image Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và Đoàn thể
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN GÒ VẤP SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 7
Thứ hai, Ngày 17/06/2019, 04:47 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Ngày 18.6.2019, Tổ Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (Đơn vị số 8) gồm các đại biểu: Thiếu tướng - Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - an ninh Quốc hội Khóa XIV, Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích Nữ Tín Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri Quận Gò Vấp thông tin kết quả Kỳ họp lần thứ 7. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Thị Nga - UVTV Quận ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận, Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận, Dương Văn Xướng - Phó Ban Dân vận Quận ủy; cùng đại diện các ban ngành đoàn thể Quận, 16 Phường, các tổ chức tôn giáo ở địa phương...

 

 

 

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Tổ đại biểu thông tin tóm tắt nội dung và chương trình Kỳ họp. Đại biểu nêu rõ: Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội Khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: Lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cụ thể là đã thông qua 7 luật: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; cho ý kiến 9 dự án luật: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

 


Đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động
Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

 

Quốc hội cũng đã thông qua 10 Nghị quyết: Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24.11.2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết kỳ họp thứ 7 - Quốc hội Khóa XIV.
Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và các báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan theo nội dung, chương trình kỳ họp. Giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, cần tăng chế tài, xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông.
Quốc hội cho phép bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2018 số tiền 2.433 tỷ đồng theo danh mục kèm theo Tờ trình số 09/TTr-CP ngày 13.5.2019 của Chính phủ. Số kinh phí chưa giải ngân trong năm 2018 được sử dụng hết niên độ ngân sách năm 2019; cho phép giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2019 đối với số kinh phí 196,45 tỷ đồng còn dư đến ngày 31.1.2018 của dự án đóng mới và sửa chữa nâng cấp tàu kiểm ngư theo Nghị quyết số 72/2014/QH13 ngày 9.6.2014 của Quốc hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) năm 2019 cho Tỉnh Hà Tĩnh số tiền 817.346.230 đồng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Canada để thực hiện dự án “Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh”. Quốc hội đã xem xét việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương trong nước còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự phòng 10% tại Bộ, ngành, địa phương; một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Nghị quyết của Quốc hội cũng giao các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả việc triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội. Phổ biến giáo dục pháp luật để sớm đưa Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống; nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến; khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện các Luật, Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện các Luật, Nghị quyết của Quốc hội.
Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị, tiến hành kỳ họp, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó với Nhân dân, được Nhân dân giám sát chặt chẽ. 
Cử tri Quận Gò Vấp cũng đã kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề "nóng" hiện nay như: Tình trạng tham nhũng và đề nghị tăng hình phạt đối với tội tham nhũng, giá điện tăng cao, chất lượng kỳ thi tuyển sinh, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là chất lượng nhà giáo hiện nay... Tiếp thu ý kiến của cử tri, các đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là những nội dung cử tri quan tâm rất xác đáng, liên quan đến các vấn đề chung của đất nước, là cơ sở để đại biểu Quốc hội đơn vị số 8 tổng hợp và đóng góp trong kỳ họp tới, cũng chính là góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

 

BA MINH
Lượt xem: 46825
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin