image Kinh tế - Doanh nghiệp
Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Quận ngày càng thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển
Thứ sáu, Ngày 22/09/2017, 01:35 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

Tuyến đường Quang Trung hôm nay với các hoạt động kinh tế thương mại phát triển

 

(WEBGOVAP) - Đó là ghi nhận của UBND Quận trong Báo cáo số 5206/BC-UBND ngày 19.9.2017 về kết quả triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Công văn số 7895/SKHĐT-KT ngày 21.8.2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố. Chúng ta có thể thấy rõ nét điều đó qua 10 chỉ số cơ bản:

1. Chỉ số tiếp cận đất đai

Quận đã công khai quy hoạch sử dụng đất năm đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 28.3.2014 của UBND Thành phố; Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 25.4.2017; đồng thời, tổ chức Hội nghị công bố công khai và niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của Quận. Tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính về đăng ký cấp Giấy chứng nhận nhà đất tại trụ sở UBND Quận và niêm yết công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tại UBND 16 Phường nhằm minh bạch việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất để các tổ chức, doanh nghiệp có thể khai thác, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh. Ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 30.6.2017 về việc  ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn Quận Gò Vấp và Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 25.7.2017 về triển khai công tác đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Quận Gò Vấp nhằm đẩy nhanh công tác đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện và đăng ký đất đai nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Chỉ đạo rà soát, tham mưu đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn Quận cho phù hợp với thực tế tại địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu UBND Quận về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn Quận.

 

 

Dự án cầu vượt thép tại Ngã Sáu Gò Vấp đang đi vào phục vụ tạo thông thoáng

cho giao thông cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

 

2. Chỉ số về chi phí không chính thức

Trong 8 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận và UBND 16 Phường tiếp thường xuyên 492 lượt/527 người; Lãnh đạo tiếp định kỳ 71 lượt/85người; đã tiếp nhận xử lý và phản hồi kết quả giải quyết 227 nội dung phản ảnh của công dân qua đường dây nóng của Lãnh đạo Thành phố và qua chuyên mục “Ý kiến công dân” trên Website Gò Vấp. Cập nhật các thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh trên chuyên mục “Thông tin kinh tế” của Website Quận nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật, các chính sách ưu đãi liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Tổ chức kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Phòng ban, Ủy ban nhân dân Phường; trong đó, trọng tâm là rà soát, đánh giá tác động, công bố công khai thủ tục hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh những tồn tại, thiết sót và chồng chéo trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính, Kế hoạch ISO, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2017; Kế hoạch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn Quận Gò Vấp giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính liên quan đến công tác, thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn. Quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trình độ, nhận thức, kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ, công việc cho các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định, có hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, hách dịch đối với nhân dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát công tác tiếp xúc, giải quyết hồ sơ hành chính của cán bộ, công chức đối với người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Chỉ số tính năng động của lãnh đạo

Trong 8 tháng đầu năm 2017, UBND Quận tổ chức 4 Hội nghị đối thoại các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Quận, từ đó Lãnh đạo UBND Quận và các đơn vị có liên quan nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động, kinh doanh. Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 6.9.2016 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập; Hội nghị tập huấn kiến thức Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 và các Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận; giúp cán bộ, công chức cập nhật các chính sách, quy định hiện hành trong khuôn khổ pháp luật để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp kịp thời và hiệu quả. Thực hiện Đề án vị trí việc làm đối với từng cán bộ, công chức của từng phòng, ban, đơn vị nhằm quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức phù hợp để giải quyết công việc một cách nhanh chóng, chủ động. Theo dõi thường xuyên đường dây nóng và tiếp nhận hỏi, đáp, hướng dẫn các vấn đề người dân, doanh nghiệp thắc mắc trực tiếp và gián tiếp qua hộp thư thoại, thư điện tử và tin nhắn SMS.

 

 

Lãnh đạo Thành phố và Quận tham quan chợ phiên nông sản

tổ chức tại Công viên Làng Hoa

 

4. Chỉ số thiết chế pháp lý

Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, thủ tục rườm rà hoặc không còn phù hợp với các quy định hiện hành; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ban hành các Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên trên địa bàn Quận Gò Vấp năm 2017; kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Quận. Tổ chức 13 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn các văn bản pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là văn bản pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong năm 2017 với hơn 2524 lượt người tham dự theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 25.1.2017 của UBND Quận về ban hành Kế hoạch công tác phổ biên, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn Quận.

Trong 8 tháng đầu năm, UBND Quận đã tiếp nhận 448 đơn và  giải quyết 448 đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.  Thực hiện công khai Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân Quận; từ đó, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt hơn quyền tố cáo, khiếu nại các hành vi sách nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước. Tổ chức Hội thi tìm hiểu quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận; qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong nhân dân; đề cao tách nhiệm, hiệu quả trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện niêm yết công khai thủ tục, mẫu đơn, mẫu các văn bản tố tụng, hành chính tư pháp đang áp dụng; đồng thời, công khai tên thẩm phán giải quyết vụ án, thời hạn giải quyết vụ việc, lịch xét xử, các thủ tục liên quan đến công tác xét xử, nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân tại trụ sở của Tòa án nhân dân Quận.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các Phường phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Quận Gò Vấp thực hiện công việc về thi hành án dân sự và thực hiện việc tống đạt văn bản của Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng và chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan chuyên môn có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của các Văn phòng Thừa phát lại tại Quận và các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên cập nhật, rà soát, lập danh sách các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật đầy đủ; không để trường hợp tổ chức hành nghề luật sư được phép hoạt động mà không có tên trong danh sách hoặc không nắm biết được việc tổ chức hành nghề luật sư có trưng bảng hiệu nhưng không có Giấy phép hoạt động; đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm tra sau đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật trên địa bàn Quận.

5. Chỉ số về gia nhập thị trường

Thực hiện niêm yết công khai quy trình, thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Quận.

6. Chỉ số về chi phí thời gian

Duy trì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND Quận, công khai kịp thời các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết; công khai địa điểm tiếp nhận kiến nghị; phản ánh về quy định hành chính; hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ yêu cầu giải quyết của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành… Tiếp tục triển khai 8 chương trình phần mềm mã nguồn mở trên các lĩnh vực, bao gồm: Chương trình Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Chương trình Quản lý, theo dõi việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; Chương trình Quản lý Đăng ký sử dụng lao động; Chương trình Quản lý cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Chương trình Quản lý cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm trong lĩnh vực ăn uống, nông lâm thủy sản; Chương trình Quản lý Hồ sơ lưu trữ; Chương trình Quản lý các văn bản chỉ đạo, điều hành; Chương trình Quản lý báo cáo tuần (Báo cáo và trao đổi công việc); Chương trình Quản lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và Chương trình Quản lý hồ sơ lĩnh vực cấp phép xây dựng. Triển khai thí điểm phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp và UBND 16 Phường; tích hợp chức năng tra cứu hồ sơ hành chính các lĩnh vực kinh tế, y tế và lao động trên Website Quận tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ của mình và thử nghiệm hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân (đợt 2) đối với chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua trang web www.danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn trên Website Gò Vấp.

 

 

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND Quận

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

 

- Về lĩnh vực thuế: Các hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời gian quy định; công tác hoàn thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thực hiện qua điện tử nên rút ngắn được thời gian hoàn thuế; đồng thời, dữ liệu và dữ liệu thực hiện thuế khoán được công khai trên Trang thông tin điện tử. Triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử từ tháng 12.2016 theo Quyết định số 2790/QĐ-TCT ngày 27.12.2016 của Tổng cục Thuế.  Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Quận có 99,8% doanh nghiệp khai thuế qua điện tử và 93,46% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Tổ chức thực hiện kê khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

- Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội Quận đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện giao dịch điện tử liên thông trên toàn Thành phố nhằm thuận tiện và chủ động trong chi trả lương hưu và trợ cấp thất nghiệp; đồng thời, thực hiện chi trả trực tiếp các chế độ ngắn hạn qua tài khoản cá nhân giữa bảo hiểm xã hội và người lao động. Áp dụng dịch vụ bưu điện để thực hiện nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị.

7. Chỉ số về cạnh tranh bình đẳng

Tiếp tục triển khai các Quyết định của UBND Thành phố ban hành quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân và các chính sách về lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội… và thực hiện đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Quận. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhằm kết nối giữa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận.

8. Chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện 06/KH-UBND ngày 15.1.2015 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn Quận đến năm 2020; ban hành Kế hoạch số 3710/KH-UBND ngày 10.7.2017 về phát triển kinh tế tập thể năm 2017 trên địa bàn Quận. Trong 8 tháng đầu năm, UBND Quận và các đơn vị chức năng trên địa bàn Quận đã tổ chức 4 cuộc đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và tổ chức thăm hỏi doanh nghiệp có đông công nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 6.1.2017.

 

 

Họp mặt doanh nghiệp đầu Xuân 2017

 

Tổ chức Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho 100% đối tượng có nhu cầu; Tổ chức tập huấn kê khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Thực hiện kết nối các Đại lý thuế và người nộp thuế trên địa bàn để tăng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế.  Tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh và gia nhập thị trường; vận động và hỗ trợ hộ kinh doanh có quy mô trên 10 lao động đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Quy trình liên thông trong cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế. Theo đó, thời gian cấp mới Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy Chứng nhận mã số thuế giảm xuống còn 3 ngày làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh sớm triển khai hoạt động kinh doanh.

Thực hiện khảo sát, tiếp cận, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh hoạt động theo quy mô doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi loại hình hoạt động cho phù hợp nhằm phấn đấu đạt ít nhất 15.000 doanh nghiệp hoạt động đến cuối năm 2020 theo Kế hoạch số 1825/KH-UBND ngày 11.4.2017 của UBND Quận về vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp trên địa bàn Quận Gò Vấp. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Quận có 45 hộ kinh doanh đã chuyển đổi hoạt động sang hình thức doanh nghiệp.

 

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố cùng lãnh đạo Quận

tham dự “Ngày hội giới thiệu sản phẩm hàng bình ổn phục vụ năm học 2017 - 2018"

 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện sà soát mặt bằng để giới thiệu doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố mở điểm bán hàng bình ổn thị trường, kết hợp là điểm bán hàng Việt Nam và thực phẩm an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn Quận bằng nhiều hình thức: tổ chức “Chợ hoa xuân Đinh Dậu 2017” vào tháng 1, Hội chợ “Tư vấn – giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh niên mua sắm Quận Gò Vấp năm 2017” vào tháng 3, Phiên chợ Sinh vật cảnh lần thứ I năm 2017 vào tháng 4, “Ngày hội giới thiệu sản phẩm hàng bình ổn phục vụ năm học” vào tháng 5,  Hội chợ “Kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng” và phối hợp tổ chức “Chợ phiên nông sản “vào tháng 6.

 

 

Hội nghị triển khai các chính sách hỗ trợ kinh doanh

khi chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp

 

9. Chỉ số về tình minh bạch

Tổ chức niêm yết công khai minh bạch, kịp thời, đầy đủ các hồ sơ quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu; công khai thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận giúp doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm soát. Tiếp tục nâng cao vai trò Hội Doanh nghiệp trong việc liên kết, phát triển, trao đổi thông tin, góp ý chính quyền về xây dựng chủ trương, chính sách mới và sửa đổi nếu không phù hợp thực tế hiện nay.

10. Chỉ số về đào tạo lao động

Qua điều tra nhu cầu lao động có 1.666/2.065 doanh nghiệp được cập nhật thu thập thông tin, đạt tỷ lệ 80,67%, 224 doanh nghiệp thu thập thông tin ban đầu; tiến độ điều tra cung lao động được 44.250 hộ, tỷ lệ 50%. Trong 08 tháng đầu năm 2017, số lao động được giới thiệu việc làm là 15.810 lao động (nữ 8813), tỷ lệ 89,32% kế hoạch năm. Số lao động có việc làm mới là 14.268 lao động (nữ 7.698), tỷ lệ 82,47% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động thất nghiệp là 1,94%; Thông tin ngày Hội tuyển dụng việc làm năm 2017 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đến các Ban, ngành, đoàn thể Quận và UBND 16 Phường nhằm tạo điều kiện cho người lao động thất nghiệp, sinh viên mới tốt nghiệp thuận tiện tìm kiếm việc làm.

Triển khai Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản và tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, UBND Quận triển khai đến các Ban, ngành, đoàn thể Quận, UBND 16 Phường và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Quận được biết và thông tin đến người lao động, sinh viên có nguyện vọng đăng ký tham gia theo quy định. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Quận giai đoạn 2016 – 2020. Phê duyệt các kế hoạch của phòng Lao động–Thương binh và Xã hội Quận về thực hiện giải quyết việc làm cho người lao động năm 2016 và về điều tra, tập huấn, hướng dẫn khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại các Phường còn đất nông nghiệp (Phường 8, 9, 12, 14, và 15) để hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp và chuyển đổi ngành nghề đạt hiệu quả. Kết quả là 7 lao động có nhu cầu học nghề phi nông nghiệp (gồm nghề: điện lạnh, trang điểm, thẩm mỹ, lái xe, nấu ăn) và 73 người có nhu cầu học nghề nông nghiệp. Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cho vay chương trình giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Quận ủy thác năm 2016 và quyết định về việc cho phép sử dụng vốn quỹ xóa đói giảm nghèo cho vay chương trình giải quyết việc làm. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 17.2.2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 3819/QĐ-UBND ngày 26.7.2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn Quận với chỉ tiêu 32 lao động người dân tộc thiểu số được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm mỗi năm. Tính đến thời điểm này, chưa có lao động là người dân tộc thiểu số đăng ký tham gia học nghề. Xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 14.2.2017 về việc hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Quận giai đoạn 2016-2020, tính đến thời điểm này có 1 lao động thuộc hộ nghèo Phường 5 đã liên hệ doanh nghiệp xuất khẩu lao động làm việc tại Nhật.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hữu ích trên đây, có thể thấy môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Quận đã được cải thiện ngày càng thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, đồng thời tham gia tích cực vào các chương trình phát triển các ngành dịch vụ và công nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Ngày 16.5.2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6.2.2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, cũng như triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh, thực sự vì Gò Vấp văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

BA MINH
Lượt xem: 7721
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin