image Hoạt động Đảng bộ
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ 15 - KHÓA XI: TOÀN QUẬN RA SỨC PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018
Thứ sáu, Ngày 19/10/2018, 03:40 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Ngày 19.10.2018, tại Hội trường Quận ủy, Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI đã tổ chức với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân dân 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018. Đến dự có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Trí Dũng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

 

 

Hội nghị đã nhất trí đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế của Quận vẫn duy trì ổn định, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện 11,82% (kế hoạch năm là 11,5%). Tổng mức bán ra thị trường xã hội tăng 20,35% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 77,68% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 72,49% chỉ tiêu Quận phấn đấu và bằng 113,35% so với cùng kỳ. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện, điều chỉnh cục bộ đối với các đồ án quy hoạch tỉ lệ 1/2000 và quy hoạch lộ giới hẻm tiếp tục được thực hiện tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉnh trang, phát triển đô thị của Quận giai đoạn 2016-2020, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, đảm bảo phương châm hướng về cơ sở. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – thể thao phong phú, góp phần tuyên truyền, giáo dục và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững; tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 66,23%. Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tình hình cháy nổ được kiểm soát. Số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Quận ủy và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên giáo được tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đề ra nhiều giải pháp thực hiện; sinh hoạt Chi - Đảng bộ cơ sở định kỳ có chú trọng nâng cao chất lượng, định hướng nội dung có chiều sâu, trọng tâm hơn. Kịp thời triển khai các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) được thực hiện nghiêm túc; chú trọng việc xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII được các Chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Quận triển khai sâu rộng. Công tác tổ chức cán bộ luôn được quan tâm lãnh đạo thực hiện, đi vào nền nếp; tập trung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất; chất lượng sinh hoạt các Chi - Đảng bộ cơ sở được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đúng quy trình, thủ tục theo quy định, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên. Công tác dân vận của chính quyền được quan tâm thực hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề Nhân dân quan tâm; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân Quận đã đi vào nề nếp, chất lượng; nội dung hoạt động chỉ đạo điều hành có trọng tâm, giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, những vấn đề dư luận và ý kiến của đa số cử tri Quận quan tâm, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương. Công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận được thực hiện tốt; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng quan tâm công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; chủ động triển khai thực hiện tốt các phong trào, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo thực hiện và khắc phục trong thời gian tới: Số hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp còn thấp (181/1.233 hộ kinh doanh). Tiến độ thành lập Ban Quản trị đối với các chung cư mới đạt 44% (12 Ban Quản trị/27 chung cư). Công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới triển khai tại 9/16 Phường - đạt 56,25% kế hoạch (6/16 Phường đã hoàn thành - tỷ lệ 37,5%; 3/16 Phường đang triển khai - tỷ lệ 18,75%; 7/16 Phường chưa triển khai - tỷ lệ 43,75%). Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, đặc biệt công tác vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án còn kéo dài, hiệu quả chưa cao. Chỉ tiêu vận động bốc mộ chỉ đạt 23,1% kế hoạch năm (413/1.789 ngôi mộ) do công tác vận động cải táng bốc mộ gặp nhiều khó khăn (không gặp được trực tiếp thân nhân từng ngôi mộ; các khu mộ thuộc gia tộc quản lý phải lấy ý kiến toàn bộ gia tộc; nhiều mộ vô chủ, không người trông coi…). Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng do một số công trình đang xây dựng trên địa bàn và một số điểm người dân vứt rác thải bừa bãi có nguy cơ phát sinh ổ dịch. Tình hình trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp...

 


Đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân dân 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018.

 

 

Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 27-Ctr/TU ngày 27.2.2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3.6.2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch triển khai chương trình hành động số 28-Ctr/TU ngày 27.2.2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3.6.2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã nhấn mạnh yêu cầu triển khai tích cực việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI về lãnh đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng cuối năm 2018; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động Nhân dân quý IV năm 2018, đồng thời triển khai tốt kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018; hoàn thành công tác diễn tập phòng thủ năm 2018; tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018. Lãnh đạo thật tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 Phường và Quận nhiệm kỳ 2019-2024. Đặc biệt tập trung xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các tầng lớp Nhân dân, kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019... 
Đồng chí kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gò Vấp với tinh thần tiến công, đoàn kết, ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, đưa Nghị quyết Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

BA MINH
Lượt xem: 25196
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin