image Hoạt động Đảng bộ
ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN ĐOÀN KẾT, NÂNG CAO Ý THỨC, TRÁCH NHIỆM TRONG THỰC THI CÔNG VỤ VÀ PHỤC VỤ NHÂN DÂN
Thứ 4, Ngày 18/03/2020, 09:36 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Trong 2 ngày 17 và 18.3.2020, Đảng bộ cơ quan chính quyền đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, là đơn vị thứ 5 tổ chức Đại hội điểm (sau Đảng bộ Tòa án Nhân dân Quận, Đảng bộ Phường 5, Đảng bộ Phường 6, Chi bộ Trung tâm Y tế Quận). Đến dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí Thường vụ Quận ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy và Quận ủy, đại diện các Đảng bộ trực thuộc Quận ủy.

 

 

 


Đồng chí Thân Trọng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy
- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền khai mạc Đại hội

 

 


​​​​​​Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy
(bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 


Đồng chí Bùi Nguyễn Huy Hoàng - Quận ủy viên - Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền
- Chánh Văn phòng HĐND - UBND Quận báo cáo kết quả thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền Nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo tổng hợp thảo luận góp ý Dự thảo Văn kiện của Đại hội đảng viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, kết quả: Đồng chí Thân Trọng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận và đồng chí Bùi Nguyễn Huy Hoàng - Quận ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ XII gồm 25 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận
phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận tặng hoa
chúc mừng đồng chí Thân Trọng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền
nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận
chúc mừng Đoàn đại biểu Đảng bộ Cơ quan Chính quyền
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ XII ra mắt Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận ghi nhận: Đảng bộ Cơ quan Chính quyền là một Đảng bộ lớn, có 188 đảng viên và 13 Chi bộ trực thuộc; là Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo các Chi bộ của các đơn vị tham mưu trực tiếp cho UBND Quận về công tác chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Do đó, Đảng bộ luôn tập trung đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò quản lý điều hành cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Qua dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm vừa trình bày tại Đại hội đã đánh giá đúng với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là đề cao tinh thần trách nhiệm, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Chính quyền đã thẳng thắn trong đánh giá các kết quả đạt được và chỉ ra các mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có nêu những nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thực hiện. Ban Thường vụ đánh giá cao Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình bày tại Đại hội. Mặc dù còn những mặt hạn chế với những nguyên nhân khách quan và chủ quan, Đảng bộ Cơ quan Chính truyền trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ II đề ra, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Khóa II; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, làm tốt công tác dân vận chính quyền đã góp phần rất lớn vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết lãnh đạo của Quận ủy và nâng cao vai trò vị trí của Đảng bộ Cơ quan Chính quyền. Ngoài ra, Đảng bộ đã quán triệt nghiêm túc ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, thực hành nghiêm kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nhất trí đánh giá, thay mặt Ban thường vụ Quận ủy, đồng chí cảm ơn toàn thể Đảng bộ đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị:
Thứ nhất, toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp hỗ trợ nhau trong công tác. Mỗi đảng viên là nòng cốt chính trị, một hạt nhân tuyên truyền, gương mẫu nêu gương trong mọi công tác, mọi lĩnh vực. Rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo tinh thần học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên là một cán bộ dân vận khéo từ việc nhỏ cho đến việc lớn bằng tâm sáng.
Thứ hai, công tác giáo dục chính trị tư tưởng giữ vị trí vai trò hết sức quan trọng của Đảng, Trung ương đã đưa việc lười học tập Nghị quyết, Chủ trương, chính sách của Đảng là một trong những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vì vậy việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước là nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên. Đảng bộ cần quan tâm đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung giải quyết triệt để những khó khăn, những vướng mắc dành thời gian nhiều cho công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.
Thứ ba, Đảng bộ cơ quan Chính quyền với 13 Chi bộ hầu như thực hiện toàn diện các công tác quản lý nhà nước của Chính quyền, quyết định sự thành công của công tác quản lý, điều hành của địa phương... tham mưu chính về các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Quận Gò Vấp. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra vô cùng nhiều, trách nhiệm vô cùng cao nên đòi hỏi mỗi đảng viên, công chức, viên chức của toàn Đảng bộ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh trong trong tình hình mới.
Thứ tư, về thảo luận đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trên cơ sở Dự thảo Báo cáo của Quận, đề nghị các đồng chí đảng viên dự Đại hội nghiên cứu kỹ dự thảo, nhận xét đánh giá góp ý về những kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã quyết nghị, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; hiến kế những giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Đaị hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII sẽ thông qua, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến công tác Chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ... góp phần quan trọng vào việc thực hiện đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Nghị quyết Đảng bộ Quận đề ra.
Đồng chí nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Ban thường vụ Quận ủy tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ cơ quan Chính quyền tiếp tục có những chuyển biến sâu sắc và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn. 

 


Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Chánh Văn phòng
HĐND - UBND Quận báo cáo tham luận tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham mưu, thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân, thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII.

BA MINH
Lượt xem: 8748
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin