image Hoạt động Ủy ban nhân dân
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC NGÀNH CƠ CẤU CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP 28.8 (1945-2018)
Thứ hai, Ngày 27/08/2018, 11:29 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Cách nay 73 năm, đúng vào lúc cuộc Tổng khởi nghĩa - Cách mạng Tháng Tám của Nhân dân ta giành thắng lợi, ngày 28.8.1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Đại hội Quốc dân Tân Trào bầu ra (vào ngày 16.8.1945) đã cải tổ thành Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ.

 


Trụ sở hành chính của Quận Gò Vấp​​​

 

Ngày 28.8.1945 đã đi vào lịch sử của dân tộc - ngày Chính phủ lâm thời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Lời tuyên cáo nói rõ: “Nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam hết sức nặng nề. Làm sao cho Chính phủ lâm thời tiêu biểu được Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi và đầy đủ. Bởi vậy, tuân theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng đã quyết định tự cải tổ mời thêm một số nhân sĩ tham gia Chính phủ đặng cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng nề mà quốc dân giao phó. Chính phủ lâm thời không phải là Chính phủ riêng của Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) như có người đã lầm tưởng. Cũng không phải là một Chính phủ chỉ bao gồm các đại biểu của các chính đảng. Nó thật là một Chính phủ Quốc gia thống nhất, giữ trọng trách chỉ đạo trong toàn quốc, đợi đến ngày triệu tập được Quốc hội để cử ra một Chính phủ dân chủ cộng hòa chính thức”.

 

 

Kể từ đó, ngày 28.8.1945 cũng là ngày đánh dấu sự ra đời bộ máy giúp việc Chính phủ của Nhân dân Việt Nam, một loạt các bộ ngành cơ cấu của Chính phủ đã đồng thời được thành lập. Theo đó, danh sách các thành viên của Chính phủ do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch được công bố trên các báo ở Hà Nội và cả nước gồm 15 chức danh: 
1. Ông Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2. Ông Trần Huy Liệu - Bộ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền
3. Ông Chu Văn Tấn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
4. Ông Hoàng Minh Giám - Bộ trưởng Ngoại giao
5. Ông Dương Đức Hiền - Bộ trưởng Bộ Thanh niên
6. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia
7. Ông Nguyễn Văn Tố - Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội 
8. Ông Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp
9. Ông Phạm Ngọc Thạch - Bộ trưởng Bộ Y tế
10. Ông Đào Trọng Kim - Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính 
11. Ông Lê Văn Hiến - Bộ trưởng Bộ Lao động 
12. Ông Phạm Văn Đồng - Bộ trưởng Bộ Tài chính
13. Ông Vũ Đình Hòe - Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục
14. Ông Cù Huy Cận - Bộ trưởng Canh nông 
15. Ông Nguyễn Văn Xuân - Bộ trưởng không bộ (phụ trách Văn phòng Chính phủ)

Ngày 30.8.1945, tại Huế, các ông Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận thay mặt Chính phủ lâm thời tuyên bố chấp nhận sự thoái vị của Bảo Đại và nhận ấn - kiếm của Nhà Vua giao nộp cho Chính phủ trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào Thừa Thiên - Huế.

Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời đã làm lễ ra mắt quốc dân tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ngày 3.9.1945, Chính phủ lâm thời đã họp phiên đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa. Chính phủ đã thảo luận và tán thành 6 vấn đề cấp bách do Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra là: 
1. Phát động phong trào tăng gia sản xuất để chống nạn đói, mở ngay cuộc lạc quyên gạo để giúp đỡ người nghèo.
2. Mở chiến dịch chống nạn mù chữ.
3. Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, soạn thảo Hiến pháp dân chủ..
4. Mở chiến dịch giáo dục cần, kiệm, liêm, chính để bài trừ thói hư tật xấu của chế độ thực dân để lại. 
5. Bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò, tuyệt đối cấm hút thuốc phiện. 
6. Ra tuyên bố tự do tín ngưỡng và đoàn kết lương giáo.

 


Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Ủy ban Nhân dân Quận

 

Lần lượt các việc cấp bách ấy được thực hiện ngay: Ngày 4.9.1945, Chính phủ ra Sắc lệnh tổ chức Quỹ Độc lập và Sắc lệnh ấn định Quốc kỳ Việt Nam (hình chữ nhật, bề ngang bằng hai phần ba bề dài, nền màu đỏ tươi, ở giữa có sao năm cánh màu vàng tươi, kèm theo đó là bản phụ định về kích thước cờ, mẫu sao, cách đặt sao). Chính phủ phát động “Tuần lễ vàng” (từ ngày 17 đến 24.9.1945) đã quyên góp được 370 kg vàng và 40 triệu đồng cho Quỹ Quốc phòng và 20 triệu đồng cho Quỹ Độc lập. Ngày 7.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh bãi bỏ thuế thân. Ngày 8.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để phụ trách việc chống nạn mù chữ trong cả nước. Ngày 8.9.1945, Chính phủ ra Sắc lệnh mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội (Quốc hội). Ngày 15.9.1945, Chính phủ thành lập Phòng Quân giới với hai nhiệm vụ mua sắm vũ khí và tổ chức sản xuất vũ khí. Ngày 20.9.1945, Chính phủ ra Sắc lệnh số 34-SL thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (gồm 7 người). Ngày 22.9.1945, Chính phủ ra Sắc lệnh bãi bỏ thuế cho các môn bài có mức dưới 50 đồng, bãi bỏ thuế chợ, thuế xe đạp, thuế thổ trạch ở nông thôn…

Sau khi giành được độc lập, Nhà nước Dân chủ Cộng hòa non trẻ chẳng những phải giải quyết những hậu quả về kinh tế - văn hóa - xã hội do bọn đế quốc phong kiến để lại, mà còn phải đối phó ngay với nạn ngoại xâm. Mượn tiếng Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật, quân đội Anh đã che chở cho bọn thực dân Pháp trở lại đánh chiếm Nam Bộ. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân đội Tưởng Giới Thạch kéo vào đem theo cả bọn Việt gian phản động về nước, mưu toan chống phá cách mạng. Ngày 23.9.1945, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn rồi mở rộng chiến tranh ra toàn Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

Ngày 26.9.1945, qua Đài phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào Nam Bộ anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chính phủ đã ra huấn lệnh cho quân và dân Nam Bộ, đồng thời kêu gọi Nhân dân cả nước chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến ở miền Nam, quyết định thành lập lực lượng "Nam tiến" đưa ngay vào tham gia chiến đấu ở miền Nam. Ngày 17.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã gửi điện văn tới Tổng thống Mỹ H.Tơruman khẳng định địa vị pháp lý của Việt Nam trong các quan hệ quốc tế, trong việc giải quyết các vấn đề của Việt Nam và khu vực. Trong công điện gửi tướng Đờ Gôn, người đứng đầu Chính phủ Pháp; điện văn gửi Chủ tịch Quốc hội Pháp; điện văn gửi Hội nghị liên Phi; các điện văn gửi Thống chế Tưởng Giới Thạch; thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ... Và trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước cũng như ngoài nước vào tháng 9 và tháng 10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam, xác định rõ địa vị pháp lý của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên trường quốc tế. Người yêu cầu các quốc gia tôn trọng thực tế lịch sử hiển nhiên đó.

Đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ của đất nước luôn có công sức quan trọng của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong buổi đầu giành và giữ chính quyền ấy. Lịch sử hình thành và phát triển của các bộ ngành Chính phủ gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước cách mạng, với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua các giai đoạn lịch sử, các ngành cơ cấu của Chính phủ không ngừng được xây dựng, phát triển, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Để tôn vinh truyền thống cống hiến vẻ vang đó, từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28.8 hàng năm là Ngày Truyền thống các ngành cơ cấu của Chính phủ và cũng là Ngày truyền thống các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

BA MINH
Lượt xem: 24058
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin