tra, giám sát được đổi mới theo hướng sâu hơn, sát với thực tế hơn. Khi tham mưu Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và các ngành (như Ban Tổ chức Quận ủy,  Ban Tuyên giáo Quận ủy,  Ban Dân vận Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận, Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể,  Khối Nội chính Quận ủy...) trao đổi những nội dung cần kiểm tra, giám sát để tham mưu nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tránh bị trùng lắp. Theo đó, tập trung chủ yếu vào các vấn đề người dân quan tâm, bức xúc như việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư công, quản lý sử dụng tài sản, tài chính... Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã cơ cấu thành viên đoàn kiểm tra, giám sát bao gồm lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị, phòng ban có chuyên môn sâu (như Tài chính, Thanh tra, Quản lý đô thị, Tài Nguyên Môi trường...) vào việc đề xuất xây dựng nội dung và tiến hành kiểm tra, giám sát. Do vậy, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy ngày càng được nâng cao và đảm bảo tính khoa học hơn. Qua đó, ghi nhận những kết quả đạt được của các tổ chức Đảng, đảng viên và cũng chỉ ra được những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đảng viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Công tác kiểm tra, giám sát của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với một số tổ chức Đảng. Sau kiểm tra đã ban hành kết luận kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục một số mặt tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Quận với nội dung tập trung vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở; việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;  công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, trật tự xây dựng... Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các tổ chức Đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Trong năm, Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 8 trường hợp (bằng hình thức khiển trách 7  trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp); Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thi hành kỷ luật đối với 1 trường hợp (với hình thức khiển trách). Nội dung vi phạm chủ yếu do thiếu trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, các quy định về xây dựng, nội quy, quy chế kỷ luật cơ quan, đạo đức lối sống, cùng người khác ký tên trong một đơn tố cáo... Nguyên nhân dẫn đến vi phạm chủ yếu do cấp ủy, người đứng đầu, tổ chức Đảng không nắm vững, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng công tác lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, còn nể nang, né tránh trong việc đấu tranh và chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, dẫn đến trở thành sai phạm... Trong năm cũng không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật của Đảng.

Năm 2018 cũng là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành kiểm tra Đảng 16.10 (1948 - 2018), công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và về hoạt động chào mừng truyền thống của ngành nói riêng được tập trung đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ chuyên viên công tác Kiểm tra Đảng các cấp trực thuộc cùng nhiều cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao tổ chức cấp Quận và Thành phố, đạt nhiều giải cao. Hơn hết là càng thêm tự hào về quá trình phát triển, cống hiến và trưởng thành của Ngành kiểm tra Đảng; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 70 năm qua, xác định trách nhiệm trong triển khai, thực hiện công tác chuyên môn ở địa phương và đơn vị mình thời gian tới.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị cơ sở, thể hiện các giải pháp, cách làm hữu ích trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thời gian qua, nhất là đề cao tính nêu gương của từng cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.  

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận những nỗ lực quý báu của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm qua; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới ngoài việc tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phải đặc biệt coi trọng việc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị, đó cũng là một cách để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thực sự có hiệu quả, giúp nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy tốt công tác tuyên truyền, chú trọng giới thiệu những tấm gương sáng gắn với thực tiễn của địa phương. Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức của Đảng, của chính quyền để kịp thời ngăn chặn. Mọi đảng viên đều phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các nguyên tắc, quy định của Đảng và như vậy càng phải kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan chức năng phải tích cực phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để không chỉ giúp phát hiện những tổ chức Đảng, những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt Quy định, Điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xử lý mà cái chính là giúp phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, tuyên truyền và nhân rộng kịp thời, tạo sự lan tỏa trong Đảng, trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vì lợi ích của Nhân dân, vì mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 

 

Hội nghị đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Quận ủy cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018 (ảnh).

 

BA MINH
Lượt xem: 11379
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin