image Hội Cựu chiến binh
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 29 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 6.12.1989 – 6.12.2018
Thứ năm, Ngày 06/12/2018, 10:37 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhân kỷ niệm 29 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6.12 (1989 – 2018), Ban biên tập giới thiệu với bạn đọc những chặng đường xây dựng và trưởng thành của Hội trong 29 năm qua, trong đó có Hội Cựu chiến binh Quận Gò Vấp.

 

 

I. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
1. Thành lập Hội CCB Việt Nam:
Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VI) quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Mục đích của Hội đ¬ược xác định là: “Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng CSVN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu”.
Ngày 8.1.2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 09 về “Tăng c¬ường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Ngày 18.10.2005, Chủ tịch Nư¬ớc công bố Pháp lệnh CCB đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI thông qua, nhằm thể chế hóa Nghị quyết của Đảng về CCB và Hội CCB Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
2. Các kỳ Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam:
Hội CCBVN đã đã tiến hành 6 lần Đại hội nhiệm kỳ toàn quốc, cụ thể là:
* Đại hội lần thứ I: Họp từ ngày 19 đến 20.11.1992 tại Hội trư¬ờng Ba Đình, Hà Nội; dự Đại hội có 318 đại biểu đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước. Đại hội suy tôn Đại t¬ướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam; Th¬ượng t¬ướng Trần Văn Quang đ¬ược bầu làm Chủ tịch Hội.
* Đại hội lần thứ II: Họp từ ngày 17 đến 18.12.1997 
* Đại hội lần thứ III: Họp từ ngày 26 đến 28.12.2002 
* Đại hội lần thứ IV: Họp từ ngày 12 đến 14.12.2007 
* Đại hội lần thứ V: Họp từ ngày 18 đến 20.12.2012 
Ngày 4.10.2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời tại Hà Nội; thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội đã ghi vào Sổ tang Nhà nước: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam; Anh hùng dân tộc; một Tổng Tư lệnh tài ba lỗi lạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam; một vị Tướng huyền thoại được Nhân dân cả nước và thế giới tôn kính;…Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam luôn khắc sâu hình ảnh một vị Tướng đức sáng, tài cao; nguyện học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
* Đại hội lần thứ VI: Họp từ ngày 13 đến 15.12.2017 
Phát biểu chỉ đạo Ðại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của "độc lập, tự do" đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt. Vì vậy, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa". Tại Ðại hội, Hội CCB Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội trong.

HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN GÒ VẤP 
Trong suốt 29 năm qua luôn nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chế độ Xã hội chủ nghĩa, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành Hội và Thường trực Quận ủy, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của UBND Quận, cùng sự phối hợp của các Ban ngành đoàn thể, gắn với các phong trào và các cuộc vận động ở địa phương. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp đoàn kết, đồng thuận, nhiệt tình, trách nhiệm, từ xây dựng chương trình kế hoạch công tác đến tổ chức điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiều Hội cơ sở đã có mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị tạo được lòng tin của Nhân dân và niềm tin của Cấp ủy, Chính quyền đối với Cựu chiến binh.
Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018 tiếp tục bám sát 5 mục tiêu và 4 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Thành Hội, tổ chức ra từng giai đoạn và phong trào thi đua đột kích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Sơ tổng kết đánh giá kết quả, biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến. Hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. 
Ban Chấp hành các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cán bộ hội viên, nắm chắc tính hình tư tưởng chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kết hợp việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết 6, 7 và 8 của BCH Trung ương tăng cường củng cố niềm tin trong hội viên và Nhân dân. Cán bộ, hội viên giữ vững lập trường, quan điểm bảo vệ Đảng, chế độ, chính quyền và Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân. 
Luôn coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng Hội Trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có 100% Hội cơ sở đạt TSVM, phát huy tốt vai trò tổ chức chính trị xã hội, nòng cốt ở địa phương. Vận động 2.989 cán bộ, hội viên tham gia công tác xã hội - đạt 43,6%; đảm nhiệm 3.492 chức danh - đạt 58,6%, trong đó công tác Đảng là 652 đồng chí; công tác chính quyền 927 đồng chí; Mặt trận đoàn thể 995 đồng chí; 109 hội viên CCB là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Năm 2018 đã giáo dục bồi dưỡng giới thiệu kết nạp 3 hội viên vào Đảng (Hội Phường 5, Hội Phường 14 và Hội Phường 10), tham gia bồi dưỡng 3.396 thanh niên ưu tú kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bồi dưỡng 429 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ cơ sở và xét kết nạp 104 đoàn viên ưu tú vào Đảng.
Duy trì hoạt động tốt trang tin “Hội CCB quận Gò Vấp” tham gia viết bài đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái quan điểm, đường lối của Đảng trên mạng xã hội . Có 195 bài viết về hoạt động của Hội của địa phương và đường lối chính sách mới của Đảng, Nhà nước, được đăng tải trên trang tin của Quận hội được rất nhiều bạn đọc chia sẻ. 
Đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Tổ chức Hội làm tốt công tác giảm nghèo, tăng hộ khá. Đầu năm 2018 số hộ nghèo theo tiêu chí mới nghèo đa chiều là 9, số hộ cận nghèo là 6 hộ, Quận hội đã phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ cận nghèo không tái nghèo. 100% các hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo. Hội CCB cơ sở đẩy mạnh hoạt động từ thiện, như Hội CCB Phường 3 đã thăm và khám cấp thuốc điều trị miễn phí cho 3.292 lượt người, trị giá: 167,6 triệu đồng. Bếp cháo từ thiện giúp (Phường 3) bệnh nhân nghèo ung thư Bệnh viện 175 đã nấu 17.280 xuất cháo với tổng 172.800.000 đồng. Hũ gạo nghĩa tình của Hội CCB Phường 10 đã vận động hơn 5000 kg, giúp đỡ 10 gia đình khó khăn trên địa bàn. Xây dựng 2 nhà tình nghĩa; 3 nhà tình thương với kinh phí 226 triệu đồng, trong đó nguồn từ Thành hội hỗ trợ 130 triệu đồng, số còn lại do các cấp Hội vận động (Hội CCB Chi cục thuế xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa tặng 2 hộ gia đình chính sách tỉnh Hậu giang 80 triệu đồng). Tặng học bổng 184 xuất với tổng 98,4 triệu đồng. Tặng 14 xe đạp cho con CCB – Cựu quân nhân. Đóng góp quỹ hỗ trợ CCB nghèo của Thành hội 261,9 triệu đồng. Với nhiều hoạt động phối hợp chăm lo đời sống, phát triển kinh tế xóa nghèo bền vững trong cán bộ hội viên, các đối tượng chính sách của các cấp Hội đã góp phần tích cực vào đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương trên địa bàn quận.
CCB Quận luôn là lực lượng gương mẫu, nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động cách mạng ở địa phương; phối hợp tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới xã Bình Khánh – huyện Cần Giờ. Gương mẫu trong các phong trào Dân vận khéo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị’’, “Người Việt Nam ưu tiền dùng hàng Việt Nam”, có 8 tập thể, 26 cá nhân được Cấp ủy các cấp biểu dương khen thưởng. Có 98,8% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100%, trong đó có 5 đảng viên và 91 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Phối hợp vận động hội viên và Nhân dân ủng hộ kinh phí lắp đặt 546 mắt camera trị giá trên 1,5 tỷ đồng, giúp giám sát an ninh ở nhiều tuyến đường, con hẻm ở các Khu phố trên toàn Quận. Riêng ở Phường 11, Hội CCB đã vận động Nhân dân lắp đặt thêm hệ thống loa cùng với thiết bị camera để kịp thời nhắc nhở người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở 5 khu phố đạt hiệu quả tốt được UBND phường và Quận đánh giá cao. Đến nay có 11 Hội CCB Phường (là Hội Phường 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17) với 9 công trình tự quản trên các tuyến đường tổng chiều dài 10.200m, 60 hẻm /24.670m, 7 công viên, 1 bãi giữ xe và 2 chợ tự phát)…
Hội có tổng số có 23 Hội cơ sở (gồm 16 Hội Phường và 7 Hội khối “487”), với 6.908 hội viên, trong đó có 3.700 đồng chí đảng viên (53,56%), 1.737 nữ hội viên (25,14%). Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018 có 100% Hội cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh”, trong đó: “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu là Hội CCB Phường 3, Hội CCB Phường 6, Hội CCB Phường 12); “Trong sạch vững mạnh” xuất sắc là Hội CCB Phường 11, Hội CCB Phường 7, Hội CCB Phường 14, Hội CCB Phường 16, Hội CCB Phường 8, Hội CCB Phường 17, Hội CCB Phường 10, Hội CCB Khối Chính quyền); “Trong sạch vững mạnh” khá là Hội CCB Phường 4, Hội CCB Phường 9, Hội CCB Phường 13, Hội CCB Phường 5); “Trong sạch vững mạnh” là Hội CCB Phường 1, Hội CCB Phường 15, Hội CCB Chi cục Thuế Quận, Hội CCB Cty Phương Nam, Hội CCB Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận, Hội CCB Trung tâm y tế, Hội CCB Bệnh viện Gò Vấp, Hội CCB Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh). Hội viên gương mẫu là 6.826/6.908 (98,8%), Gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hóa là 6.695/6794 (98,5%). Phong trào thi đua đã tạo được sự lan tỏa tới từng chi hội và hội viên; Hội CCB Phường 3, Phường 11 và Phường 12 vẫn luôn giữ vững và phát huy là đơn vị dẫn đầu, đồng thời có sự vươn lên rõ rệt của Hội CCB Phường 6, Phường 13; nhiều tập thể Hội, chi hội và cá nhân là những điển hình xuất sắc trên mọi lĩnh vực.
Cùng với các cấp Hội Cựu chiến binh cả nước và Thành phố, Hội Cựu chiến binh Quận Gò Vấp đã đi qua chặng đường 29 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước. Đứng trước nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới, Hội và các thế hệ CCB Quận nguyện phát huy tinh thần TRUNG THÀNH – ĐOÀN KẾT – GƯƠNG MẪU – ĐỔI MỚI, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quận Gò Vấp vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cùng Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Trung ương Hội, Đại hội lần thứ VI của Thành Hội và Đại hội lần thứ VII của Quận Hội, ra sức xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ và vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân.
Nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6.12 (1989 – 2018), xin đọc lại lời chúc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI: “Chúc các đồng chí cựu chiến binh luôn luôn là bộ đội Cụ Hồ và mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ”.

BA MINH
Lượt xem: 782
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin