image Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và Đoàn thể
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN GÒ VẤP XỨNG ĐÁNG LÀ MÁI NHÀ CHUNG CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Thứ sáu, Ngày 26/04/2019, 07:15 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 


Lãnh đạo Thành phố và Quận chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp
nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

 

(WEBGOVAP) - Trong khí thế cả nước tự hào kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc 30.4 (1975 - 2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), từ ngày 25 và 26.4.2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp lần thứ XII - nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tổ chức thành công tốt đẹp theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 4.1.2018.

 

 

Đến dự có các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVT Nhân dân, các đồng chí: Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí Thường vụ Quận ủy, đại diện ban ngành - đoàn thể Quận và 16 Phường, cùng 139 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quận. 

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ XI (2014 - 2019), Chương trình hành động nhiệm kỳ XII (2019 - 2024), kiểm điểm công tác của Ủy ban và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2014 - 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp lần thứ XII - nhiệm kỳ 2019 - 2024 và văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI - nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp ý sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ủy ban đã họp phiên thứ nhất hiệp thương Ban Thường trực do đồng chi Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 


Đồng chí Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
tặng hoa chúc mừng Đại hội

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy
tặng hoa chúc mừng Đại hội

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy
tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 


Hòa thượng Thích Nhật Lang - Trưởng Ban trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Gò Vấp
tặng hoa chúc mừng Đại hội

 


Ông Lê Văn Nam - Phó Ban đoàn kết Công giáo Quận
tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 


Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội

 


Đồng chí Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận
phát biểu đánh giá kết quả công tác phối hợp
giữa UBND Quận với  UB.MTTQ Việt Nam Quận trong nhiệm kỳ qua

 


Đồng chí: Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
phát biểu chỉ đạo
 

 

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đi lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Quận Gò Vấp luôn thể hiện tốt vai trò cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân; đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước của dân, do dân và vì dân; thực hiện mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể 5 năm qua (2014 – 2019), hệ thống Mặt trận toàn Quận tiếp nối phát huy truyền thống “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II - năm 1961), thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X và XI, Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận lần thứ XI, tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, vì mục tiêu xây dựng Quận nhà phát triển văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Mặt trận Quận đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố đề ra, như:

* Phong trào “Vì người nghèo” góp phần thực hiện hiệu quả về đích sớm trước 2 năm Chương trình “Giảm nghèo bền vững” của địa phương, với tổng trị giá vận động trong nhiệm kỳ được hơn 20 tỷ đồng, đã giúp được nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Ngoài ra, vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây mới 2 nhà tình nghĩa (trị giá 120 triệu đồng), sửa chữa chống dột 10 nhà tình nghĩa (trị giá 95 triệu đồng), xây mới 70 nhà tình thương (với hơn 3,1 tỷ đồng), hỗ trợ sửa chữa chống dột 172 nhà tình thương (trị giá 1,7 tỷ đồng), hỗ trợ vốn và phương tiện sinh kế 15 suất (trị giá 94 triệu đồng), cấp 2.543 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (với số tiền 3,8 tỷ đồng). Tích cực thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ “Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” gắn với phong trào “3 tiết kiệm - 3 tương trợ”, như tặng quà mừng Tết đến Xuân về cho công nhân còn khó khăn, các hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi... 17.102 suất (với trị giá 6,8 tỷ đồng), vận động quyên góp hơn 4,7 tỷ đồng cứu trợ kịp thời đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt... Riêng các cơ sở tôn giáo cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động tương trợ, nhân đạo, từ thiện xã hội với tổng kinh phí trung bình hơn 7 tỷ đồng hàng năm.

* Tích cực góp phần triển khai vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Mặt trận phối hợp tổ chức tuyên truyền 214 buổi với hơn 17.000 lượt người tham dự, tổ chức các hội nghị chuyên đề “Hàng Việt và nhu cầu của người dân”; tham gia hội thi ảnh “Tôi yêu hàng Việt” của Mặt trận Thành phố. Hằng năm phối hợp với CoopFood, Bách hóa xanh, VinMart… giới thiệu về các điểm bán hàng bình ổn thị trường, vận động người tiêu dùng tìm hiểu và sử dụng sản phẩm hàng Việt...

* Phong trào “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã vận động gây quỹ được hơn 5,2 tỷ đồng và luôn vượt chỉ tiêu đề ra, giúp quan tâm động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tích cực thăm hỏi, tặng quà bộ đội công tác tại các vùng biên giới, hải đảo, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Quận và đơn vị kết nghĩa - Đồn Biên phòng Long Hòa (Huyện Cần Giờ), động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ.

* Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, Mặt trận phối hợp Công an thực hiện tốt Chương trình số 09 liên tịch giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, xây dựng các gương điển hình, các mô hình tự quản hiệu quả như Tổ tuần tra phòng chống tội phạm, Cụm dân cư an toàn về an ninh trật tự và an toàn về phòng cháy - chữa cháy trong khu dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương… Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình đã khen thưởng 35 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực.

* Tập trung cao nữa là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hệ thống Mặt trận toàn Quận đi sâu tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh như: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phát huy truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp mà gần đây nhất là triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

* Công tác đối ngoại Nhân dân tiếp tục mở rộng với nhiều hoạt động giao lưu, họp mặt, thăm hỏi kiều bào; phối hợp Ban liên lạc Kiều bào Quận tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại; tuyên truyền người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các chương trình thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và chung sức thực hiện an sinh xã hội... Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, khơi sức chung tay cùng xây dựng phát triển địa phương.

* Trong nhiệm kỳ qua, Hệ thống Mặt trận Quận và 16 Phường đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tổ chức thực hiện đồng bộ, tập trung những vấn đề Nhân dân quan tâm và đạt kết quả tích cực do từng bước có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức giám sát, xác định được đối tượng và phạm vi giám sát cụ thể. Đồng thời chú trọng triển khai thực hiện Pháp lệnh 34 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy ước cộng đồng, với phương châm "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra" thông qua các hội nghị Nhân dân định kỳ, các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Quận, Phường với Nhân dân trong điều kiện không tổ chức HĐND cũng như có tổ chức HĐND; Công khai hóa các quy trình thủ tục hành chính, các công trình – dự án trọng điểm xây dựng trên địa bàn, góp ý về chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm...

Toàn Quận có 186 Khu phố và năm nào cũng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” một cách thiết thực, bổ ích. Năm 2018 - năm thứ 15 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được diễn ra sôi nổi ở tất cả các khu dân cư trong toàn Quận, mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024, ghi nhận và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động "5 không" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động, đó là: "Không để hộ nghèo, neo đơn, người yếu thế tụt lại phía sau; không gây phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp; không xả rác bừa bãi; không vi phạm luật giao thông và không tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn nơi sinh sống". Tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, giàu đẹp, văn minh.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy
phát biểu chỉ đạo

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban ngành - đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân đã tạo điều kiện cho các cấp Mặt trận thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhiệt liệt biểu dương những kết quả to lớn đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc Quận, góp phần quan trọng vào sự phát triển trong mọi lĩnh vực của địa phương. Bằng những hành động cụ thể và thiết thực, tổ chức Mặt trận Quận thực sự là cầu nối phát huy dân chủ của người dân trong xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy hệ thống Mặt trận toàn Quận luôn có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, của đoàn viên và hội viên trong các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy được khả năng các nguồn lực phát triển địa phương. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tích cực, xuất sắc. 5 năm qua đã biểu dương 536.992 gia đình văn hóa, 13.611 gương “Người tốt, việc tốt”. Những kết quả hết sức có ý nghĩa ấy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, xây dựng Quận ngày càng phát triển, vì một mục tiêu quan trọng nhất là đem lại chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày một tốt hơn.

 

 


Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

 

Đồng chí đề nghị Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Quận trong Nhiệm kỳ XII sẽ tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Kết luận của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đặc biệt thể hiện sâu sắc vai trò là một thành viên của hệ thống Mặt trận Thành phố trong thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội Khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội lần thứ XII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, Ban Thường vụ Quận ủy tin tưởng rằng, trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc Quận, Phường sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa điều Bác Hồ căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công!”, góp phần hết sức ý nghĩa vào việc tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng bộ và Chính quyền Quận, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và phát triển Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 


Đồng chí Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận
tặng hoa các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận thôi không tham gia nhiệm kỳ mới

 

 

 

 

 

 


Trao khen thưởng các tập thể và cá nhân
có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019

 


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 


Đồng chí Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận
phát biểu bế mạc Đại hội

 

 

 

 

 

BA MINH
Lượt xem: 35990
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin