image Cải cách hành chính
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỰC SỰ HƯỚNG ĐẾN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP NGÀY MỘT TỐT HƠN
Thứ năm, Ngày 17/01/2019, 05:03 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 17.1.2019, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2019; kết quả phát động đợt thi đua cao điểm về Cải cách hành chính đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 (1930 - 2019), kịp thời biểu dương, khen thưởng các sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính thiết thực, áp dụng hiệu quả trên địa bàn Quận.

Đến dự có các đồng chí: Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, Lê Thông Phang - UVTV Quận ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, cùng các đồng chí Thường trực HĐND - UBND Quận, đại diện các ban ngành - đoàn thể Quận, Đảng ủy - UBND 16 Phường, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận và 16 Phường.

 

 

Đồng chí Lê Thị Kim Thủy - Quận ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2018 nêu rõ: Nhìn chung, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận đã kịp thời chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn ngay từ đầu năm theo đúng tiến độ và hướng dẫn của Thành phố, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiên đúng nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. Cũng ngay trong đầu năm, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố đã khảo sát về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa bàn Quận, ghi nhận Ủy ban Nhân dân Quận đã chủ động quán triệt, cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên, chủ động ban hành Kế hoạch và thành lập các Tổ Công tác xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, dịch vụ y tế công và dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Quận giai đoạn 2017 - 2020. Sau đợt khảo sát, Ban Pháp chế đã kiến nghị, trình Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15.3.2018 về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố, trong đó đã ghi nhận các nội dung, cách thức đang triển khai 3 Đề án đo lường sự hài lòng tại Quận Gò Vấp.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; kết hợp giữa ISO giấy và ISO điện tử từng bước đã được triển khai đồng bộ, góp phần mang đến kết quả đáng khích lệ. Các quy trình từng bước được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. 100% các thủ tục hành chính được công khai, thường xuyên cập nhật và niêm yết tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Ủy ban Nhân dân 16 Phường và “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Quận.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Quận, thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Quận báo cáo tham luận "Triển khai kết nối phần mềm với Bưu điện Thành phố về tiếp nhận và trả hồ sơ tại địa chỉ qua bưu chính công ích".

 


Đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy báo cáo tham luận về “Thực hiện chế độ báo cáo qua phần mềm Theo dõi số liệu và mời họp qua tin nhắn SMS”.

 


Đồng chí Ngô Xuân Bình - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Phường 3 báo cáo tham luận về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc niêm yết Bộ thủ tục hành chính và tra cứu các thủ tục hành chính đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường trên các lĩnh vực”.

 


Đồng chí Bùi Thị Như Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Phường 14 báo cáo tham luận về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng”.

 

Hội nghị chú ý nghe các tham luận minh họa, giới thiệu các mô hình có hiệu quả thực tế trong công tác Cải cách hành chính thời gian qua như: "Triển khai kết nối phần mềm với Bưu điện Thành phố về tiếp nhận và trả hồ sơ tại địa chỉ qua bưu chính công ích" của Văn phòng HĐND và UBND Quận, “Thực hiện chế độ báo cáo qua phần mềm Theo dõi số liệu và mời họp qua tin nhắn SMS” của Văn phòng Quận ủy, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc niêm yết Bộ thủ tục hành chính và tra cứu các thủ tục hành chính đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường trên các lĩnh vực” của UBND Phường 3, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng” của UBND Phường 14. Ngoài ra, hội nghị cũng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp cũng như các đề xuất, kiến nghị giải pháp, sáng kiến trong công tác Cải cách hành chính của các đại biểu tham dự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 


Đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy- Chủ tịch UBND Quận - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận quán triệt phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo triển khai các nội dung công tác trọng tâm Cải cách hành chính trong năm 2019, với chủ đề “Năm đột phá Cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy- Chủ tịch UBND Quận - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận đã quán triệt phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo triển khai các nội dung công tác trọng tâm Cải cách hành chính trong năm 2019, với chủ đề “Năm đột phá Cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Mục tiêu là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính năm 2019; tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, cải tiến trong Cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn nữa. 
Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: 
* Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 5730/KH-UBND ngày 21.11.2018 của UBND Quận về phối hợp triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn do UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố phân cấp, ủy quyền cho UBND Quận và Chủ tịch UBND Quận thực hiện tại địa bàn Quận (tổ chức thực hiện kể từ ngày 20.1.2019 và có hiệu lực đến hết ngày 30.11.2022 theo tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội.
* Thứ hai, đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 17.12.2018 của Ủy ban Nhân dân Quận về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại địa bàn Quận và Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 9.5.2017 của Ủy ban Nhân dân Quận ban hành Kế hoạch định hướng phát triển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quận giai đoạn 2017 - 2021; Tập trung thực hiện hoàn thành các Đề án:
- Đề án “Tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận Gò Vấp thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận Gò Vấp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận Gò Vấp”. 
- Đề án tổ chức lại Trường Giáo dục Chuyên biệt Hy Vọng thành Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Quận Gò Vấp.
- Đề án tổ chức lại “Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp và Bệnh viện Quận Gò Vấp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận Gò Vấp” thành “Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp trực thuộc Sở Y tế quản lý”.
- Đề án tổ chức lại các Ban Quản lý/Tổ Quản lý chợ truyền thống trên địa bàn Quận Gò Vấp thành Ban Quản lý các chợ truyền thống Quận Gò Vấp.
- Đề án khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân Quận quản lý; đề xuất phương án sắp xếp, giao quyền tự chủ, xã hội hóa một số lĩnh vực trên địa bàn Quận Gò Vấp.
- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Khu phố, Tổ dân phố trên địa bàn Quận Gò Vấp.
* Thứ ba, triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Quận Gò Vấp giai đoạn 2018 - 2020; tăng cường thực hiện 5 Chương trình nhánh trên các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Đào tạo nghề, Văn hóa - Nghệ thuật, Thể dục - Thể thao và Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị Quận Gò Vấp giai đoạn 2016 - 2020; ưu tiên các nguồn lực tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3682/KH-UBND ngày 10.7.2017 của UBND Quận về đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức của Quận Gò Vấp đến năm 2020.
* Thứ tư, đẩy mạnh tổ chức triển khai Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 26.12.2018 của Chủ tịch UBND Quận về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đô thị thông minh tại Quận Gò Vấp giai đoạn 2018 - 2020; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; mở rộng áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tập trung chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia phù hợp phiên bản ISO 9001:2015 và triển khai thực hiện điện tử hóa ISO (ISO điện tử); tăng cường xây dựng, áp dụng mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử và triển khai đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trên địa bàn Quận...
* Thứ năm, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh kiểm tra hoạt động công vụ đột xuất; mở rộng triển khai thí điểm đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Quận Gò Vấp theo Khung tiêu chí ban hành kèm Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 22.10.2018 của Chủ tịch UBND Quận.
* Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan Hành chính nhà nước các cấp, dịch vụ Y tế công và dịch vụ Giáo dục công trên địa bàn Quận Gò Vấp năm 2019; Chương trình phối hợp giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và khảo sát sự hài long của người dân và doanh nghệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn Quận Gò Vấp giai đoạn 2017 - 2020.

 


Đồng chí Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận trao khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018; các mô hình, giải pháp CCHC thiết thực, hiệu quả trong đợt phát động thi đua cao điểm về CCHC đón chào năm mới 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 (1930 - 2019) cùng các sáng kiến trong công tác Cải cách hành chính năm 2018 có tính khả thi cao.

 


Đồng chí Lê Thông Phang - UVTV Quận ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy trao khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018; các mô hình, giải pháp CCHC thiết thực, hiệu quả trong đợt phát động thi đua cao điểm về CCHC đón chào năm mới 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 (1930 - 2019) cùng các sáng kiến trong công tác Cải cách hành chính năm 2018 có tính khả thi cao.

 

Hội nghị đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Quận dành cho 11 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018; các mô hình, giải pháp CCHC thiết thực, hiệu quả trong đợt phát động thi đua cao điểm về CCHC đón chào năm mới 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 (1930 - 2019) cùng các sáng kiến trong công tác Cải cách hành chính năm 2018 có tính khả thi cao.

BA MINH
Lượt xem: 7095
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin