image Quân sự - Quốc phòng
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUẬN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG
Thứ ba, Ngày 29/01/2019, 07:51 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Ngày 29.1.2019, hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, công tác phối hợp theo Nghị định 77/NĐ-CP ngày 12.7.2010 của Chính phủ về công tác đóng quân canh phòng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đã được tổ chức. Đến dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Ngọc Thạch - UVTV Quận ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quận sự Quận, Nguyễn Hữu Nghĩa - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận cùng các đồng chí đại diện ban ngành đoàn thể Quận và 16 Phường.

 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - UVTV Quận ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quận sự Quận đọc báo cáo công tác quân sự - quốc phòng năm 2018

 

Năm 2018, Đảng ủy quân sự Quận đã tập trung chủ động tham mưu cho Quận ủy - UBND Quận lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Quận ngày càng được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quận được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, v.v. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên, Đảng ủy-Ban chỉ huy đã tham mưu, đề xuất Quận ủy, Ủy ban Nhân dân Quận ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án, nhằm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Chú trọng trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, v.v. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phát huy vai trò nòng cốt, thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là dự án ở địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh.

Trong năm qua, Đảng ủy Quân sự Quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đáng kể là thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-QU ngày 7.1.2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới theo Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Nghị định 77 và Nghị định 133 của Chính phủ, bảo vệ an toàn các mặt trong cao điểm Lễ - Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời tổ chức thực hành diễn tập phòng, chống khủng bô, biểu tình, bạo loạn kết hợp diễn tập chiến đấu phòng thủ trên địa bàn Quận cho 4 Phường (Phường 1, 3, 4 và 10) đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Lực lượng vũ trang Quậnquán triệt, học tậpvà nghiêm túcthực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)về“Vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”vàChỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khaicó hiệu quảviệc thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đẩy mạnh hoạt động của “Lực lượng 47” tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái và những thông tin xấu độc trên mạng Internet. Chủ động định hướngtư tưởng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong LLVTQuậnvà Nhân dân trên địa bàn, nhất là trước những sự việc phức tạp, nhạy cảm.Phối hợp, hiệp đồng với Công an Quận xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh và những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội: tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cho … trường hợp với … đồng, Quyết định số 49 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho…trường hợp với …đồng; Phụng dưỡng suốt đời Mẹ Liệt sĩ Trần Thị Ba tại Phường 12, với số tiền 1.000.000 đồng/1 tháng, tặng quà động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự … đồng.LLVT Quận còn tích cực tham gia phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở khu dân cư, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với ban ngành, đoàn thể các địa phương thực hiện tốt các Đề án của Chính phủ Nghị quyết của Quân khu về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới và quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở, quy chế phối hợp hoạt động. Chủ động phối hợp xã Hòa Phú huyện Củ Chi xây dựng, thực hiện phong trào “LLVT chung sức xây dưng nông thôn mới” và hưởng ứng tích cực phong trào “LLVT chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”. Qua đó đã phát huy hiệu quả, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
- Triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh về tổ chức xây dựng lực lượng năm 2018 của Bộ Tư lệnh Thành phố. Kiện toàn biên chế, tổ chức theo quy định. Thực hiện chế độ luân phiên lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,38% trở lên so với dân số (đảm bảo chỉ tiêu 1,3%); Đảng viên đạt 26,2% (chỉ tiêu 25%, vượt 1,2%); sắp xếp Quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó đảng viên đạt 8,6%, sĩ quan dự bị đạt 61% (chỉ tiêu đảng viên trong dự bị động viên đạt 8,5%, sĩ quan dự bị đạt 60%). Trong đó trọng tâm là chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương. Thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn sĩ quan dự bị và nguồn cán bộ cơ sở.
- Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nắm chắc và sử dụng thuần thục hiệu quả vũ khí, khí tài mới, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có trong biên chế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện và diễn tập; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện theo tình huống, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến. 100% cán bộ chiến sĩ được huấn luyện đúng thực chất theo phân cấp; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao. Thực hiện các chỉ tiêu giáo dục, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng “ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật tốt bền và an toàn giao thông” đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt, đảm bảo hậu cần kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên, thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy và chữa cháy; bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ đạt 99,8% trở lên.
- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài chính được đơn vị quan tâm đặc biệt; cơ quan tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị các thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định, vì vậy trong năm 2018 không để xãy ra tình trạng thất thoát, chi không đúng mục đích, quy định của pháp luật; công tác thực hành tiết kiệm điện, nước, xăng, dầu…được quán triệt, triển khai mạnh mẽ và được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, vì vậy trong năm 2018 đơn vị không để xãy ra tình trạng lãng phí; công tác quản lý vũ khí, thiết bị kỹ thuật luôn đảm bảo tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không xảy ra tình trạng cháy nổ, mất mát, hư hỏng vũ khí trang bị, kỹ thuật, phương tiện. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đã tham mưu cho Quận ủy - UBND Quận thăm, chúc Tết tặng quà và hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho Chi khu Quân sự huyện Baray, tiểu khu quân sự tỉnh Kompong Thom, Quân đội Hoàng gia và Nhân dân Campuchia với tổng số tiền là 52.500 USD.
- Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt HĐQN, chi đoàn thanh niên theo qui định, tổ chức thực hiện có hiệu quả ngày chính trị văn hóa tinh thần, đối thoại hàng tháng để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, từ đó đề ra chủ chương, biện pháp lãnh đạo, giáo dục kịp thời. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt Điều lệnh, Điều lệ, các chế độ quy định của quân đội, pháp luật Nhà nước. Quản lý chặt chẽ con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, không có các vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra tại đơn vị.

 

 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - UVTV Quận ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quận sự Quận và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018

 

Năm 2018, LLVT Quận được Bộ tư lệnh Thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương, xếp hạng 17/24 Quận - Huyện trong phong trào thi đua Quyết thắng.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bi thư Quận ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bi thư Quận ủy nêu rõ: Nhiệm vụ của LLVT Quận trong thời gian tới thật nặng nề. Đảng ủy - BCH Quân sự Quận cần nắm chắc và đánh giá đúng tình hình cũng như địa bàn, tham mưu đề xuất Cấp ủy chính quyền địa phương trong xử lý tình hình, đảm bảo Quận luôn trong thế chủ động, không bị bất ngờ trong mọi tình huống; Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự Quận trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận Gò Vấp.

BA MINH
Lượt xem: 9467
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin