image Hoạt động Đảng bộ
LỄ KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3.2 (1930 - 2018), 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968 VÀ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018
Thứ sáu, Ngày 02/02/2018, 08:40 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Ngày 2.2.2018, Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại khuôn viên Quận ủy với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu là các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, các đồng chí Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ Việt Nam Quận, Bí thư cấp ủy các Chi - Đảng bộ cơ sở, đại diện các đơn vị Quân đội trú đóng, kết nghĩa, các ban ngành - đoàn thể Quận và 16 Phường, các nhân sỹ, trí thức, các tổ chức tôn giáo, đại diện thế hệ trẻ toàn Quận...

 

Các đại biểu đã được xem một chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời giao lưu với các nhân chứng lịch sử đã từng tham gia chiến dịch, đó là Anh hùng LLVT Nhân dân Võ Thị Tâm (hiện là Cựu chiến binh Phường 14), Đại tá Bùi Huy Cầu - cán bộ Trung đoàn 16 Bộ đội chủ lực (hiện là Cựu chiến binh Phường 6), nữ chiến sĩ biệt động Vũ Minh Nghĩa thuộc Đội 5 - F.100 Biệt động Sài Gòn - Gia Định (hiện là Cựu chiến binh Phường 6) và Trung úy Lê Trung Thảo - nguyên chiến sĩ Đội Biệt động 67B Mặt trận Gò Môn (hiện là Cựu chiến binh Phường 8).

 

 

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy- Thành ủy viên- Bí thư Quận ủy- Chủ tịch HĐND Quận
tặng hoa tri ân các nhân chứng lịch sử tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968

 

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận đã có bài phát biểu quan trọng, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, nêu bật thành tựu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 của Quận nhà trong sự phát triển chung của Thành phố, cùng những định hướng phấn đấu trong năm 2018, triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào cuộc sống. Ban Biên tập xin giới thiệu nội dung dưới đây:

 

 

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN THỊ DIỆU THÚY

THÀNH ỦY VIÊN - BÍ THƯ QUẬN ỦY - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

TẠI LỄ KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3.2 (1930 - 2018)

50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

VÀ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018

 

 

Kính thưa:

- Các Mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam;

- Các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ;

- Các đồng chí và quý vị đại biểu.

 

Hòa trong không khí mùa Xuân mới, Quận ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2.1930 - 3.2.2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và chào mừng xuân Mậu Tuất năm 2018. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các vị tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Quận và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.

Ngược dòng thời gian, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến nước ta từ một quốc gia phong kiến thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, làm nảy sinh mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa toàn thể Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Các phong trào yêu nước trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

Vào cuối năm 1929 đầu năm 1930, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam. Được sự phân công của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam - tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, vận dụng đúng đắn và sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta trong suốt 88 năm qua. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của Nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

 

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.

Chặng đường 88 năm đầy vinh quang, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại, đó là: Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945; Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 1945 - 1975; Thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay. Chặng đường vinh quang ấy, trong những chiến công hiển hách, chúng ta luôn nhớ đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 cách đây đúng 50 năm: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân, toàn quân ta với quyết tâm sắt đá, bản lĩnh kiên cường của con người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi to lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, tạo ra bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, để lại những bài học lịch sử quý giá.

Sáng nay 2.2.2018, Đoàn quân dân chính đảng Quận dự Lễ dâng hương Đài Liệt sỹ
tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh
vì độc lập tự do của Tổ quốc

 

Có thể khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam; là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta: Nghệ thuật nắm bắt thời cơ để chuẩn bị giáng đòn quyết định làm chuyển biến cục diện chiến tranh; Nghệ thuật tiến công bằng cách đánh chiến lược mới, giành thế bất ngờ, đưa chiến tranh vào thành thị; Nghệ thuật tổ chức, bố trí và sử dụng lực lượng “lấy nhỏ đánh lớn”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, lấy trí tuệ của con người Việt Nam để chiến thắng vũ khí, chiến thắng bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn nguyên vẹn giá trị, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống thất đất nước của quân và dân ta; khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là sự kiện lịch sử trọng đại, biểu tượng chiến thắng của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội và Nhân dân cả nước ta, trực tiếp trên chiến trường miền Nam nói chung, của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định, cán bộ chiến sĩ biệt động Sài Gòn nói riêng; góp phần cổ vũ cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.

Ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong suốt 88 năm qua, chúng ta cũng rất tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Quận Gò Vấp. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của Gò Vấp đã được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định. Đảng bộ và Nhân dân Quận Gò Vấp đã trải qua các cao trào cách mạng, ngọn lửa đấu tranh giành độc lập luôn bùng cháy khắp nơi trong Quận.

Quận Gò Vấp, với vị trí chiến lược là cửa ngõ phía Tây Bắc Sài Gòn, nối Sài Gòn với miền Đông Nam bộ và cả nước, nằm sát trung tâm đầu não của địch, nên từ rất sớm, vùng đất Gò Vấp đã là nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Thực dân, đế quốc và chính quyền Sài Gòn ra sức thực hiện âm mưu “quân sự hóa Gò Vấp” xây dựng hàng loạt căn cứ quân sự, các cơ xưởng quốc phòng và trường đào tạo các sắc lính để trấn áp cách mạng tại chỗ và làm hậu cần cho cuộc chiến tranh xâm lược lâu dài trên toàn miền Nam. Và cũng từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Gò Vấp, các chiến sĩ cách mạng luôn nêu cao tinh thần anh dũng, không ngừng chiến đấu ngay trong những lúc khó khăn gian khổ nhất, phong trào đấu tranh mạnh mẽ của Nhân dân được dấy lên khắp nơi, tấn công vào kẻ thù với những trận đánh vang dội đã gắn liền các địa danh Ngã Ba Chú Ía, Cầu Hang, Ga xe lửa Xóm Thơm và tên tuổi nhiều đồng chí bất khuất, kiên trung như: Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Văn Lượng, Phạm Văn Chiêu, Trần Thị Nghỉ... làm cho kẻ thù phải khiếp sợ.

Cùng với Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, quân và dân Gò Vấp, Gò Môn lúc bấy giờ, là nơi các đơn vị chủ lực của quân giải phóng ém quân, chứa vũ khí, lương thực để đánh vào các mục tiêu của ngụy quyền Sài Gòn như Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh pháo binh (thành Cổ Loa), Bộ Tư lệnh thiết giáp (thành Phù Đổng), lực lượng bảo an sân bay Tân Sơn Nhất… Bất chấp bom đạn, Nhân dân Gò Vấp đã hết lòng hết sức phục vụ cho chiến đấu, ngày đêm dũng cảm, mưu trí, linh hoạt đối phó với tai mắt của giặc thù để đào hầm ém quân, chuyển tải vũ khí, đạn dược, thuốc men, dẫn đường cho các lực lượng chủ lực điều nghiên, tiếp cận mục tiêu… Cùng với sự phát triển nhảy vọt của lực lượng du kích ven đô, lực lượng biệt động, thanh niên Gò Vấp hăng hái tham gia chiến đấu diệt ác, trừ gian, phá rã bộ máy kìm kẹp tai chỗ; lực lượng vũ trang của Quận lúc bấy giờ chủ yếu là đội biệt động 67B có khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu kiên cường ở “mặt trận sôi bỏng nhất, gay go ác liệt nhất” và đã hy sinh quá nửa, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Khối, đội phó Đội 67B được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 12 “lõm chính trị”, 54 hầm bí mật được hình thành trước giờ phát lệnh nổ súng, đã trở thành nơi chứa vũ khí, ém quân, nuôi giấu thương binh và tổ chức đưa các chiến sĩ lạc đơn vị về hậu cứ, hàng chục thương binh nặng của Phân khu 1 được đồng bào che chở, chăm sóc đưa ra tuyến sau… đã góp một phần làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968.

 

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.

Sau 43 năm đất nước thống nhất, cùng với Thành phố và cả nước, Đảng bộ Quận Gò Vấp đã tập trung mọi nỗ lực để lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của Nhân dân. Trong năm 2017 đạt được một số kết quả:

- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện 11,77%, tăng 0,22% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỉ trọng các ngành thương mại - dịch vụ chiếm 64,91%. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.264 tỉ đồng, đạt 108,46% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 117,14% so cùng kỳ. Các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ, chặt chẽ; cùng các sở, ngành thực hiện các công trình, dự án theo chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2017 - 2020 và giải quyết ùn tắt giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có hiệu quả. Công tác chăm lo cho diện chính sách, thực hiện an sinh xã hội, chương trình giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm thực hiện có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được giữ vững, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học. Tích cực thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng bệnh, kiểm soát dịch bệnh; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được triển khai mạnh mẽ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến nhất định; trách nhiệm người đứng đầu được nâng lên.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Chú trọng thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Hoạt động Hội đồng Nhân dân Quận và phường đi vào nề nếp, có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vừa kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của Nhân dân vừa thực hiện tốt các hoạt động giám sát để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Hoạt động kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao; giúp tổ chức đảng và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, giáo dục đảng viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Những kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa quan trọng để chúng ta có được tâm thế chủ động trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gò Vấp phải ra sức tổ chức thực hiện thật quyết liệt, sáng tạo. Cụ thể là:

- Triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo tăng trưởng ổn định; thực hiện tốt quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI; thực hiện quyết liệt công tác quản lý trật tự đô thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bốc mộ, cải táng, hỏa táng các khu thổ mộ, nghĩa trang xen cài trong khu dân cư; quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân và phát huy vai trò chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân Quận, phường bảo đảm mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước phải theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và phải phù hợp với nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

 - Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội hướng hoạt động về cơ sở; tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

- Để bảo đảm thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trên, điều cốt tử là phải tập trung, quyết liệt nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện chủ đề năm 2018: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.

Một mùa Xuân mới đang về, với sự đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công mới, thắng lợi mới. Một lần nữa thay mặt Quận ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các vị tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Quận, quý vị đại biểu và toàn thể Nhân dân Quận nhà một năm mới mạnh khỏe, gia đình an khang - thịnh vượng, đạt nhiều thắng lợi!

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN BIÊN TẬP(tổng hợp)
Lượt xem: 8090
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin