image Nếp sống văn minh đô thị
Mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Thứ 4, Ngày 16/08/2017, 01:15 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Sáng nay, 16.8.2017, Ủy ban Nhân dân Quận đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 3780/KH-UBND ngày 12.7.2017 về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận giai đoạn 2017 - 2020, đồng thời hướng dẫn cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18.4.2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; Công văn số 4148/STNMT-CTR ngày 28.4.2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Lâm Thị Hồng Phúc - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận
triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận

 

Tham dự hội nghị có đông đủ đại diện các ban ngành, đoàn thể Quận và 16 Phường
cùng Ban điều hành các Khu dân cư toàn Quận

 

Mục đích chính của Kế hoạch là chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt CTRSH) phải được phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và giảm chôn lấp CTRSH trên địa bàn Thành phố; Mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại CTRSH khi có phát sinh; Phấn đấu đến năm 2020, Quận hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn.

Yêu cầu đưa ra là tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; hình thành thói quen phân loại CTRSH ở từng cá nhân, hộ dân và ngoài hộ dân; tạo ý thức tự giác chấp hành phân loại CTRSH tại nguồn ngay khi có phát sinh. Các đơn vị hành chính - sự nghiệp, các trường học, các khu vực chung cư, chợ, trung tâm thương mại – siêu thị...  triển khai thực hiện ngay trong năm 2017. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội gương mẫu chấp hành, thực hiện. Ban chỉ đạo, lực lượng được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên tại hộ dân và ngoài hộ dân. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành 4 loại gồm: chất thải hữu cơ dễ phân hủy; chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (hay còn gọi là phế liệu); chất thải còn lại (bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt không thuộc nhóm chất thải hữu cơ, phế liệu, chất thải nguy hại) và chất thải nguy hại (các chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác). Lưu ý là chất thải nguy hại phát sinh tại các hộ dân được phân loại, lưu giữ riêng trong các bao bì (túi, thùng) chứa phù hợp và được tổ chức thu gom, xử lý theo hướng dẫn của Kế hoạch này.

Lộ trình thực hiện theo 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn 2017 – 2018:

* Năm 2017: Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc phân loại CTRSH tại nguồn đến từng người dân, hộ dân và ngoài hộ dân trên địa bàn Quận. Đến tháng 9 năm 2017, tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh triển khai phân loại CTRSH tại nguồn cho các đối tượng và phạm vi thực hiện như sau:

- Đối tượng ngoài hộ dân: triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn đối với các chung cư trên địa bàn Quận.

- Đối tượng hộ dân: triển khai tuyên truyền phân loại CTRSH tại nguồn đến các hộ dân trên địa bàn Quận.

Việc lựa chọn đối tượng, phạm vi thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đảm bảo kết nối đồng bộ trong khâu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sau khi phân loại. Hạn chế việc chọn phạm vi, đối tượng triển khai không liên tục gây khó khăn cho công tác thu gom, vận chuyển 02 loại chất thải sau phân loại.

* Năm 2018: Đúc kết kinh nghiệm, kết quả thực hiện trong năm 2017; các phường tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và mở rộng đối tượng, phạm vi triển khai như sau:

- Tiếp tục mở rộng đối tượng ngoài hộ dân. 

- Đối với hộ dân: triển khai tại địa bàn 3 Phường.

- Đạt tỷ lệ phân loại trên 50% đối tượng hộ dân và ngoài hộ dân tại các phường đang triển khai thực hiện đúng phân loại CTRSH tại nguồn.

2.  Giai đoạn 2019 – 2020:

Ủy ban nhân dân 16 Phường tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đối tượng, phạm vi triển khai phân loại CTRSH tại nguồn, đảm bảo đến hết năm 2020 các Phường hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn Quận.

* Năm 2019: Tiếp tục mở rộng đối tượng ngoài hộ dân, phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt tỉ lệ 100% đối tượng ngoài hộ dân. Đối với hộ dân: triển khai nhân rộng phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn Quận. Đạt tỷ lệ phân loại trên 50% đối tượng hộ dân đang triển khai thực hiện đúng phân loại CTRSH tại nguồn.

* Năm 2020:  Tiếp tục mở rộng đối tượng ngoài hộ dân. Đối với hộ dân: triển khai phân loại CTRSH tại 16 Phường trên địa bàn Quận. Phấn đấu đạt tỉ lệ phân loại trên 70% đối tượng hộ dân trên địa bàn Quận.

Kế hoạch cũng nêu rõ: Ủy ban nhân dân các Phường làm việc cụ thể với lực lượng thu gom rác dân lập và yêu cầu lực lượng thu gom rác dân lập có cam kết cùng tham gia thực hiện. Trong trường hợp lực lượng thu gom rác dân lập không thực hiện theo quy định mặc dù chính quyền địa phương đã vận động, nhắc nhở nhiều lần (từ 3 lần trở lên và có lập biên bản). Khi đó, Ủy ban nhân dân Phường báo cáo Ủy ban nhân dân Quận và sử dụng lực lượng công ích Quận để tổ chức thu gom những tuyến đường lực lượng dân lập không thực hiện. Phối hợp với công an Phường, tổ dân phố thông báo người dân, chủ nguồn thải về việc thay đổi lực lượng thu gom này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch số 3780/KH-UBND ngày 12.7.2017Tài liệu hướng dẫn cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại đây.

 

 

NGUYỄN LÊ
Lượt xem: 31952
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin