image Quân sự - Quốc phòng
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH DÀNH CHO CÁN BỘ BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ NĂM 2018
Thứ ba, Ngày 17/07/2018, 09:15 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Ngày 17.7.2018, Lớp bồi dưỡng được tổ chức khai mạc với sự tham dự của các đồng chí cán bộ Ban Điều hành các Khu phố (thuộc đối tượng 4) trong toàn Quận. Đến dự có đồng chí Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận (báo cáo viên), đồng chí Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận.

 

 Đồng chí Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu khai mạc

 Đồng chí Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận báo cáo viên Lớp bồi dưỡng.

 

Lớp học diễn ra trong 4 ngày, học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề (theo Thông tư 38/TT-BQP ngày 30.5.2014 của Bộ Quốc phòng): Về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng - An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển đảo Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên... Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch.

Đồng chí Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu khai mạc, nhấn mạnh: Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho học viên về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; Về vai trò, trách nhiệm của của các đồng chí cán bộ Khu đội trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Đồng chí yêu cầu khi trở về địa phương, đơn vị công tác, mỗi đồng chí tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BA MINH
Lượt xem: 6663
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin