image Đảng bộ
LỄ TRAO TẶNG VÀ TRUY TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 2.9.2018
Thứ năm, Ngày 30/08/2018, 01:24 CH Cỡ chữ Màu chữ image


(WEBGOVAP) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9 91945 - 2018), Quận ủy đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2.9.2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy. 

 

 

Đợt này có 303 đồng chí đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có có 18 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 23 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 94 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 39 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 35 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 85 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

 

 

 

 

 

 


Lãnh đạo Thành ủy và Quận ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng

 

Trân trọng chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu ghi nhận công lao cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, suốt đời tận tụy vì Đảng vì Dân, góp phần làm đẹp thêm truyền thống cách mạng của quê hương Gò Vấp, bày tỏ tin tưởng các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của người đảng viên cộng sản, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu bài phát biểu dưới đây:

PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY TẠI LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2018

Trong niềm phấn khởi, tự hào của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước nhân Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9.1945 - 2.9.2018, Đảng bộ Quận Gò Vấp long trọng tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2 tháng 9 năm 2018. Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, tôi trân trọng chào mừng, kính chúc các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng cùng gia đình và các đồng chí đại biểu lời chúc mạnh khỏe với những tình cảm tốt đẹp nhất.
Mùa thu Tháng Tám năm 1945, khi thời cơ lịch sử đã điểm, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào ta triệu triệu người như một, khí phách ngất trời, từ Bắc chí Nam đồng lòng, hợp sức vùng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân, làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên khu vực Đông Nam Châu Á. Đây là một thắng lợi vĩ đại, mang tầm vóc lịch sử to lớn và mang tính chất thời đại sâu sắc, là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trong thế kỷ XX.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chứng tỏ rằng, trong thời đại ngày nay, ở một nước thuộc địa, cách mạng dân tộc dân chủ do Nhân dân thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại thì hoàn toàn có khả năng thắng lợi. Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến; đã khẳng định chân lý “Muốn giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản”, “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. 
Bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám để lại cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau vô cùng quý báu, to lớn và sâu sắc. Muốn sự nghiệp cách mạng thành công, trước hết phải có một chính Đảng thật sự cách mạng, có tư tưởng lý luận tiên phong, có tổ chức đoàn kết thống nhất, có đường lối đúng đắn, sáng tạo và hợp lòng dân, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc. Phải giành chính quyền và phải xây dựng chính quyền thật sự vững mạnh, dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp cách mạng. Phải biết nắm bắt thời cơ, chủ động, sáng tạo, đề ra những quyết định chính xác, kịp thời để nhân lên sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Đảng bộ và Nhân dân Quận Gò Vấp mãi mãi biết ơn và tự hào về những đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cách mạng đã cống hiến, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám trên mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. 
Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Quận Gò Vấp đã vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện đạt được những kết quả tích cực theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ Quận đã đề ra: tính đến tháng 8 năm 2018, kinh tế Quận tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.847,588 tỷ đồng, đạt 73,32% chỉ tiêu pháp lệnh (2.520 tỉ đồng), đạt 68,43% chỉ tiêu Quận phấn đấu (2.700,373 tỉ đồng) và bằng 117,03% so với cùng kỳ. Phạm pháp hình sự xảy ra 152 vụ (giảm 09 vụ so với thời gian cùng kỳ, tỷ lệ 5,59%). Đã điều tra khám phá 104/152 vụ, tỷ lệ 68,42%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự với 177/177 thanh niên niên đường nhập ngũ, trong đó có 5 đảng viên, 2 nữ thanh niên. 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được một số kết quả: triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, sáu và bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII được thực hiện nghiêm túc, chú trọng việc xây dựng hành động, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuyên dương 67 tập thể và 127 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền đạt nhiều kết quả tốt, phương pháp tuyên truyền được đổi mới gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được các ủy quan tâm và thực hiện tốt việc báo cáo dư luận tại địa phương. 
Đạt được những kết quả trên, Ban Thường vụ Quận ủy, ghi nhận tất cả những đóng góp của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển Quận Gò Vấp ngày một văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. 
Hôm nay, Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 303 đồng chí 70, 65, 60,55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng để ghi nhận lòng kiên trung của các đồng chí đã vượt qua mọi gian khó hy sinh, một lòng, một dạ đi theo Đảng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.
Trước những khó khăn, thử thách, xuất hiện không ít tiêu cực trong xã hội nhưng với niềm tin ở Đảng ta, với trách nhiệm là người đảng viên; các đồng chí luôn nêu cao tấm gương mẫu mực, tích cực học tập, rèn luyện, cùng với đảng bộ, chi bộ quyết tâm thực hiện đạt được hiệu quả tốt nhất tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp luôn tin tưởng và mong rằng, những phẩm chất cao quý này luôn được tiếp tục phát huy và không ngừng nâng cao.
Tại lễ trao Huy hiệu ngày hôm nay, thay mặt cho Ban Thường vụ Quận ủy, tôi gắm niềm tin của toàn Đảng bộ vào các đồng chí đảng viên lão thành, và kính mong các đồng chí tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; gương mẫu đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân và vận động quần chúng Nhân dân ủng hộ các của xây dựng Đảng, Chính quyền và thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm trên địa bàn của Quận; đặc biệt kính mong các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ và trong toàn Đảng bộ, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 
Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng tinh thần Cách mạng Tháng Tám vĩ đại và Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng mỗi người chúng ta và mãi mãi các thế hệ con cháu mai sau. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mỗi công dân của Quận Gò Vấp quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nguyện ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo, vì mục tiêu xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.
Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi! 
***

BA MINH
Lượt xem: 6740
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin