image Hoạt động Đảng bộ
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 5 PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NHÂN DÂN
Thứ năm, Ngày 05/03/2020, 06:02 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, hôm nay, ngày 5.3.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 5 lần thứ XIII - nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đến dự có Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt, đồng chí Lê Văn Minh - Thành ủy viên - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, các đồng chí đại diện Mặt trận - đoàn thể Quận, Thường trực Đảng ủy các Phường 1, 3, 4, 7, 10, 11 và 12, cùng 85 đại biểu chính thức đại diện 692 đảng viên toàn Đảng bộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng bộ Phường 5 được Ban Thường vụ Quận ủy chọn là 1 trong 5 đơn vị tổ chức đại hội điểm và là Đảng bộ Phường đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu trực tiếp Ban Thường vụ, các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác vận động nhân dân. Đại hội xác định và thống nhất cao các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm (2020 - 2025) phù hợp với tình hình, đặc điểm và những thế mạnh của địa phương trong điều kiện phát triển chung của Quận và Thành phố. Đại hội tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII. Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí, bầu đồng chí Trần Ngọc Phượng làm Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh làm Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Vương Hoài Nam làm Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ Phường 5 đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 5 lần thứ XII đề ra, nổi bật là: Hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định và phát triển theo hướng Thương mại - Dịch vụ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, tăng thu ngân sách nhà nước; hàng năm Phường thực hiện thu ngân sách vượt chỉ tiêu Quận giao. Thực hiện đồng bộ công tác chỉnh trang đô thị, kết nối hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành các dự án quan trọng như mở rộng đường Phan Văn Trị (Cầu Hang Trong). Phường đã chủ động khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội trong công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh rạch, bê tông hóa các tuyến hẻm, cùng với dự án Cityland phát triển các khu vực lân cận đã góp phần cải thiện diện mạo đô thị Phường ngày càng khang trang. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và các chính sách xã hội đạt kết quả thiết thực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, có công và hộ nghèo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trong nhân dân và từng bước đi vào thực chất, góp phần xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh hoàn thành tốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự đoàn kết, thống nhất giữa lãnh đạo Đảng, Chính quyền và các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và Nhân dân; Công tác vận động nhân dân được tiến hành chặt chẽ, sâu sát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với hoạt động khu phố, tổ dân phố, qua đó tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.
Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ Phường cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, biết dựa vào dân để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục và thường xuyên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán, bộ đảng viên. Nâng cao vị trí, vai trò năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy Đảng; thực hiện tốt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trước nhân dân theo Quy định của Đảng. Tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt Đảng, chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh, tạo nguồn bồi dưỡng và xem xét kết nạp đảng viên ở chi bộ khu phố. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân Phường, nâng cao hơn nữa hiệu quả chất lượng quản lý Nhà nước trên địa bàn Phường. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, đô thị thông minh. Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức để xây dựng ý thức phục vụ nhân dân, kiên quyết xử lý cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu dân. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao tính chiến đấu, thông qua việc giữ gìn đoàn kết nội bộ trên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn.
Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; thường xuyên coi trọng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là công tác dân vận của chính quyền. Phát huy cao nhất vai trò giám sát, phản biên xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, tăng cường chất vấn trong Đảng, củng cố niềm tin với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tham gia quản lý xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống; sau Đại hội đảng bộ, đồng chí đề nghị Đảng ủy cần nhanh chóng có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, xác định những trọng tâm, trọng điểm, có phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân và có kiểm tra, kiểm điểm, sơ kết, tổng kết, phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến để phát huy, tìm ra những hạn chế, nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; nhằm lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

BA MINH
Lượt xem: 5181
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin