image Hoạt động dân tộc
(WEBGOVAP) – Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn quận đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.
Xem theo ngày: