image Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tuyên dương các gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”
Thứ hai, Ngày 09/05/2022, 01:43 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP)-Trong Lễ chào cờ sáng 9/5, Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể và Đảng ủy Cơ quan Chính quyền quận đã tổ chức tuyên dương dưới cờ 09 gương điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền, Kế toán Trung tâm Chính trị quận

Với trách nhiệm được giao phụ trách kế toán và công việc hành chính của cơ quan, đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền đã luôn chủ động tham mưu thực hiện  công tác quản lý, sử dụng ngân sách được cấp, tài sản, nguồn thu sự nghiệp, chi phí cho các hoạt động cơ quan; thực hiện các công tác tài chính, kế toán đảm bảo chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ. Đồng chí có lối sống giản dị, trung thực; có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với đồng nghiệp; xy dựng tinh thần đoàn kết, học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong thực hiện công việc; công khai minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ.  

Đồng chí Đào Thị Hồng Vân, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy

Được phân công phụ trách tham mưu về công tác Giáo dục lý luận chính trị, Chỉ thị 05 và công tác tuyên truyền, chia sẻ thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về các mặt công tác được phân công, đồng chí Đào Thị Hồng Vân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu kịp thời các Kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực được phân công. Bên cạnh đó, đồng chí còn làm tốt công tác quản trị viên trên fanpage Ban Tuyên giáo quận Gò Vấp trong tuyên truyền, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực; lan tỏa những bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt những thông tin phản hồi, tin dư luận của người dân khi tương tác trên fanpage kịp thời báo cáo cấp trên để định hướng, xử lý.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Kiều, Chuyên viên Văn phòng UBND quận.

Với nhiệm vụ được phân công chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND quận, phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, tham mưu giúp việc lãnh đạo Văn phòng UBND quận, đồng chí Trần Thị Mỹ Kiều luôn chủ động nghiên cứu văn bản, thường xuyên trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện hơn, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần phối hợp, hỗ trợ với các phòng ban, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Kịp thời tham mưu thông báo kết luận các cuộc họp, thực hiện đảm bảo tiến độ công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất của khối; xử lý các văn bản đến của khối văn hóa - xã hội trên hệ thống hồ sơ công việc. Truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đến các bộ phận, đơn vị liên quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban trong khối thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo giao đảm bảo đầy đủ, kịp tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Huyền, Chuyên viên Văn phòng UBND quận.

Được phân công tham mưu, theo dõi thực hiền đề án xây dựng đô thị thông minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Huyền đã tích cực, chủ động nghiên cứu văn bản, tham mưu xây dựng các Kế hoạch, báo cáo liên quan đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ngoài ra, đồng chí còn tham gia Tổ giúp việc thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ người điều trị COVID-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; đã tham gia thẩm định 7.825 hồ sơ hỗ trợ cho người điều trị COVID-19 hoặc cách ly y tế, 1.576 hồ sơ hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật.

Đồng chí Võ Minh Trí, Chuyên viên Phòng Nội vụ

Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình liên quan đến nhiệm vụ: Quy chế dân chủ cơ sở và Dân vận chính quyền; quản lý Khu phố, Tổ dân phố; phân loại đơn vị hành chính; quản lý địa giới hành chính và An toàn khu; Hội – Quỹ; thanh niên; tổ chức phối hợp liên ngành (các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác) của 16 phường. Ngoài ra, đồng chí đã tham mưu Lãnh đạo UBND quận thực hiện tốt công tác ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện theo Dự án 513 cho cấp quận và 16 phường; hướng dẫn Hội Luật gia về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Gò Vấp khóa IX, nhiệm kỳ 2021–2026  và Đại hội đại biểu Hội Người mù quận Gò Vấp lần thứ XI nhiệm kỳ 2022–2027. Thực hiện Báo cáo Tổng kết 10 năm của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

 

 


Bí thư Quận ủy Sử Ngọc Anh tặng hoa chúc mừng các gương đuợc tuyên dương

 

Đồng chí Nguyễn Hùng Minh, Chuyên viên Phòng Nội vụ.

Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng phụ trách triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình liên quan đến nhiệm vụ Thi đua – Khen thưởng. Trong tháng 4/2022, đồng chí đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành 12 Quyết định khen thưởng đối với 434 tập thể và 198 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên địa bàn quận; 03 Công văn về hiệp y khen thưởng và Công văn số 1075/UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 về Tổng kết khen thưởng thành tích kháng chiến. Đồng thời, đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với 02 tập thể, 04 cá nhân. Tham mưu lãnh đạo UBND quận tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương, khen thưởng Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

Đồng chí Lưu Thị Yến Nga, Chuyên viên Phòng Nội vụ

Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng phụ trách triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình liên quan đến nhiệm vụ: tuyển dụng, sử dụng, bố trí, bổ nhiệm; thi nâng ngạch; chuyển đổi chức danh nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; chuyển xếp lương; bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp; số lượng người làm việc; nâng lương trước hạn, thăng hạng nghề nghiệp của 22 trường Mầm non và 21 trường Tiểu học. Trong tháng 4/2022, bản thân đã tham mưu lãnh đạo UBND quận giải quyết chế độ, chính sách cho 10 trường hợp; tham mưu tốt công tác thanh, quyết toán kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Ngô Thị Cẩm Lệ, Chuyên viên Phòng Tư pháp

Với nhiệm vụ được phân công vị trí hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, đồng chí luôn ý thức tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ d89o6ng5 tham mưu các kế hoạch, chương trình đúng thời hạn, có chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các công việc như: công tác bồi thường của nhà nước, công tác chứng thực, công tác phổ biến giáo dục pháp luật,… 100% hồ sơ đều hoàn thành trước thời hạn quy định; đánh giá hài lòng đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Chuyên viên Phòng Tư pháp

Với nhiệm vụ được phân công công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trong nước, công tác văn thư, bản thân có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt công tác được giao, tất cả các hồ sơ đều hoàn thành đúng hạn, có chất lượng và hiệu quả, cụ thể: Tham mưu xử lý 34 hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch; thực hiện trích lục 427 hồ sơ bản sao hộ tịch trong nước; tham mưu ban hành 57 văn bản về công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trong nước; tham mưu ban hành 05 văn bản gửi xác minh hồ sơ hộ tịch. 100% hồ sơ đều hoàn thành trước thời hạn quy định. Tham mưu công tác tập huấn về nghiệp vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2022; tham mưu xử lý 313 văn bản đến; phát hành 281 văn bản đi. Bản thân có lối sống giản dị, hòa đồng, đoàn kết với đồng nghiệp, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BAN BIÊN TẬP
Lượt xem: 299
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin