image Hoạt động Đảng bộ
KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 1 VÀ 2 NĂM 2019
Thứ ba, Ngày 19/03/2019, 09:55 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) – Ngày 18 và 19.3.2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị Khóa 1 và Khóa 2 năm 2019 dành cho 140 học viên là cán bộ, đảng viên chưa có bằng sơ cấp lý luận chính trị trở lên hoặc chưa có chứng chỉ công nhận có trình độ tương đương hoặc trên sơ cấp lý luận chính trị; là cán bộ lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở chưa có bằng sơ cấp lý luận chính trị trở lên hoặc chưa được công nhận có trình độ tương đương hoặc trên sơ cấp lý luận chính trị; là những người thuộc các đối tượng khác có trình độ học vấn từ phổ thông cơ sở trở lên, có nguyện vọng theo học được cấp ủy cơ sở giới thiệu và được xem xét theo học, cấp bằng...

 

 

Chương trình học gồm 18 bài giảng theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11.12.2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đáp ứng yêu cầu giáo dục lý luận chính trị cơ bản cho các học viên, gắn với yêu cầu thực tiễn đất nước, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Thời gian chương trình học là 30 ngày (295 tiết), giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Qua học tập, người học hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Bên cạnh đó, giúp học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

 

 

 

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để tiếp tục theo học các chương trình cao hơn hoặc được miễn học một số chương trình, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định.

BA MINH
Lượt xem: 3916
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin