image Hoạt động Ủy ban nhân dân
Hoạt động của Ban Bồi thường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội
Thứ 4, Ngày 17/10/2018, 07:50 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) – Ngày 16/10, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận giai đoạn 2005-2018. Đến dự có đồng chí Thân Trọng Minh, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, đại diện các ban ngành - đoàn thể Quận và 16 Phường. Đồng chí Đỗ Anh Khang, QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị.

 

 


Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng Quận báo cáo sơ kết đánh giá công tác của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 13 năm (2005 - 2018)

 

 

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng quận Nguyễn Văn Hùng cho biết: Thường trực Quận ủy và Ủy ban Nhân dân Quận thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kịp thời ban hành các Nghị quyết, chủ trương, Kế hoạch và chương trình thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn Quận, tạo mọi điều kiện để Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao; đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.


Với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Quận triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, bồi thường, giải tỏa và tái định cư của các hộ dân cư, nhà cửa, hoa màu, các cơ quan, đơn vị và vật kiến trúc khác có liên quan phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn Quận theo đúng chính sách, đúng quy định của pháp luật. Từ khi thành lập (năm 2005 ) đến nay, đơn vị đã tham mưu Quận triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 50 dự án lớn nhỏ khác nhau. Trong đó đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình đối với 35 dự án. Có những dự án trọng điểm, với quy mô, diện tích giải tỏa lớn, với trường hợp hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng giải tỏa nhiều như: đầu tư xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài; nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch, Phường 12; đầu tư công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 1); tiểu dự án di dời ga đường sắt Gò Vấp (phục vụ dự án xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài); nâng cấp đô thị tại các Phường 5, 14, 15; xây dựng trường Đại học Dân lập Văn Lang; đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát nước đường Lê Lợi - Nguyễn Văn Bảo Phường 4; xây dựng cầu vượt thép tại nút giao ngã 6 Gò Vấp; sửa chữa đường Lê Đức Thọ (đoạn từ cầu Trường Đai đến cầu Cụt)... cùng các dự án khác như: mở rộng, nâng cấp đường Phan Văn Trị (đoạn từ cầu Hang Trong đến đường Phạm Văn Đồng) tại Phường 1 và Phường 5; đầu tư xây dựng công trình đường An Hội Phường 13; xây dựng công trình đường vào khu tái định cư - Phường 14; mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Văn Dung - Phường 6; xây dựng trường tiểu học Lam Sơn - Phường 14; xây dựng trường Trung học cơ sở Tân Sơn - Phường 12 …Đã và đang tiếp tục triển khai 2 dự án chuyển tiếp theo tiến độ được giao nhưng chưa hoàn thành công tác thu hồi mặt bằng, như: đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông; xây dựng cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm. Đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện 10 dự án theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố và Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố về phê duyệt vốn ngân sách, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận, đó là đầu tư xây dựng trường Tiểu học Phường 12; đầu tư xây dựng trường Tiểu học Phường 9; đầu tư xây dựng trường THCS Phường 9; cải tạo, chỉnh trang Công viên Gia Định - Phường 3; thành phần 1 thuộc dự án Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) tại Phường 15; mở rộng đường vào Trường THCS An Nhơn - Phường 6; mở rộng đường vào Trường Tân Sơn - Tiểu học Phường 12; mở rộng hẻm 236 Nguyễn Tư Giản; mở rộng đường D3, Phường 10; xây dựng mới Cầu Hang Ngoài... Đồng thời, chuẩn bị các thủ tục để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 20 dự án trong giai đoạn 2018 - 2020 theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố, Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố về phê duyệt vốn ngân sách, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận.


Đến nay Quận đã bố trí tái định cư cho 523 hộ dân thuộc 8 dự án trọng điểm như: 254 hộ dân ảnh hưởng dự án đầu tư công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; 228 hộ dân trong dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài trên địa bàn Quận Gò Vấp; 14 hộ dân thuộc Tiểu dự án di dời ga đường sắt Gò Vấp; 18 hộ dân trong dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông; 6 hộ dân trong dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Lam Sơn;1 hộ dân trong dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch, Phường 12; 1 hộ dân trong dự án mở rộng, nâng cấp đường Phan Văn Trị (đoạn từ cầu Hang Trong đến đường Phạm Văn Đồng) tại Phường 1, Phường 5; 1 hộ dân trong dự án Công trình kết nối giao thông đường Phạm Văn Bạch - hẻm khu dân cư địa ốc Chợ Lớn, Phường 12. Thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi các dự án với tổng số tiền 3.230 tỷ đồng. Thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán gần 35 dự án đã hoàn thành công tác bồi thường như: Nâng cấp đô thị tại các Phường 5, 14, 15; xây dựng trụ sở liên cơ quan Phường 8, 9, 14; Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch, Phường 12; Tiểu dự án di dời ga đường sắt Gò Vấp; xây dựng trường Trung học cơ sở Tân Sơn, Phường 12; xây dựng công trình Đường vào khu tái định cư Phường 14; đầu tư xây dựng công trình đường An Hội Phường 13; mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Văn Dung, Phường 6 …

 


Phó Chủ tịch UBND Quận Đỗ Anh Khang quán triệt, triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17

 

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Khang - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận đã quán triệt, triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12.1.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018 - 2020, trong đó nêu rõ các biện pháp khả thi nhằm phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Thành ủy - Ủy ban Nhân dân Thành phố đã giao cho Ủy ban Nhân dân Quận để hoàn thành 4 mục tiêu theo Chỉ thị đã xác định. Gắn việc tổ chức thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 7.12.2017 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24.11.2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp với các sở - ngành Thành phố, các phòng - ban chuyên môn thuộc Quận và Ủy ban Nhân dân16 Phường cùng các đơn vị liên quan nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong các hoạt động, triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Quận. Đồng chí yêu cầu nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp, quyết liệt, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và các cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố, xử lý hài hòa về lợi ích giữa chủ đầu tư với người dân và xã hội trên cơ sở quy định của pháp luật.

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động 13 năm qua trên địa bàn Quận của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận, đại diện các đơn vị, phòng ban Quận và UBND 16 Phường cũng đã tập trung thảo luận Đề án sắp xếp "Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận" thành "Trung tâm Phát triển Quỹ đất" với đa số thống nhất đề xuất trực thuộc Quận để thuận lợi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Quận.

BA MINH
Lượt xem: 10
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin