image Hoạt động Đảng bộ
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ 16 – KHÓA XI
Thứ sáu, Ngày 14/12/2018, 08:50 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) – Hôm nay, ngày 14.12.2018, tại Hội trường Quận ủy, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 16 – Khóa XI đã tổ chức với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu năm 2019. 
Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, các đồng chí đại diện các Ban của Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Bí thư Chi – Đảng bộ trực thuộc Quận, Chủ tịch UBND 16 Phường. Đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp -Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Hội nghị đã thống nhất ghi nhận năm 2018, kinh tế Quận tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ. Đã có 13/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị, sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện 11,86% (kế hoạch năm là 11,5%). Tỷ trọng thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 67,16%, tổng mức bán ra thị trường xã hội tăng 20,14% so với năm 2017. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.581,387 tỉ đồng - đạt 102,44% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 95,59% chỉ tiêu Quận phấn đấu và bằng 112, 07% so với năm 2017.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

 

Trong từng nhóm lĩnh vực, Quận ủy kịp thời chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, bám sát chỉ tiêu và xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được triển khai hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần từng bước thực hiện đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công trên địa bàn Quận. Các hoạt động văn hóa - thể thao tổ chức đa dạng, phong phú, phục vụ đời sống tinh thần cho Nhân dân. Công tác giáo dục đảm bảo chất lượng dạy và học. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đặc biệt có phương án xử lý tình huống, ổn định tình hình. 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện. Tổ chức thành công hội nghị sơ kết 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng các cấp, của Quốc hội Khóa XIV đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tuyên giáo được tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Nâng cao chất lượng đảng viên, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được các cấp ủy quan tâm và thực hiện tốt việc báo cáo dư luận tại địa phương. Chất lượng sinh hoạt các Chi - Đảng bộ cơ sở tiếp tục nâng cao, từng bước củng cố các tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác dân vận của chính quyền được quan tâm thực hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, đơn thư, khiếu nại của công dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế: 
- Về kinh tế - xã hội còn 3/16 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, đó là thu ngân sách Quận (đạt hơn 95%), vận động cải táng, bốc mộ (đạt 23,1%) và giảm tai nạn giao thông (tăng cao cả về số vụ, số người chết và số người bị thương). Đáng lưu ý là thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu đã giao nhưng cơ cấu thu chưa bền vững, còn phụ thuộc vào nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Chưa có giải pháp hiệu quả giảm tỷ lệ nợ đọng thuế của các doanh nghiệp. Tình hình tội phạm ma túy, số vụ án do hoạt động tín dụng không chính thức - tín dụng đen có chiều hướng gia tăng. Thiếu các giải pháp đột phá trong quản lý trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường còn tái diễn tại nhiều nơi trên địa bàn.
- Trong công tác xây dựng Đảng: công tác quy hoạch, bố trí, điều động cán bộ còn chậm. Công tác dân vận chính quyền tại một số đơn vị chưa phát huy tốt, chưa vận động được đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia tích cực vào các cuộc vận động. Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội chưa phát huy tốt vai trò của hội viên, đoàn viên là người có đạo trong xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt và thực hiện phong trào. Công tác tập hợp phụ nữ, thanh niên chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Việc thực hiện vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) có lúc, có nơi còn mang tính hình thức.
Năm 2019 là năm tăng tốc và quyết định hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời thực hiện chủ đề của Thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, Ban chấp hành thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ:
Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội:
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tạo cơ hội liên kết đầu tư giữa các doanh nghiệp, khuyến khích xây dựng xã hội khởi nghiệp. Làm tốt công tác thu thuế, chống thất thu.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Quận giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn góp phần thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân Quận năm 2019. 
- Thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và cải tạo, chỉnh trang đô thị đồng bộ, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Công khai quy hoạch, tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị, có sự phối hợp tốt hơn giữa các ngành, các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt vi phạm. 
- Công tác vận động cải táng, bốc mộ phải đặt mục tiêu phục vụ lợi ích chính đáng của người dân về đời sống và môi trường, tôn trọng tâm linh, thực hiện những giải pháp mang tính lâu dài. 
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu phố văn hóa theo tiêu chí của Thành phố.
- Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trong chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án xây dựng các trường học trên địa bàn Quận. Duy trì chất lượng đi đầu trong công tác giáo dục của Thành phố. 
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý an ninh trật tự tại địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

 

Công tác xây dựng Đảng:
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác hồ, với chủ đề “Vai trò của đảng viên và tổ chức Đảng trong phát huy sáng tạo của Nhân dân và chăm lo cho Nhân dân”.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, bảy, tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Trong đó triển khai thực hiện Kế hoạch số 148-KH/QU ngày 21.11.2018 của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các giai đoạn và chuẩn bị tốt nhân sự và nội dung cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các quy định theo Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 
đã đề ra; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy định số 1374-QÐi/TU của Thành ủy về "Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước" theo 4 nguồn (1. Ý kiến của cử tri; 2. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố; 3. Phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội; 4. Phản ánh của báo chí). Tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; lãnh đạo cơ quan cải tiến lề lối, phương thức làm việc; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, tài sản công, các quỹ vận động…
- Tổ chức có hiệu quả thiết thực phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019 theo chủ đề “5 không” của Ban Dân vận Thành ủy (Không để người nghèo, cô thế tụt hậu; Không nhũng nhiễu, phiền hà với Nhân dân, doanh nghiệp; Không xả rác; Không vi phạm pháp luật giao thông; Không gây rối trật tự xã hội nơi cư trú). Xây dựng mô hình Dân vận khéo trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy định định kỳ tổ chức tiếp xúc đối thoại với Nhân dân.
- Mặt trận và các đoàn thể xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng, tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; kết hợp xây dựng Chương trình hiệp thương thống nhất hành động, Chương trình giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện dân vận của chính quyền và cải cách hành chính năm 2019.

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy đề nghị các đồng chí Quận ủy viên cùng các đồng chí Bí thư cấp ủy các Chi – Đảng bộ cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận nhà, lãnh đạo triển khai tích cực các nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu mà hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao, để Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, thực sự vì chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày một tốt hơn, được an tâm về sự phục vụ của chính quyền, được đảm bảo an sinh xã hội và được an toàn trong đời sống, vì Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

BA MINH
Lượt xem: 7020
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin