image Quân sự - Quốc phòng
KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ 28.3.1935 – 28.3.2020: DÂN QUÂN TỰ VỆ GÒ VẤP PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG
Thứ bảy, Ngày 28/03/2020, 10:34 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Dân quân tự vệ là Lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc ở địa phương cơ sở.

 

 

Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, ngay từ ngày thành lập Đảng, Đảng và Bác Hồ đã chủ trương“Vũ trang cho công nông”. Ngày 28.3.1935, Đảng ta đã có “Nghị quyết về Đội tự vệ”, đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Kể từ đó dưới sự lãnh đạo của Đảng các đội tự vệ công nông, mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng lần lượt được ra đời, đây chính là những cơ sở đầu tiên của Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Dân quân tự vệ được xác định là một Lực lượng vũ trang của Nhà nước, một trong ba thứ quân (Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ) của Lực lượng vũ trang nhân dân, là công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở.

 

 

 

 

Cùng với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng Dân quân tự vệ trong cả nước, lực lượng Dân quân tự vệ Quận Gò Vấp được xây dựng, củng cố và phát triển từng bước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những năm qua, Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, Quận Gò Vấp luôn xác định và đánh giá đúng vị trí, vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên quan tâm xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, sau khi Luật Dân quân tự vệ được ban hành, nhận thức, trách nhiệm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ của hệ thống chính trị các cấp và nhân dân được nâng lên rỏ rệt. Nổi bật là thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng Dân quân tự vệ bảo đảm có số lượng phù hợp; 100% cán bộ quân sự Phường được đào tạo quân sự cơ sở; chất lượng, độ tin cậy về chính trị ngày càng được nâng cao. Công tác huấn luyện Dân quân tự vệ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, chất lượng ngày càng cao. Qua kiểm tra, 100% các khoa mục huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá - giỏi chiếm trên 80%. Công tác hội thao, hội thi có sự đầu tư đúng mức, có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhân tài, vật lực. Từ đó nhiều nội dung hội thao đều đạt giải, thành tích năm 2019 xếp hạng 1/24 quận - huyện.

 

 

 

 

Quận luôn quan tâm đầu tư mua sắm công cụ hỗ trợ cho Lực lượng dân quân khi làm nhiệm vụ, lắp đặt camera theo dõi, bảo vệ cơ quan, đơn vị, đảm bảo vũ khí trang bị đầy đủ. Công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ được quan tâm và có nhiều đổi mới; hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ đi vào nền nếp, có hiệu quả, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; Luôn là lực lượng xung kích trong ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng đánh giá cao.

Trong thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Dân quân tự vệ nói riêng phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

 

 

 

Phát huy truyền thống tự hào của những người lính sao vuông, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự Quận xác định: Trước hết phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Văn bản pháp luật của Đảng - Chính phủ về công tác Dân quân tự vệ. Trên cơ sở đó, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ. Phát huy vai trò nòng cốt cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu giúp cấp ủy - chính quyền ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng, công tác Dân quân tự vệ phù hợp tình hình thực tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị. Thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Ban Chỉ huy Quân sự Quận và Ban Ban Chỉ huy Quân sự các Phường. Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế Dân quân tự vệ theo hướng gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Việc tuyển chọn, kết nạp công dân vào Dân quân tự vệ phải tiến hành chặt chẽ, đúng Luật, coi trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu về chất lượng chính trị.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Dân quân tự vệ. Chú trọng huấn luyện nhiệm vụ phòng chống, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống xảy ra ở cơ sở. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ và gia đình theo quy định của Luật, bảo đảm cho chiến sỹ Dân quân tự vệ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ở địa phương.

 

 

 

 

*Ảnh: Lực lượng Dân quân tự vệ địa phương tham gia Hội thao Quốc phòng Quận

BA MINH
Lượt xem: 2069
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin