image Hoạt động Đảng bộ
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ 20 - KHÓA XI: TOÀN QUẬN PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA – XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2020, CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ VÀ ĐẢNG BỘ CƠ SỞ, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ ba, Ngày 17/12/2019, 07:54 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Sáng nay, 17.12.2019, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 20 (Khóa XI) đã tổ chức tại Hội trường Quận ủy. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các đồng chí Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể Quận, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 16 Phường... Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

 

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận
báo cáo Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019;
các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ...

 

Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019. Cụ thể đã có 13/18 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 11,7%; diện tích nhà ở bình quân đầu người 23,2m2; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch 100%; 9/16 Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố chỉ còn 0,5%; tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 0,9%; 16/16 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia; 88% người dân tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế; trên 69,33% học sinh (Tiểu học và THCS) được học ngày 2 buổi; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân Nghĩa vụ quân sự; giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự 14,69% so với năm 2018 - tương ứng 4,04 vụ/10.000 dân, với tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 76,19%; có 90% tổ dân phố khá về an ninh trật tự. Tình hình cháy nổ kiểm soát tốt, số vụ cháy giảm 30 vụ so với cùng kỳ.

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận
phát biểu tại hội nghị.

 

Có 3 chỉ tiêu chưa đạt do những nguyên nhân khách quan tác động bất cập, đó là thu ngân sách nhà nước 88,24% chỉ tiêu pháp lệnh, 82,41% chỉ tiêu Quận phấn đấu; vận động cải táng bốc mộ trong khu dân cư mới được 37,8%; số người chết trong tai nạn giao thông tăng 5,26% so với cùng kỳ... Còn 2 chỉ tiêu mới bổ sung từ tháng 8.2019 theo Nghị quyết số 19-NQ/QU của Ban chấp hành Đảng bộ Quận đang được tích cực thực hiện với ý nghĩa đẩy mạnh vận động người dân hưởng ứng xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, tiếp tục phát huy kết quả triển khai Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, tạo ra những chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, xóa các điểm ô nhiễm do rác thải. Trong quá trình thực hiện xuất hiện nhiều mô hình, cách làm bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường. Đồng thời quản lý chặt trật tự xây dựng trên địa bàn Quận theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW của Thành ủy…

Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được thực hiện tốt, đặc biệt là chăm lo kịp thời và chu đáo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai thực hiện tốt chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, ghi nhận 35 sáng kiến mới trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đến tận cơ sở và từng người dân, đưa vào sử dụng cổng “Gò Vấp trực tuyến”, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và các chi phí phát sinh, đồng thời tích cực triển khai đề án đô thị thông minh, chính quyền điện tử, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận
phát biểu tại hội nghị.

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Đề cao vai trò tiên phong, trách nhiệm gương mẫu, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, tự giác rèn luyện trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác gần dân, lắng nghe và đối thoại với dân, nói đi đôi với làm, chú trọng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể. Kết hợp giữa “xây” với “chống” trong công tác kiểm tra, giám sát đối với tất cả các tổ chức cơ sở Đảng và từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong mọi lĩnh vực đời sống. Từ trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến lợi ích thiết thực của đời sống Nhân dân. Chính nhờ khéo “óc nghĩ, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” theo lời Bác Hồ dạy mà các gương điển hình đã tập hợp được nhiều người từ trong cơ quan, đơn vị cũng như ở khu dân cư cùng tham gia các công việc ích nước lợi nhà, “góp thành lực lượng toàn dân” hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân Quận có trọng tâm, giám sát các chuyên đề trên cơ sở chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI và những vấn đề cử tri, dư luận quan tâm. Mặt trận, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các hoạt động và phong trào, hướng về cơ sở, nhất là chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức sáng tạo của Nhân dân chăm lo cho Nhân dân, phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy yêu cầu căn cứ các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 mà Hội nghị đã biểu quyết thông qua, toàn Quận đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình, kế hoạch của Quận ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020; lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Chi bộ và Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đón nhận khí thế mới bằng tất cả tâm trí vững vàng, triển khai mạnh mẽ chủ đề năm mới 2020 của Thành phố: “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, tiếp tục triển khai Đề án "Xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025".

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy kết luận Hội nghị.

 

Đón chào năm mới 2020, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân Gò Vấp vào cuộc với quyết tâm cao nhất, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần gương mẫu chấp hành luật pháp, sáng tạo cùng Nhân dân địa phương góp sức phát triển Thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, cùng cả nước theo tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội, xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình!

 


Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

 

BA MINH
Lượt xem: 2779
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin