image Thông tin tuyên truyền
(WEBGOVAP)- Ngày 11/11, UBND quận Gò Vấp đã ban hành Công văn số 4252/UBND-VX chỉ đạo các đơn vị về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023.
(WEBGOVAP)- Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; có hiệu lực thi hành từ 08/8/2022.
(WEBGOVAP)- Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia thông qua việc tổ chức các chương trình khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/2022 đến ngày 31/12/2022 và sử dụng Bộ nhận diện chương trình trong các ấn phẩm truyền thông, sản phẩm khuyến mại của Quý Doanh nghiệp.
(WEBGOVAP)- Vừa qua, Trung tâm Y tế (TTYT) quận Gò Vấp có thông báo xét tuyển viên chức năm 2022.
(WEBGOVAP) - Sáng 25/10, Quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) và triển khai thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố, do ...
Xem theo ngày: