image Hoạt động Đảng bộ
KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22.12.1944 – 22.12.2019 VÀ 30 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22.12.1989 – 22.12.2019.
Thứ hai, Ngày 16/12/2019, 03:38 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) – Sáng nay, ngày 16.12.2019, Quận ủy – Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.1944 – 22.12.2019, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22.12.1989 – 22.12.2019 - Một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đến dự có 4.627 đại biểu là các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Cục chính trị Quân khu 7; Phòng chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố; Hội Cựu chiến binh Thành phố, đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận, cùng các đồng chí Thường trực Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban ngành - đoàn thể Quận, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự 16 Phường, các đồng chí cán bộ Quân đội, Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân viên Quốc phòng đã nghỉ hưu…

 


Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Quận cùng tham dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.1944 – 22.12.2019, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22.12.1989 – 22.12.2019.

 


Toàn cảnh các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.1944 – 22.12.2019, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22.12.1989 – 22.12.2019 tại khuôn viên Quận ủy.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy thay mặt lãnh đạo Quận phát biểu chúc mừng truyền thống 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.1944 – 22.12.2019, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22.12.1989 – 22.12.2019.

 

Với niềm tự hào vô hạn về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy thay mặt lãnh đạo Quận phát biểu chúc mừng. Đồng chí nhấn mạnh: Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh dấu một mốc son lịch sử trong tiến trình cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là Quân đội anh hùng, được sản sinh ra từ một dân tộc anh hùng. Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo; là quân đội kiểu mới; là “Bộ đội Cụ Hồ”, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu; tận trung với nước, tận hiếu với dân; mang bản chất cách mạng và truyền thống yêu nước của dân tộc. Trải qua những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách; Quân đội ta luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng; biết đánh và biết thắng; phát huy tinh thần cách mạng tiến công kết hợp với truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất và vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự tuyệt vời của các thế hệ Việt Nam. Gắn bó máu thịt với Nhân dân; cán bộ, chiến sĩ luôn phấn đấu, rèn luyện, chịu đựng gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ lợi ích của Nhân dân; năng động, sáng tạo trong các hoạt động giúp dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân để xây dựng sức mạnh bách chiến, bách thắng của Quân đội cách mạng; đủ sức chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Luôn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường. Cán bộ, chiến sĩ luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị; luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến, nhằm không ngừng xây dựng Quân đội ta trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy tặng hoa tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

75 năm, với lịch sử hào hùng và truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang; Quân đội Nhân dân Việt Nam thật xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà Nhân dân đã phong tặng; thật tự hào và vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trong thời bình, cùng với các lực lượng võ trang Nhân dân, Quân đội ta tiếp tục làm lực lượng nòng cốt, đấu tranh trước nhiều âm mưu, thủ đoạn phá hoại thâm độc của các thế lực thù địch, luôn chống phá cách mạng Việt Nam, để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đồng chí nêu rõ: Năm 1989, thể theo ý nguyện của Nhân dân, Ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng thời là Ngày Hội quốc phòng toàn dân, biểu thị cho sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng là công việc của toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày Hội quốc phòng toàn dân được thực hiện trong 30 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước; vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố chúng ta. Từ xây dựng ý thức đến tổ chức các hoạt động toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh Nhân dân, đã tạo cơ sở thiết yếu để giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường sức mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội; hình thành thế chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong điều kiện mới, nhất là thế trận lòng dân được củng cố; sức mạnh chiến đấu của Quân đội và các lực lượng võ trang Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng đã nêu những thành tựu cơ bản về phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 của Quận nhà, đồng thời bày tỏ: Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng so với trước, mang lại những thời cơ, vận hội phát triển to lớn, tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn, thách thức... Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội và của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng bộ Quận, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố và Đại hội XII của Đảng.

Với tinh thần đó, đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận Gò Vấp tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, phấn đấu xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Quận đã trao Huân chương “Bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch Nước tặng thưởng 26 đồng chí sỹ quan Quân đội có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

 


Các đồng chí lãnh đạo Quận trao Huân chương “Bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch Nước tặng thưởng 26 đồng chí sỹ quan Quân đội có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

 


Đồng chí Đại tá Lê Kim Bảng - UVTV Hội Cựu chiến binh Thành phố - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận ôn lại truyền thống 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.1944 – 22.12.2019, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22.12.1989 – 22.12.2019.

 


Đồng chí Vũ Khánh Hưng - Phó Bí thư Quận Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận thay mặt thế hệ trẻ Quận phát biểu cảm tưởng.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận tặng hoa chúc mừng Đội văn nghệ Phường 14 biểu diễn chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.1944 – 22.12.2019, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22.12.1989 – 22.12.2019.

 

 

BAN BIÊN TẬP
Lượt xem: 3605
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin