image Hoạt động Đảng bộ
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ 14 - KHÓA XI (MỞ RỘNG): NHÂN DÂN GÒ VẤP PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG QUẬN VĂN MINH, GIÀU ĐẸP, NGHĨA TÌNH
Thứ ba, Ngày 10/07/2018, 05:09 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Ngày 10.7.2018, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 14 - Khóa XI được tổ chức trọng thể tại Hội trường Quận ủy, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp - UVTV Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Bí thư các Chi - Đảng bộ cơ sở, Trưởng các Phòng - Ban, đơn vị, đoàn thể Quận, Chủ tịch UBND 16 Phường. Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - UVTV Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo

 

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị thống nhất đánh giá: 6 tháng qua, toàn Quận tiếp tục phát huy tinh thần năng động, đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, nhất là tập trung cùng với Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì và kết luận hội nghị

Tình hình kinh tế của Quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện đạt 11,71% (kế hoạch năm là 11,5%). Tổng mức bán ra thị trường xã hội ước thực hiện tăng 20,41% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 55,60% chỉ tiêu pháp lệnh (2.520 tỉ đồng), đạt 51,89% chỉ tiêu Quận phấn đấu (2.700,373 tỉ đồng) và bằng 117,93% so với cùng kỳ. Tiến độ rà soát, điều chỉnh đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 đảm bảo thời gian quy định. Công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường, đặc biệt là công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, công tác kiểm soát ô nhiễm và giám sát chất lượng thu gom, quét dọn, vận chuyển của các đơn vị công ích được quan tâm chặt chẽ. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững, tiếp tục là lá cờ đầu của Thành phố trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hướng về cơ sở. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Các hoạt động văn hóa – thể thao phong phú, góp phần tuyên truyền, giáo dục nếp sống đô thị văn minh, bước đầu hình thành thiết chế văn hóa mới, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong hưởng thụ văn hóa - tinh thần của các tầng lớp Nhân dân. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự của năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình cháy nổ được kiểm soát. Người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ...

 


Biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Quận lần thứ 14 Khóa XI

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng, triển khai nội dung có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi - Đảng bộ cơ sở có chiều sâu và thiết thực, chú trọng xây dựng chương trình hành động cụ thể, đưa nội dung Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt là triển khai quán triệt và thực hiện sâu rộng các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và Trung ương 7 Khóa XII, nâng cao nhận thức của tổ chức Đảng và đảng viên về công tác kiểm tra - giám sát, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII). Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ công chức nêu cao ý thức tinh thần phục vụ Nhân dân, thực hiện cải cách hành chính với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả kịp thời, khuyến khích và tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh vẫn còn diễn ra tại nhiều tuyến đường, nhiều khu vực trên địa bàn ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị. Công tác cải cách hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại một số lĩnh vực chưa đảm bảo yêu cầu. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án chưa có nhiều chuyển biến. Tình hình trật tự xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - UVTV Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận những kết quả cơ bản mà Quận đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Ở thời điểm chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, toàn Quận tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, bám sát chủ trương lấy dân làm gốc, luôn lắng nghe ý kiến Nhân dân, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành với các giải pháp quyết liệt, kịp thời để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách năm 2018. Tiếp tục đề xuất, kiến nghị các sở, ngành Thành phố xem xét, tháo gỡ các vướng mắc trong chính sách bồi thường để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, giải quyết tốt các nhu cầu vay vốn để kinh doanh, nâng thu nhập, thoát nghèo của các hộ nghèo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo phương châm “hướng về cơ sở”, trong đó chú trọng chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số... Đặc biệt chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các dịp Lễ - Tết từ nay đến cuối năm. Tập trung thực hiện tốt các đợt tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm để kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ khám phá án, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Đồng chí yêu cầu phát huy phong trào lao động sáng tạo ở cơ sở dựa trên tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội và 7 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, mỗi người chúng ta phải suy nghĩ và có hành động thật cụ thể tham gia xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xác định tư tưởng chỉ đạo nhất quán là mọi hành động phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân, từng cơ quan đơn vị phải hoàn thành cho được các nhiệm vụ đã đề ra, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính gương mẫu trước Nhân dân.

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân Gò Vấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quận, vì mục tiêu xây dựng Quận văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

BA MINH
Lượt xem: 17395
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin