image Các văn bản Quy định, Hướng dẫn…
HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2018
Thứ hai, Ngày 11/03/2019, 12:29 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Nhằm cung cấp thông tin cho người nộp thuế trên địa bàn Quận Gò Vấp thực hiện nghĩa vụ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018 đúng quy định, tuân thủ pháp luật, Chi cục Thuế Quận Gò Vấp giới thiệu với bạn đọc “Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018” (dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công) dưới đây:

 

 

1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN):

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với Cơ quan thuế khi:

- Có số thuế phải nộp thêm khi quyết toán thuế;

- Hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải kê khai quyết toán thuế với Cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Lưu ý: Cá nhân nhận tiền lương, tiền công tại các Tổ chức chi trả thu nhập chính còn có thu nhập khác (thu nhập từ 02 nơi trở lên) thì cuối năm phải tổng hợp toàn bộ thu nhập quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế.

 

2. HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015).

- Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)_Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

- Các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có) _Bản chụp.

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

 

3. NƠI NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

Người nộp thuế (NNT) nộp hồ sơ quyết toán thuế đúng nơi theo quy định như sau:

3.1. Nộp tại Cơ quan thuế trực tiếp quản lý Tổ chức chi trả thu nhập (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế Quận/huyện)

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

- Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

 3.2. Nộp tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh

- Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán.

- Cá nhân có thu nhập từ các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài

 3.3. Nộp tại Chi cục Thuế Quận/Huyện nơi cư trú

- Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

- Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi thì được lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

 

4. THỜI HẠN, HÌNH THỨC NỘP TỜ KHAI

4.1. Thời hạn nộp

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế: Chậm nhất là ngày 01.4.2019.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo qui định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. Do đó cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì có thể nộp sau ngày 01.4.2019.

4.2. Hình thức nộp tờ khai

(Hướng dẫn cá nhân kê khai trực tuyến trên ứng dụng Website Thuế điện tử để quyết toán thuế TNCN 2018)

* Bước 1: Truy cập website: http://thuedientu.gdt.gov.vn .

Vào Hệ thống thuế điện tử → Cá nhân → Vào Đăng nhập (nhập MST, Mã kiểm tra → Tiếp tục)

Ở phần Đăng nhập: → Nhập ngày cấp MST (nếu không nhớ ngày cấp, xem hướng dẫn cách tìm phía dưới).

Để tìm ngày cấp MST: tại trang thuedientu.gdt.gov.vn → Chọn “ Tra cứu thông tin NNT” → Nhập MST hoặc CMT → nhập mã kiểm tra → Tra cứu → Tìm ngày cấp MST và cơ quan thuế quản lý để ghi đầy đủ thông tin ở mục Đăng nhập.

→ Nhập Cơ quan thuế tỉnh/thành phố, Cơ quan thuế quản lý.

Cơ quan thuế tỉnh/thành phố: Chọn Cục thuế cấpTỉnh/Thành phố của CQT quản lý cá nhân.  Ví dụ nếu CQT quản lý của cá nhân là Cục thuế TP Hồ Chí Minh thì chọn Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan thuế quản lý: Chọn cơ quan thuế quản lý (Cục thuế hoặc chi cục thuế quản lý)

→ nhấn Đăng nhập

** Bước 2: Đăng nhập → Vào Tab QUYẾT TOÁN THUẾ

Vào Tab “Kê khai trực tuyến”: Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc có dấu (*):- Chọn loại tờ khai (02/QTT-TNCN)– Chọn Cơ quan thuế Quyết toán: nhập vào các ô tương ứng, có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: NNT kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả (chọn cơ quan thuế ở phần tra cứu MST).

Loại tờ khai: tờ khai chính thức/bổ sung.

Trường hợp 2: NNT không kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (Đơn vị chi trả khấu trừ tại nguồn), sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc trong năm, xuất hiện 2 trường hợp.

+ Trường hợp 2.1: nhấn vào ô có thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.

Tại thời điểm quyết toán NNT đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục nhập thông tin MST của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

(Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập, nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân)

Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả nào hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào.

Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục lựa chọn CQT quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

+ Trường hợp 2.2: không thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4.

Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả.
Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục nhập MST của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán.

(Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập)

 Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào nào. Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Nhấn Tiếp tục → Đến phần NHẬP DỮ LIỆU TỜ KHAI

→ Tiếp tục → Nhập phụ lục: 02-1/BK-QTT-TNCN và Tờ khai 02/QTT-TNCN:

Ghi chú: Trường hợp đã có file dữ liệu, Người nộp thuế tick chọn “Gửi lại file dữ liệu”

Tại Tab phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (nằm ở góc trái cuối màn hình): nhấp vào và kê khai đầy đủ thông tin bắt buộc: nhập bảng kê Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT có MST: điền thông tin tại mục I, NPT chưa có MST: điền thông tin tại mục II) → Bấm Lưu bản nháp.

Tại Tab Tờ khai (nằm ở góc trái cuối màn hình): nhập thông tin liên lạc người nộp thuế, kê khai thu nhập từ tiền lương, tiền công.

+ Nhập thông tin liên lạc của người nộp thuế: gồm địa chỉ, Quận/huyện, tỉnh/thành phố, điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng, mở tại ngân hàng (ghi rõ 3 cấp Tên Ngân hàng, Chi nhánh, Tỉnh/Thành phố trực thuộc).

+ Nhập các chỉ tiêu nếu có phát sinh như sau:

Chỉ tiêu [23]: nhập tổng thu nhập phát sinh tại VN (thu nhập chịu thuế).
Chỉ tiêu [26]: nhập tổng thu nhập phát sinh ngoài VN (thu nhập chịu thuế).

Các khoản được giảm trừ:

Chỉ tiêu [31]: từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Chỉ tiêu [32]: các khoản đóng bảo hiểm được trừ.

Chỉ tiêu [33]: khoản đóng quỹ hưu trí được trừ.

Số thuế: điền vào chỉ tiêu sau

Chỉ tiêu [37]: số thuế đã khấu trừ (số thuế TNCN do đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn của người nộp thuế trong năm, có xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân NNT).

Chỉ tiêu [38]: số thuế đã tạm nộp (số thuế người nộp thuế đã nộp trực tiếp vào NSNN, không phải do đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn).

Chỉ tiêu [39]: số thuế đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ;
Chỉ tiêu [40]: số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm.

Nếu có số thuế nộp thừa:

- Cá nhân có yêu cầu hoàn thuế TNCN: nhập số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47].

- Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp NSNN khác: nhập số bù trừ vào chỉ tiêu [48].

*** Bước 3: in và gửi tờ khai:

Để xem và in Tờ khai xml phải cài đặt iTaxViewer1.5.0. Phần mềm iTaxview tải tại tab trang nhantokhai.gdt.gov.vn

→ Bấm Lưu bản nháp + Hoàn thành kê khai → Kết xuất xml → Nộp tờ khai → Xác thực nộp tờ khai: nhập đúng mã kiểm tra → tiếp tục → xuất hiện thông báo nộp tờ khai thành công.

→ In Tờ khai đã kê khai thành 02 bản (Mở file đã kết xuất xml bằng phần mềm iTaxview mới nhất) và nộp tại Cơ quan Thuế (Bộ phận một cửa).

Trường hợp muốn kiểm tra lại trạng thái Tờ khai đã gửi:

Vào Tab: Tra cứu tờ khai: Lựa chọn loại Tờ khai → Chọn ngày gửi → Tra cứu (mục đích kiểm tra Tờ khai đã được ghi nhận vào hệ thống của Cơ quan Thuế chưa).

 

5. HỖ TRỢ CỦA CƠ QUAN THUẾ

- Mọi vướng mắc về quyết toán thuế TNCN Người nộp thuế có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn tại http://www.hcmtax.gov.vn/index.php/chuyen-muc/qttncn.

- Chi cục Thuế Quận Gò Vấp tổ chức hoạt động hỗ trợ Người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018 từ ngày 18.3.2019 đến ngày 01.4.2019 (giờ hành chính) tại địa chỉ: 312 Nguyễn Văn Nghi - Phường 7 - Quận Gò Vấp. Điện thoại: (028) 39894436.

 

CHI CỤC THUẾ QUẬN GÒ VẤP

NGUYỄN LÊ (trích dẫn)
Lượt xem: 3210
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin