image Cải cách hành chính
(WEBGOVAP)-Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm về Cải cách hành chính năm 2020, tập trung thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong đó thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp” trên ...
(WEBGOVAP)-Ngày 29/4, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường về việc triển khai thí điểm nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và thu tiền phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Xem theo ngày: