image Phòng cháy chữa cháy
Các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04.10.2019
Thứ ba, Ngày 17/09/2019, 03:02 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Ngày 04.10 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"; đây cũng là dịp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác phòng cháy và chữa cháy; góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia vào công tác phòng cháy và chữa cháy. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra, UBND Quận vừa ban hành Văn bản số 4007/UBND-CAQ về việc tổ chức các hoạt động ưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04.10.2019 trên địa bàn Quận.

Theo đó, UBND Quận yêu cầu UBND các Phường trực thuộc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, như: Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05.3.2018 của Bộ Công an quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18.7.2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC...bằng các nội dung cụ thể, hình thức phù hợp. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chữa cháy” như: tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC; tổ chức xe loa tuyên truyền, tổ chức mít tinh, hội thảo, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH… tạo nên phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy sôi nổi, thật sự là ngày hội toàn dân. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh Phường, tuyên truyền trực quan, lưu động về PCCC, CNCH; treo, gắn pa nô, áp phích, bảng điện tử LED, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" ở những khu dân cư tập trung, nơi công cộng và cổng trụ sở làm việc của cơ quan với hình thức, nội dung sát thực.

 


Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Quận tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà hàng Luxury Palaxe (Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận) ngày 12.8.2019
​​

 

Trang thông tin Quận chủ động tăng thời lượng đưa tin, bài về các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04.10.2019; phối hợp với Công an Quận đăng tải các clip cổ động, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về hoạt động PCCC và phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định an toàn về PCCC...

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Quận phối hợp Công an Quận tổ chức xây dựng các bài phát thanh cho các đối tượng khác nhau về hoạt động PCCC. Tổ chức phát hành định kỳ trên trang thông tin của Quận, bảng tin của Phường, khu phố, tổ dân phố, chủ động làm việc với các khu vui chơi và tập trung đông người tổ chức phát thanh về các chuyên mục phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh lưu động; treo, gắn pa nô, áp phích, bảng điện tử LED, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên các tuyến đường chính của Quận, ở những khu dân cư tập trung, nơi công cộng và cổng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức, nội dung sát thực.

Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp và người đứng đầu các cơ sở trú đóng trên địa bàn Quận chủ động, tích cực tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; đầu tư, củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; thực hiện phương châm 4 tại chỗ "Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ". Tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy, CNCH kịp thời nếu có sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra. Phấn đấu trong dịp "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04.10.2019 không xảy ra cháy, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Công an Quận tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng PCCC cơ sở. Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC đối với các đơn vị, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, các khu dân cư tập trung; đôn đốc các đơn vị, cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về PCCC; đồng thời, kiên quyết xử lý các vi phạm về PCCC theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát, xây dựng, bổ sung và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, CNCH có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia ở những cơ sở trọng điểm; chủ động xử lý các tình huống cháy nổ trong mọi tình huống. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, kịp thời báo cáo UBND Quận để theo dõi, chỉ đạo.

 

KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY” 04.10.2019

1. Nhiệt liệt hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" – 4.10!

2. Nhân dân Quận tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 4.10!

3. Toàn dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy!

4. Người người, nhà nhà, ngành ngành tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" - 4.10!

5. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thân của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân!

6. Thực hiện tốt luật phòng cháy và chữa cháy là góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội!

7. Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân!

8. Cán bộ, chiến sỹ Công an Quận tích cực chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả!

9. Phòng chống cháy, nổ là thiết thực bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và người lao động!

10. Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

11. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi!

12. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan tổ chức, hộ gia đình và cá nhân!

13. Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống giặc lửa!

14. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình!

15. Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà!

16. Mỗi người hãy chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

17. Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho Cảnh sát PCCC số máy 114 và huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy.

Các đơn vị bắt đầu treo các băng-rôn, khẩu hiệu từ ngày 01.10.2019 đến hết ngày 10.10.2019.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận
Lượt xem: 33763
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin