image Hoạt động Đảng bộ
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
Thứ ba, Ngày 17/12/2019, 08:14 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 17.12.2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đến hơn 3.300 điểm cầu trên cả nước nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp tổ chức kết nối trực tuyến tại Hội trường Quận, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí Quận ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, các đồng chí cấp ủy các Chi - Đảng bộ cơ sở, lãnh đạo ban ngành, đoàn thể Quận và 16 Phường...

 

Khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hiện nay tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, có nhiều phức tạp, khó lường; trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định các mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” càng thật sự cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị, các đại biểu tập trung tiếp thu nội dung cơ bản chuyên đề, kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt kết quả thiết thực, lâu bền.

 

 

Hội nghị đã nghe Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề, bao quát một vấn đề rất rộng lớn về cả lý luận và thực tiễn. Chuyên đề này nổi bật về đặc trưng lý luận, thể hiện trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là bản Di chúc của Người. Dù chỉ khoảng 1.000 từ nhưng Di chúc đã kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao đổi về những nội dung đặc biệt đáng lưu ý, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Khi nghiên cứu chuyên đề phải coi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, trọn vẹn để tránh tình trạng trùng lặp, rườm rà, dàn trải. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân. Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Người cũng chỉ rõ 4 nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là phải tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái, đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình và đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”.

 

Bế mạc hội nghị, hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2020, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTƯ ngày 4.12.2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm. Trong đó, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết, mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể.

BA MINH (tổng hợp)
Lượt xem: 3927
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin