image Quân sự - Quốc phòng
KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TẠI ĐƠN VỊ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Thứ năm, Ngày 23/08/2018, 10:43 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Sáng 23.8, Ban chỉ huy Quân sự Quận đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới". Đến dự có các đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố, đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Ngô Thanh Sơn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch - UVTV Quận ủy - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận. 

 

 

 

Đồng Thượng tá Phan Tiến Duẩn - Quận ủy viên - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Quận báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", nêu rõ: Kể từ ngày 23.7.2013, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 2677/QĐ-BQP phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự Quận thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của trên để triển khai, thực hiện, chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, cách thức, phương pháp tiến hành. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị trong thời kỳ mới. Cụ thể là: 
Về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chính trị: Coi trọng những nội dung cơ bản, thiết thực, có trọng điểm trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ của Quân đội để giáo dục cho các cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương; làm rõ đối tượng, đối tác, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kết hợp hài hòa nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, tự hào bản sắc dân tộc Việt Nam... tăng nội dung, thời lượng phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục chuẩn mực về đạo đức, lối sống, thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từng bước trang bị những kiến thức cần thiết về kinh tế, khoa học, văn hóa, xã hội, nhất là về kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập từng bước được đổi mới để phù hợp với nội dung, chương trình và đối tượng. 
Về đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị: Trên cơ sở đổi mới toàn diện, đồng bộ các hình thức giáo dục chính trị, các cơ quan, đơn vị đã coi trọng đổi mới về phương pháp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục truyền thống, phong trào thi đua và các cuộc vận động. Hình thức giảng dạy, thảo luận có sự cải tiến, kết hợp nhiều phương pháp truyền đạt. Chú trọng giữa thuyết trình với việc sử dụng trình chiếu powerpoint để truyền tải nội dung. Sử dụng phương pháp trực quan thông qua hình ảnh, phim tư liệu, mô hình, minh họa (sơ đồ hóa nội dung, tích hợp hệ thống thông tin tư liệu)... Từng bước vận dụng kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá toàn diện kiến thức, trình độ hiểu biết, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị của các đối tượng.
Về đổi mới công tác bảo đảm: Trong điều kiện kinh phí, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục chính trị hiện có, các đơn vị đã tiết kiệm tối đa, sử dụng đạt hiệu quả cao nhất. Nguồn ngân sách, vật tư trang thiết bị được các cơ quan, đơn vị sử dụng đúng mục đích, quy định.
Nội dung giáo dục tập trung quán triệt nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; gắn với quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 và ngày Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu biện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; cảnh giác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; về đối tượng, đối tác; kết hợp giữa "xây” và "chống” để nâng cao nhận thức, tư tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Có thể nói, qua 5 năm triển khai thực hiện, Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được duy trì nghiêm. Tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
Hội nghị cũng đã thảo luận, nêu nguyên nhân, tồn tại và rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện đề án trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Ban chỉ huy Quân sự Quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện đề án, đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức giáo dục chính trị ở cơ quan, đơn vị. Thực hiện cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cho cán bộ mới và đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng. Bên cạnh đó, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả nhận thức chính trị, gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ; quan tâm, đầu tư, đảm bảo cơ sở, vật chất cho công tác giáo dục. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng và mọi cán bộ, chiến sĩ trong công tác giáo dục chính trị, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

 

 

Hội nghị đã tổ chức trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 5 năm qua (ảnh).

BA MINH
Lượt xem: 16331
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin