image Văn hóa - Xã hội
KỶ NIỆM 13 NĂM NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM 23.11.2015 - 23.11.2018
Thứ năm, Ngày 22/11/2018, 04:23 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức kể từ năm 2005 theo Quyết định số 36/QĐ - TTg ngày 24.2.2005 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam; động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam trong toàn dân; tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hóa - thông tin nói chung và trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

 


Lãnh đạo Quận thăm Di tích văn hóa Đình An Hội (Phường 8)

 

Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM
Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải đất hình chữ S. Mỗi dân tộc góp vào nền văn hóa chung một sắc màu độc đáo, tạo nên một bức tranh về văn hóa Việt Nam phong phú và đa dạng. Khi khẳng định văn hóa gắn liền với toàn bộ cuộc sống và sự phát triển của xã hội. Con người ra đời, trưởng thành là nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Giá trị văn hóa của một dân tộc thể hiện bản sắc của dân tộc ấy. Những giá trị văn hóa của con người là thước đo trình độ phát triển và thể hiện đặc tính riêng của mỗi dân tộc.
Xác định tầm quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, sau ngày đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 2.9.1945, chưa đầy 3 tháng, ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện” - Sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước ta về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Sắc lệnh ra đời trong hoàn cảnh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đang gặp vô vàn khó khăn về giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, đất nước đang ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 

 

​​​​​
Phù Châu Miếu (Phường 5) - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố.

 


Đình An Nhơn (Phường 6) - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố

 

Sắc lệnh số 65/SL gồm các nội dung cơ bản như: Khẳng định việc bảo tồn cổ tích “là công việc rất quan trọng và rất cần thiết cho công cuộc kiến thiết nước Việt Nam” (khái niệm “cổ tích” trong Sắc lệnh ngày nay được gọi là di sản văn hóa, gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể); Đông Phương Bác cổ Học Viện có nhiệm vụ bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, thay thế cho Pháp Quốc Viễn Đông Bác cổ Học viện bị bãi bỏ; Giữ nguyên các luật lệ về bảo tồn cổ tích đã có trước đây; “Cấm phá hủy những đình, chùa, đền, miếu hoặc những nơi thờ tự khác, những cung điện, thành quách cùng lăng mộ chưa được bảo tồn. Cấm phá hủy những bi ký, đồ vật, chiếu sắc, văn bằng, giấy má, sách vở có tính cách tôn giáo hay không, nhưng có ích cho lịch sử mà chưa được bảo tồn”; “Chính phủ công nhận nguyên tắc những khoản trợ cấp hàng năm của toàn quốc, của mỗi kỳ hay mỗi tỉnh cho Đông Phương Bác cổ Học viện. Khi dự thảo ngân sách cho toàn quốc, cho từng kỳ hay từng tỉnh; ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Ủy viên tài chính mỗi kỳ, mỗi tỉnh phải dự tính khoản trợ cấp cho Đông Phương Bác cổ Học viện”.
Sắc lệnh số 65/SL tuy ngắn gọn, súc tích, ra đời đến nay đã 73 năm, nhưng phản ánh những tư tưởng, quan điểm rất cơ bản, sâu sắc của Nhà nước ta đối với việc bảo tồn di sản văn hóa, cho đến nay vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn, soi sáng cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước. Đó là quan điểm về vai trò quan trọng của di sản văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, về tính kế thừa trong phát triển văn hóa, về trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và mỗi công dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa... Xuất phát từ ý nghĩa đó và trước yêu cầu tình hình, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ mới, ngày 24.2.2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 23 tháng 11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.
Với lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước - nơi lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa quý báu vô cùng phong phú đa dạng, kể từ tháng 12.1993, khi Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO quyết định ghi tên quần thể di tích Cố đô Huế vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới, cho tới nay nước ta đã có 17 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và thiên nhiên được nhận vinh dự đó. Không chỉ có những di sản văn hóa đã được thế giới công nhận, mà hiện nay trên cả nước có khoảng trên 4 vạn di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó, có hơn 3 nghìn di tích được xếp hạng cấp quốc gia, hơn 5 nghìn di tích xếp hạng cấp tỉnh. Cộng thêm vào đó là gần 1 nghìn di sản phi vật thể được sưu tầm nghiên cứu, lưu trữ… Những năm qua, công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều tiến bộ. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị, các nghệ nhân được tôn vinh, công tác xã hội hoá được tăng cường và thu hút được đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

QUẬN GÒ VẤP LUÔN CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA 
Trong nhiều năm qua, công tác quản lý Nhà nước về Di sản văn hóa trên địa bàn Quận luôn đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Điểm đáng chú ý là không phát sinh tình trạng xâm hại di tích, có sự đầu tư trùng tu và quản lý tốt hoạt động để phát huy các giá trị di tích. Đồng thời, các cơ sở tín ngưỡng dân gian đều đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, bởi đây là linh hồn, là sự sống làm nên giá trị của các di tích, cơ sở tín ngưỡng dân gian đó.
Nhờ có Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành từ Trung ương đến địa phương tương đối hoàn chỉnh, được sự chỉ đạo của Quận ủy - UBND Quận về công tác quản lý di sản văn hóa, hàng năm, ngành Văn hóa - Thông tin Quận luôn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố tổ chức các đợt khảo sát, kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa nằm trong quy hoạch trên địa bàn Quận. Theo đó, đã khảo sát các di tích lịch sử: Chùa Linh Sơn Hải Hội (P Phường 14), Đình An Hội (Phường 8) và các di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Bổn Thợ (Phường 7), quần thể mộ cổ Trương Minh Giảng (Phường 7), quần thể mộ cổ Hòa Thượng Thích Tâm Hữu, Thích Trừng Tập, Thích Tâm Thông (Phường 7) và một số tư liệu liên quan đến di tích lịch sử Camp Hạnh Thông (Phường 17). Ngành đã tham mưu UBND Quận tổ chức đề xuất Thành phố quy hoạch di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Quận.
Điểm đáng kể là ngành đã phối hợp với UBND 16 Phường khảo sát, thống kê các cơ sở tín ngưỡng dân gian khác như: miếu, võ, am thờ nằm ngoài danh mục quy hoạch chờ xếp hạng của Quận và Thành phố để có kế hoạch quản lý hoạt động tín ngưỡng của các cơ sở này; Phối hợp chuyên trách VHTT 16 Phường rà soát, thống kê các cơ sở tín ngưỡng dân gian phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội và tín ngưỡng dân gian. Đến nay, có 48 công trình tín ngưỡng dân gian tồn tại trên địa bàn 14 Phường; Tham mưu UBND Quận lập danh sách chuyển Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố dự trù kinh phí hỗ trợ quản lý trực tiếp 9 di tích đã được xếp hạng công nhận cấp Thành phố và quốc gia; tham mưu Quận ủy - UBND Quận xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, cơ sở tín ngưỡng dân gian và hoạt động lễ hội dân gian trên địa bàn Quận; Phát hành cuốn sách “Hành trình di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” đến 16 Phường và Ban Quản lý các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn Quận, là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”... 
Bên cạnh hoạt động bảo tồn di tích, Quận luôn duy trì hoạt động phát huy các giá trị di sản văn hóa, tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trên địa bàn Quận đến các trường học, lồng ghép với thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Phòng cung cấp cho các trường học tập tài liệu giới thiệu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Quận... các trường Tiểu học, THCS đăng ký chăm sóc các di tích trên địa bàn Quận, với công việc là chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường sạch đẹp, tổ chức thuyết minh nội dung di tích cho học sinh khi đến tham quan… Điểm nổi bật từ hoạt động các di tích, vừa là cơ sở tín ngưỡng, số tiền công đức được Ban quản lý các di tích sử dụng hợp lý, ngoài việc duy tu, sửa chữa di tích, còn làm tốt công tác từ thiện xã hội như đóng góp xây dựng nhà tình thương, giúp đồng bào vùng bị thiên tai bão lụt...
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong hoạt động di sản văn hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin Quận phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động phát huy giá trị di tích, duy trì tổ chức tốt lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài Quận tham dự, tổ chức phục vụ tham quan tìm hiểu di tích trong giới học sinh, sinh viên… góp phần đáng kể trong công tác tuyên truyền các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và nâng cao ý thức bảo vệ di sản văn hóa trong Nhân dân.

BA MINH
Lượt xem: 7832
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin