image Hoạt động Đảng bộ
KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 19.8.1945 - 19.8.2018 QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2.9.1945 - 2.9.2018
Thứ hai, Ngày 20/08/2018, 08:48 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Mùa Thu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ II đang đi vào hồi kết thúc. Tận dụng thời cơ quý báu này, Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945. Hội nghị nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới, những điều kiện cần và đủ cho khởi nghĩa đã chín muồi, phải kịp thời hành động.

Vào lúc 23 giờ đêm 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 16.8.1945, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào (Tuyên Quang) đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua Lệnh tổng khởi nghĩa, quyết định Quốc kỳ nền đỏ sao vàng 5 cánh, Quốc ca là bài “Tiến quân ca” của Nhạc sĩ Văn Cao, bầu ra Ủy ban dân tộc Giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm của cả dân tộc: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập tự do” và Người đã ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta !”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng với 5.000 đảng viên, 25 triệu đồng bào toàn quốc từ Bắc chí Nam đã nhất tề đứng dậy tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ ngày 14.8 đến ngày 28.8.1945.

 


Nhân dân Hà Nội cùng Nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, vùng lên lật đổ chính quyền tay sai thực dân

 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Sáng ngày 19.8.1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh, Hà Nội bừng dậy với một rừng cờ đỏ sao vàng, người dân đổ xuống đường tuần hành hô vang các khẩu hiệu cách mạng. Sau cuộc mit-tinh lớn, quần chúng cách mạng cốt cán xếp thành đội ngũ có các đơn vị vũ trang chiến đấu tỏa ra các hướng để chiếm giữ các công sở quan trọng của chính quyền bù nhìn. Trước khí thế bừng bừng như triều dâng thác đổ của quần chúng cách mạng, quân đội Nhật tuy đông hàng vạn tên song cũng phải bó tay tê liệt, còn bọn bù nhìn tay sai không thể chống đối nổi đã phải nhanh chóng đầu hàng cách mạng. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân cả nước khẩn trương tiến hành khởi nghĩa và kết thúc thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa.

Ngày 23.8.1945, khởi nghĩa đã nổ ra ở Huế và giành được thắng lợi. Thắng lợi này có ý nghĩa quan trọng vì đã đánh sập dinh lũy cuối cùng của chế độ phong kiến, trung tâm đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước, nơi đóng quân và bộ máy tối cao của cố vấn Nhật, đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ và cả Nam Bộ vùng lên giành chính quyền.

 


Ngã Sáu Gò Vấp hôm nay khang trang và hiện đại

 

 

Sáng sớm ngày 25.8.1945, hàng chục vạn quần chúng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và các tỉnh lân cận đã kéo về Thành phố biểu tình thị uy giành chính quyền và cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng thắng lợi, các công sở quan trọng của ngụy quyền tay sai thuộc về tay nhân dân.

Ngày 28.8.1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền kết thúc thắng lợi trong phạm vị cả nước. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam đã thành công.

Sáng ngày 2.9.1945, tại cuộc mit-tinh khổng lồ ở Quảng trường Ba Đình Hà Nội, thay mặt Chính phủ Lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào, với toàn thế giới: Cách mạng Tháng Tám giành độc lập dân tộc đã thắng lợi, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Tuyên ngôn độc lập khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

 


Tuyến đường Nguyễn Kiệm được mở rộng

 

 

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là bước nhảy vọt lịch sử vĩ đại, đánh dấu một sự biến đổi cực kỳ to lớn trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi này đã đập tan ách thống trị của thực dân trong hơn 80 năm, lật đổ chế độ quân chủ mấy ngàn năm trên đất nước ta, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta từ hoạt động bí mật đã công khai trở thành một Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Phát huy thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiếp tục làm nên những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại trong thế kỷ XX, tạo nên vị thế và tiềm lực mới để vững tiến vào thế kỷ XXI.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận Gò Vấp phấn khởi trước những thành tựu phát triển nhiều mặt của Quận: kinh tế giữ tốc độ tăng trưởng cao, các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tình hình an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 


Cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Kiệm, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn...

 


Khu dân dư cao cấp Citylend nối dài teo tuyến Phan Văn Trị, qua Phường 5, Phường 7 và Phường 10 tạo không gian phố xanh, hiện đại cho Quận.

 

Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2015 - 2020). Phát huy cao độ tinh thần, bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Gò Vấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, ra sức đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo, tiếp tục thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI đề ra, xứng đáng với Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - Thành phố anh hùng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BAN BIÊN TẬP
Lượt xem: 32492
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin