image Hoạt động Đảng bộ
TOÀN QUẬN PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019
Thứ 4, Ngày 09/10/2019, 03:25 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 9.10.2019, Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI đã tổ chức, đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

Với tinh thần bám sát chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ Quận đến cơ sở phấn đấu cơ bản hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng năm 2019, đồng thời kịp thời bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của Quận. Kinh tế tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện đạt 11,78% (kế hoạch năm là 11,7%). Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện đạt 46.653 tỷ đồng. Tổng mức bán ra thị trường xã hội ước thực hiện 111.489 tỷ đồng, tăng 20,50% so với cùng kỳ.

 


Đồng chí Nguyễn Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận trình bày kết quả nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2019...

 


Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - UVTV Quận ủy
Trưởng Ban tổ chức Quận ủy phát biểu tại Hội nghị...

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/QU của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn Quận; Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị gắn với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết 15-NQ/QU của Quận ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, đã hoàn thành 2 công trình; khởi công 13 công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan, trường học và 1 công trình chống ngập.

Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số... Hoàn thành công tác rà soát, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020. Công tác tuyên truyền, cổ động tiếp tục được thực hiện hiệu quả, kết hợp với giáo dục truyền thống và phục vụ nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân. Chất lượng giáo dục được giữ vững; tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 69,33% - tăng 3,17% so với năm học trước. Công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường. Hoàn thành công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Hoàn thành Đề án “Tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Gò Vấp thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận Gò Vấp trực thuộc UBND Quận Gò Vấp”; triển khai Đề án tổ chức lại “Trung tâm Y tế và Bệnh viện Quận Gò Vấp” thành “Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh”.

Phối hợp tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Khu phố, Tổ dân phố trên địa bàn Quận. Tỷ lệ hồ sơ hành chính hoàn trả kết quả đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ trễ hạn. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tỷ lệ trên 80%. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 100%, đơn phản ánh kiến nghị đạt 88,4%.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được chủ động triển khai, đảm bảo về tiến độ và chất lượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 15,81% so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 74,65%. Tai nạn giao thông xảy ra 16 vụ, tăng 1 vụ so với cùng kỳ; làm chết 16 người, tăng 3 người so với cùng kỳ. Tiếp nhận, xử lý 69 tin báo cháy, lực lượng tại chỗ và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận đã dập tắt kịp thời, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền đạt được nhiều kết quả khả quan, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và bằng nhiều phương pháp, hình thức gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn; Lãnh đạo Cấp ủy các Chi - Đảng bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại đúng quy trình. Chú trọng công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn Quận, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019. Mặt trận, đoàn thể có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong thực hiện các phong trào, nhất là các hoạt động thực hiện các cuộc vận động và chủ trương của Thành ủy, Quận ủy.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận đã đi vào nề nếp, chất lượng; nội dung hoạt động chỉ đạo điều hành có trọng tâm, giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề dư luận và ý kiến của đa số cử tri Quận quan tâm; các hoạt động giám sát, khảo sát được kịp thời, sát với tình hình thực tế, các chuyên đề giám sát được lựa chọn trên cơ sở chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI và những vấn đề cử tri quan tâm. Công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận được thực hiện tốt trong tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Thu ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, chỉ đạt 61,47% chỉ tiêu pháp lệnh. Ý thức bảo vệ môi trường trong một bộ phận người dân chưa cao khiến cho hiệu quả cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” chưa toàn diện. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ. Trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp. Số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ...

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy kết luận Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận - đoàn thể cùng Nhân dân toàn Quận tích cực khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách năm 2019. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công; Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/QU của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận; tăng cường công tác quản lý trật tự lòng, lề đường gắn với kiểm tra kết quả xây dựng tuyến đường văn minh – đô thị trên địa bàn Quận năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” gắn với vận động thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo phương châm “hướng về cơ sở”, trong đó chú trọng chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Đô thị thông minh tại Quận giai đoạn 1 năm 2019; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu tập trung triển khai đúng tiến độ việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch lãnh đạo tổ chức Đại hội Chi - Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận cùng 16 Phường chủ động làm tốt công tác phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động góp phần xây dựng Quận nhà văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình; Tăng cường công tác phản biện xã hội, tích cực tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền. Lãnh đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong 3 tháng cuối năm, đặc biệt là ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019; đồng thời lãnh đạo tổ chức các ngày lễ lớn năm 2020 và Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

 

BA MINH; Ảnh: TRẦN PHƯƠNG
Lượt xem: 9852
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin