image Hoạt động Đảng bộ
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Thứ bảy, Ngày 04/08/2018, 10:32 SA Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Sáng ngày 4.8.2018, Đoàn thanh niên Quận phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ Nữ Quận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đến dự có các đồng chí: Ngô Thanh Sơn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Nguyễn Thị Lan - Quận ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận, Vũ Khánh Hưng - Phó Bí thư Quận Đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Quận Đoàn, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận và hơn 500 cán bộ Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp cơ sở trong toàn Quận.

 

 

 

 

 

Đồng chí Ngô Thanh Sơn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã giới thiệu giúp các đồng chí cán bộ Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cùng những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Từ đó nâng cao nhận thức trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và những nhận thức lệch lạc... góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đột phá mà nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy đề ra, cụ thể:
- Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ. Trong đó, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. Mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
- Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Trong đó nêu rõ 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
- Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Từ Hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn và Hội Phụ nữ càng hiểu và nhận thức đúng về tinh thần Nghị quyết, làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nội dung Nghị quyết cho các bạn Đoàn viên, thanh niên, hội viên, phụ nữ tại đơn vị mình, để việc thực hiện có hiệu quả thiết thực và sinh động, lan tỏa sâu sắc trong cuộc sống.

XUÂN HƯƠNG
Lượt xem: 30118
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin