image Cải cách hành chính
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRỰC TUYẾN THEO MỨC ĐỘ 3
Thứ hai, Ngày 25/06/2018, 04:37 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 15.6.2018, UBND Quận ban hành Công văn số 475/QLĐT về việc thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trực tuyến theo mức độ 3 (Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng qua mạng). Cụ thể:

 

 

1. Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến:

- Bước 1: Chủ đầu tư truy cập vào truy cập Cổng thông tin điện tử của Quận: https://govap.hochiminhcity.gov.vn hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ “dichvucong.hochimimhcity.gov.vn”

- Bước 2: Lựa chọn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và đăng ký, đăng nhập bằng cách tạo lập tài khoản theo hướng dẫn (cung cấp địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cần liên hệ).

b) Tải lên mạng thành phần hồ sơ theo nội dung quy định gửi đến Bộ phận một cửa điện tử của Ủy ban nhân dân Quận.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng qua mạng gồm:

a) Thực hiện lựa chọn kê khai trực tiếp trên trang thông tin điện tử hoặc gửi tệp tin chứa bản chụp chính Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng.

b) Tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

c) Tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm:

- Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

d) Các tài liệu khác:

- Tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

- Tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.

- Tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

- Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

- Tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.

3. Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến: 1 bộ.

4. Quy trình giải quyết trực tuyến (15 ngày làm việc)

4.1 Bộ phận một cửa điện tử kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ)và buổi sáng thứ bảy (từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút).

a) Trường hợp đủ hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận một cửa điện tử cấp biên nhận hồ sơ trực tuyến (có mã số hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả) gửi đến chủ đầu tư bằng văn bản điện tử và tin nhắn qua điện thoại.

b) Trường hợp hồ sơ trực tuyến còn thiếu thành phần hồ sơ theo quy định Bộ phận một cửa điện tư phải thông báo ngay đến chủ đầu tư (bằng văn bản điện tử và tin nhắn qua điện thoại) để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến.

4.2 Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trực tuyến từ Bộ phận một cửa điện tử chuyển sang, Phòng Quản lý đô thị phải thực hiện phân công, kiểm tra thực địa và tổ chức thẩm định để giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản điện tử cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến.

a) Trường hợp hồ sơ bổ sung trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo nêu trên: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản điện tử hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trực tuyến theo văn bản thông báo.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ trực tuyến vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân Quận có thông báo bằng văn bản điện tử đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

b) Khi cần xác minh, làm rõ các thông tin nhằm đáp ứng điều kiện cấp Giấy phép xây dựng theo quy định, Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận và Ủy ban nhân dân Quận có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Việc lấy ý kiến phải được thực hiện theo cơ chế phối hợp một cửa liên thông điện tử. Khi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Phòng Quản lý đô thị hoặc Ủy ban nhân dân Quận phải có văn bản điện tử (có chữ ký số được ghi nhận trong hệ thống) nêu rõ nội dung lấy ý kiến, kèm các tài liệu có liên quan để các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến trả lời cụ thể theo đúng lĩnh vực, chức năng quản lý.

Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến trực tuyến, các cơ quan, đơn vị được hỏi có trách nhiệm trả lời bằng văn bản điện tử (có chữ ký số được ghi nhận trong hệ thống) về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan, đơn vị này không có ý kiến phản hồi trực tuyến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Ủy ban nhân dân Quận căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp Giấy phép xây dựng qua mạng.

Khi đến thời hạn cấp giấy phép, Ủy ban nhân dân Quận phải có thông báo bằng văn bản điện tử cho chủ đầu tư biết lý do và thời gian kéo dài thêm không được quá 10 ngày, kể từ ngày hết hạn.

c) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị in xuất tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm dự thảo Giấy phép xây dựng theo Phụ lục 4 (mẫu 7) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng để trình Ủy ban nhân dân Quận ký, đóng dấu và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện việc đóng dấu, phát hành trong thời hạn không quá 15 ngày theo quy định.

4.3 Chủ đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Quận hoặc thông qua dịch vụ Bưu điện đã thỏa thuận, ký kết theo thời hạn ghi trong biên nhận điện tử.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Lượt xem: 41681
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin