image Hoạt động Đảng bộ
NĂM 2020: TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ bảy, Ngày 29/02/2020, 04:50 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) – Ngày 28.2.2020, Quận ủy đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Hà Minh Hiền – Phó Trưởng Phòng địa bàn 1 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận, cùng các đồng chí Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Bí thư – Phó Bí thư các Chi – Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

 

 

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận ghi nhận Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; kịp thời bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của Quận.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận
đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019

 

Công tác Chính trị tư tưởng tập trung triển khai các nội dung có trọng tâm, xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả; hướng dẫn các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể sát với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc; chú trọng việc xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết. Công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội kết hợp quản lý thông tin, dư luận xã hội bằng phần mềm Reputa bước đầu có hiệu quả, kịp thời giải quyết các bức xúc của Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng; phương pháp tuyên truyền được đổi mới, thực hiện bằng nhiều phương pháp linh hoạt, phong phú gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, phù hợp với các tầng lớp Nhân dân.

Công tác Tổ chức, cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nề nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, gắn với chức danh, quy hoạch và sử dụng cán bộ. Công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ đảng viên là giáo viên đạt 25%. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng được yêu cầu về công tác cán bộ. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Chi - Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm, triển khai kịp thời.

Công tác Kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình của đơn vị. Lãnh, chỉ đạo cấp ủy các Chi - Đảng bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại đúng quy trình. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Tiếp nhận và xem xét, xử lý đơn thư tố cáo kịp thời. Công tác thi hành kỷ luật đảng được thực hiện thận trọng, bảo đảm tính khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy định.

Công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Công tác dân vận của chính quyền được quan tâm thực hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, đơn thư, khiếu nại của công dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc và tôn giáo.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận đã đi vào nề nếp; nội dung hoạt động chỉ đạo điều hành có trọng tâm, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề dư luận và ý kiến của đa số cử tri Quận quan tâm. Công tác tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát được tổ chức kịp thời, sát với tình hình thực tế, các chuyên đề giám sát được lựa chọn trên cơ sở chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI và những vấn đề cử tri quan tâm. Công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận được thực hiện tốt trong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng được quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; chủ động triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở.

Tham gia thảo luận và trao đổi các kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Ngô Thanh Sơn – UVTV Quận ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã trình bày tham luận về những kinh nghiệm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng chí Phạm Thị Thúy Hà – UVTV Quận ủy – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đồng chí Hoàng Thị Kim Thu – UVTV Quận ủy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nêu rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong công tác xây dựng Đảng và mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng luôn trong sạch vững mạnh, đồng thời có những hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ; đồng chí Dương Văn Xướng – Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy nêu lên những kinh nghiệm cũng như sự cần thiết tiếp nối trong thời gian tới của Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực tế xã hội, góp phần quan trọng gắn kết ý Đảng lòng Dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển địa phương về mọi mặt. Hội nghị cũng được nghe thêm các tham luận đầy ý nghĩa thực tiễn sâu sắc của Chi bộ Công ty TNHH Hoàng Gia trực thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp – đơn vị "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019), đồng chí Đỗ Văn Thái – Bí thư Đảng bộ bộ phận – Trưởng Ban điều hành Khu phố 4 – Phường 6 là gương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 – 2019).

 


Đồng chí Ngô Thanh Sơn – UVTV Quận ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
tham luận về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

 

 


Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà – UVTV Quận ủy – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

 

 


Đồng chí Hoàng Thị Kim Thu – UVTV Quận ủy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy
nêu rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật của Đảng trong công tác xây dựng Đảng.

 

 


Đồng chí Dương Văn Xướng – Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy
nêu lên những kinh nghiệm cũng như sự cần thiết tiếp nối trong thời gian tới
của Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

 


Tham luận của Chi bộ Công ty TNHH Hoàng Gia trực thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp.

 

 


Đồng chí Đỗ Văn Thái – Bí thư Đảng bộ bộ phận – Trưởng Ban điều hành Khu phố 4
– Phường 6 là gương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 – 2019)
tham luận với Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: Năm 2020 toàn Quận phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời tập trung lãnh đạo tổ chức Đại hội Chi - Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn Đảng bộ phải làm tốt các yêu cầu nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình, kế hoạch của Quận ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020, quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên phải chú trọng xây dựng tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, đề bạt bổ nhiệm cán bộ; nâng cao tỷ lệ đảng viên và tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1.12.2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để tiến hành kiểm tra; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng thời gian quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên nhằm góp phần ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực quan trọng như quản lý trật tự xây dựng và môi trường, cải cách hành chính, công tác cán bộ, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản... Công tác dân vận tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng 15.10 (1930 -2020); phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chủ động làm tốt công tác phối hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động xây dựng địa phương phát triển mọi mặt. Tăng cường công tác phản biện xã hội, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia giám sát công việc của Đảng, chính quyền, phục vụ tốt các quyền lợi chính đáng của Nhân dân và xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo.

 

Hội nghị đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Quận ủy cho 6 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2019, gồm Đảng bộ Phường 12, Đảng bộ Phường 14, Đảng bộ Tòa án Nhân dân, Đảng bộ Công an Quận, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ Doanh nghiệp; tặng Giấy khen của Quận ủy cho Chi bộ Công ty TNHH TM-DV-XD Hoàng Gia trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019; tặng Giấy khen của Quận ủy cho 53 đồng chí đạt tiêu chuẩn "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019). Tặng Giấy khen của Quận ủy cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Kiểm tra giám sát của Đảng năm 2019 gồm: Đảng ủy Phường 4, Đảng ủy Phường 5, Đảng ủy Phường 10, Đảng ủy Chi cục Thuế, Chi bộ Bảo hiểm xã hội; tặng Giấy khen của Quận ủy cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 gồm: Đảng ủy Phường 12, Đảng ủy Doanh nghiệp, Đảng ủy Công an Quận, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân; tặng Giấy khen của Quận ủy cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Tuyên giáo của Đảng năm 2019 gồm: Đảng ủy Phường 6, Đảng ủy Phường 7, Đảng ủy Phường 11, Đảng ủy Quân sự Quận, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Quận Gò Vấp, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trung Trực; tặng Giấy khen của Quận ủy cho 10 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Dân vận năm 2019 gồm: Đảng ủy Phường 12, Đảng ủy Phường 14, Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng ủy Công an Quận, Đảng ủy Công ty cổ phần may Garmex Sài Gòn, Đảng ủy Công ty cổ phần may Phương Đông, Đảng ủy Công ty cổ phần may Phương Nam, Chi bộ Trung tâm Y tế Quận, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự, Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo; tặng Giấy khen cho 10 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Văn phòng Cấp ủy năm 2019 gồm: Đảng ủy Phường 1, Đảng ủy Phường 3, Đảng ủy Phường 8, Đảng ủy Phường 9, Đảng ủy Phường 13, Đảng ủy Phường 15, Đảng ủy Phường 16, Đảng ủy Phường 17, Đảng ủy Tòa án Nhân dân Quận, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Công Trứ (ảnh).

 


Các đồng chí lãnh đạo Quận trao tặng Giấy khen của Quận ủy cho các tập thể và cá nhân
xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019 và 5 năm 2015 - 2019.
(xem các ảnh tiếp theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA MINH
Lượt xem: 4727
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin