image Hoạt động Đảng bộ
CÁN BỘ CHỦ CHỐT QUẬN GÒ VẤP THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA XII)
Thứ sáu, Ngày 29/06/2018, 05:59 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 29.6.2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII). Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên hồng - Toà nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập - Quận Ba Đình - Hà Nội) được truyền trực tuyến tới hàng trăm điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương...
Tại Quận Gò Vấp, tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Trưởng - Phó các ban ngành - đoàn thể Quận, Bí thư - Phó Bí thư các Chi - Đảng bộ trực thuộc... (ảnh).

 

 

 

 

Khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ Bảy vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thông qua 3 Nghị quyết: 
1. Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
2. Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 
3. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí lưu ý một số điểm để việc học tập, quán triệt các Nghị quyết đạt hiệu quả, đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung Nghị quyết và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng Nghị quyết. Đồng chí nêu rõ: Các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên. Việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về các Nghị quyết mà còn giúp các đồng chí có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị mình thời gian tới đây.

Đồng chí yêu cầu, các đại biểu dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe các báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung của các Nghị quyết. Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền, giới thiệu 3 Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở đơn vị và địa phương mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thuyết phục, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học Nghị quyết, học tập hình thức, đối phó và tiếp tục đổi mới học tập Nghị quyết trên cơ sở quan trọng là cá nhân chủ động tự nghiên cứu, trao đổi và thảo luận. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt các ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp các lĩnh vực cán bộ, tiền lương, bảo hiểm xã hội cần có thêm các hình thức hội thảo, toạ đàm chuyên sâu để phân tích kỹ tình hình, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng Nghị quyết; dành thời gian thoả đáng để cụ thể hoá các Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; trong đó cần xác định rõ việc cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các ngành, các cấp chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tuyên truyền về 3 Nghị quyết trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương, đường lối của Đảng, tránh bị lợi dụng, làm ảnh hướng tới sự ổn định xã hội.

Đồng chí chỉ đạo, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, cấp ủy các cấp dành thời gian quan tâm, đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác trong nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

Theo chương trình Hội nghị (diễn ra trong 1 ngày), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, làm rõ tính cấp thiết, tầm quan trọng của Nghị quyết trên cơ sở đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đi sâu phân tích 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết. Đáng chú ý, trong 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết lần này có nhiều nội dung mới, thể hiện quyết tâm tạo bước đột phá của Trung ương Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Trong 9 nhóm giải pháp cụ thể nhằm “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”, Trung ương xác định đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trung ương cũng sẽ chỉ đạo xây dựng chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và học tập ngoại ngữ; xây dựng chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài... Đặc biệt, Trung ương sẽ chỉ đạo xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hoá ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ. Thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp, Trung ương xác định 2 trọng tâm và 5 đột phá. Trong đó, Trung ương quyết tâm kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện; cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc...

BA MINH
Lượt xem: 35750
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin