image Bảng giá đất
(WEBGOVAP) – Ngày 4/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn TPHCM năm 2021. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2021.
(WEBGOVAP)-Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về quy định bảng giá đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 -2024
Xem theo ngày: