image Hoạt động Đảng bộ
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Khóa 1 năm 2018
Thứ ba, Ngày 08/05/2018, 09:49 SA Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Ngày 8.5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Khóa I năm 2018. Đến dự có đồng chí Ngô Thanh Sơn - UVTV - Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy (ảnh).

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 85 học viên đến từ các Chi - Đảng bộ trực thuộc Quận ủy. Lớp được tổ chức 12 buổi, tổng kết bế giảng vào ngày 7.6.2018. Học viên tham gia hoàn thành 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nan cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Qua chương trình học, đảng viên mới trang bị thêm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao nhận thức về Đảng, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đảng viên trong giai đoạn mới, từ đó mỗi đảng viên càng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao, góp phần đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. 

TRẦN PHƯƠNG
Lượt xem: 19751
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin