image Văn hóa - Xã hội
Quận Gò Vấp tổng kết bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022, triển khai công tác năm học 2022-2023
Thứ năm, Ngày 15/09/2022, 07:46 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) – Ngày 15.9.2022, Bảo hiểm Xã hội Quận Gò Vấp và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022, triển khai công tác năm học 2022-2023. Đến tham dự có Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, Bà Đào Thị My Thư – Quận ủy viên – Phó Chủ tịch UBND Quận, Ông Trịnh Vĩnh Thanh – Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Ông Phạm Thanh Nam – Giám Đốc BHXH Quận, Bà Lý Thị Thanh Thúy – Phó Giám Đốc BHXH Quận, Bà Ngô Thị Minh Phúc – Phó Giám Đốc BHXH Quận; cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban, ngành Quận; Bệnh viện Quận Gò Vấp và Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp; Ban Giám hiệu, các anh, chị là nhân viên kế toán, cán bộ y tế của 61 trường học trên địa bàn Quận Gò Vấp.

 

 

Kết quả thực hiện công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022, BHXH Quận được phân cấp quản lý 61 trường, với tổng số HSSV là 112.956 người, số tiền thu BHYT HSSV trong năm học được 23,52 tỷ đồng, với số HSSV tham gia là 108.465 người, đạt 96,02 % trên tổng số HSSV đang học tại trường, trong đó số HSSV tham gia BHYT là 103.776 người, số HSSV thuộc nhóm đối tượng khác là 4.689 người. Số học sinh chưa tham gia là 4.491 người.

Trong năm học 2021-2022, các trường đều có sự nỗ lực trong công tác thu BHYT HSSV. Đã có 28 trường tổ chức thu tốt, có số thu đạt 100% HSSV tham gia, thực hiện tốt công tác thu BHYT HSSV, hoàn tất hồ sơ và nộp tiền về BHXH đúng thời gian quy định, xử lý tốt dữ liệu.

Về tình hình khám chữa bệnh của HSSV: Quận Gò Vấp có phát sinh 1.283 lượt khám chữa bệnh, số tiền được thanh toán là 4.681.140.246 đồng. Trong đó có 4 trường hợp phát sinh chi phí khám chữa bệnh cao. Qua đó cho thấy việc được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi tham gia BHYT đã giúp cho gia đình HSSV giảm bớt gánh nặng về tài chính khi bị bệnh hoặc bị tai nạn rủi ro.

 


Bà Ngô Thị Minh Phúc – Phó Giám Đốc BHXH Quận báo cáo kết quả thực hiện BHYT HSSV
năm học 2021-2022 và hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.

 

Tuy nhiên, công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022 cũng còn một số hạn chế, khó khăn:

- Việc phụ huynh cung cấp thông tin tham gia BHYT của con em thuộc đối tượng khác đến Nhà trường còn chậm trễ, một số trường chưa có sự quyết liệt trong việc chỉ đạo hoặc chưa quan tâm đến công tác tổ chức thu và cấp thẻ ngay từ đầu năm học nên chưa cung cấp kịp thời với BHXH Quận những thông tin về HSSV đã có thẻ ở diện khác, các HSSV đã tốt nghiệp ra trường... dẫn đến việc cập nhật danh sách đối tượng tham gia bị chậm.

- Đặc biệt là năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống của người dân, người lao động càng nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số phụ huynh học sinh chưa nhận thấy được ý nghĩa nhân văn của chính sách, cũng như yêu cầu bắt buộc của pháp luật về tham gia BHYT HSSV nên vẫn còn một số trường tỷ lệ không đạt 100% học sinh tham gia theo quy định.

- Từ đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số trường thu bổ sung các trường hợp nộp tiền BHYT trễ, danh sách tham gia và nộp tiền BHYT về cơ quan BHXH Quận chậm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh cho HSSV.

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến đóng góp, trao đổi khó khăn từ phía các trường, nhận thấy còn nhiều bất cập trong việc đồng bộ quản lý thông tin và công tác khám chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT, gây khó khăn cho phụ huynh và HSSV, nhất là trong việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID.

 


Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

 


Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

 


Bà Ngô Thị Minh Phúc – Phó Giám Đốc BHXH Quận giải đáp thắc mắc,
đề ra phương án hỗ trợ các trường.

 

Các đồng chí lãnh đạo yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân Quận, Ủy ban Nhân dân 16 phường tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện, đảm bảo đến hết năm 2022 có 100% HSSV tham gia BHYT.

 


Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM phát biểu chỉ đạo.

 


Bà Đào Thị My Thư – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu chỉ đạo.

 


Ông Phạm Thanh Nam – Giám Đốc BHXH Quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

 

Hội nghị cũng đề ra phương hướng thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho năm học tiếp theo:

- Tuyên truyền sâu rộng các chính sách BHYT HSSV, tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của HSSV theo quy định của Luật BHYT; nâng cao chất lượng và phương thức tuyên truyền, vận động, nhất là vấn đề phụ huynh, HSSV tự giác tham gia BHYT.

- Phổ biến và vận động toàn bộ HSSV của trường cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trong việc tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.

- Thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (theo mẫu từ BHXH Thành phố) nhằm giảm thời gian đi lại và phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo dữ liệu thu BHYT chính xác để cấp thẻ BHYT kịp thời cho HSSV.

- Phối hợp với cơ quan BHXH lập danh sách kịp thời, nhất là đối với các em học sinh dưới 14 tuổi chưa được cấp CCCD (kể cả những em đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo Luật BHYT), để cơ quan BHXH in thẻ học sinh chuyển lại cho nhà trường dán ảnh và đóng dấu giáp lai. Khi đi khám bệnh xuất trình thẻ BHYT và thẻ học sinh có dán ảnh để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

Dịp này Hội nghị cũng tổ chức trao tặng Giấy khen của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho 26 tập thể và 53 cá nhân ngoài Ngành thuộc Bảo hiểm xã hội Quận Gò Vấp quản lý đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, Quận Gò Vấp còn vinh dự có 1 tập thể là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và 1 cá nhân là Bà Hồ Thị Hồng Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 


Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Giám đốc BHXH TP.HCM và Bà Ngô Thị Minh Phúc – Phó Giám Đốc
BHXH Quận trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho các đơn vị xuất sắc.

 


Bà Đào Thị My Thư – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận và Ông Phạm Thanh Nam – Giám đốc
BHXH Quận trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho các đơn vị xuất sắc.

 


Ông Trịnh Vĩnh Thanh – Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận
và Bà Lý Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc BHXH Quận
trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho các đơn vị xuất sắc.

 


Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Giám đốc BHXH Thành phố
trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho các cá nhân xuất sắc.

 


Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Giám đốc BHXH Thành phố và Ông Phạm Thanh Nam – Giám Đốc
BHXH Quận trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho các cá nhân xuất sắc.

 


Bà Đào Thị My Thư – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận
trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho các cá nhân xuất sắc.

 


Bà Đào Thị My Thư – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận và Bà Ngô Thị Minh Phúc – Phó Giám
​ Đốc BHXH Quận trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho các cá nhân xuất sắc.

 


Ông Trịnh Vĩnh Thanh – Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận
và Bà Lý Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc BHXH Quận
trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho các cá nhân xuất sắc.

 

MINH PHƯƠNG
Lượt xem: 656
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin