image Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và Đoàn thể
KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 18.11.1930 - 18.11.2018 TỔNG KẾT 15 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG  "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH"
Thứ 4, Ngày 14/11/2018, 09:25 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 14.11.2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận trang trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18.11.1930 - 18.11.2018. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố, Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Lê Thị Kim Hạnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND Quận, cùng các đồng chí đại diện các ban ngành - đoàn thể Quận và 16 Phường, Thường trực Mặt trận Quận các thời kỳ, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trong toàn Quận.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18.11.1930 - 18.11.2018

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực UB.MTTQ Việt Nam Quận ôn lại chặng đường 88 năm tự hào của Mặt trận, nêu rõ: Ngày 18.11.1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị thành lập "Hội phản đế đồng minh" - hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất để tập hợp mọi lực lượng yêu nước làm cách mạng giải phóng dân tộc. Kể từ đó đến nay, lịch sử cách mạng Việt Nam luôn có sự đóng góp to lớn của tổ chức Mặt trận, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

 

 

Tổng kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và sơ kết 3 năm kết quả triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng chí Trần Thạnh Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Quận và cơ sở luôn triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương. Toàn Quận có 186 Khu phố và năm nào cũng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” một cách thiết thực, bổ ích. Cùng với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hệ thống Mặt trận luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nhân đạo - từ thiện... Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quỹ vì người nghèo Quận đã xây tặng 41 căn nhà tình thương; sửa chữa và chống dột 93 hộ; cấp mới 3.278 thẻ bảo hiểm y tế; phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trợ cấp khó khăn 145 hộ nghèo với tổng kinh phí vận động hơn 13 tỷ đồng... Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh như: Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh... Những thành tích ấy của Mặt trận Tổ quốc Quận đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới đất nước.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy phát biểu chúc mừng và định hướng công tác Mặt trận trong thời gian tới

 

Phát biểu chúc mừng ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực công tác và những thành tích mà hệ thống Mặt trận Quận trong thời gian qua đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của tổ chức Mặt trận trong mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Cụ thể là thời gian tới, bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái... Mặt trận phải tích cực tham gia vận động các ngành, các cấp hưởng ứng triển khai đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính của Quận, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các nhu cầu chính đáng trong đời sống và lao động sản xuất. Đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; vận động Nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Một điều hết sức quan trọng nữa là vận động Nhân dân đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phối hợp cùng các Tổ chức thành viên (như Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi...) trong công tác vận động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân tham gia xây dựng địa bàn khu dân cư lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư ổn định cuộc sống; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình” và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, xây dựng Quận ngày càng phát triển, vì một mục tiêu giản dị, thiết thực: đem lại chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày một tốt hơn.

 


Đồng chí Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao khen thưởng các gương điển hình tích cực trong công tác Mặt trận năm 2018

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy cùng các đồng chí Thường trực Quận ủy - Thường trực HĐND - Thường trực UBND Quận thăm và tặng quà chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan UB.MTTQ Việt Nam Quận nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18.11.1930 - 18.11.2018

 

Nhân dịp này, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Quận đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho 8 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho công tác Mặt trận thời gian qua, đồng thời trao khen thưởng cho các gương điển hình tích cực trong công tác Mặt trận năm 2018.

BA MINH
Lượt xem: 9793
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin