image Thông tin tuyên truyền
(WEBGOVAP)-UBND quận vừa có Thông báo danh sách số điện thoại đường dây nóng của UBND quận, các cơ quan, đơn vị và UBND 16 phường để tiếp nhận thông tin phản ánh của Nhân dân.
(WEBGOVAP)-UBND quận vừa có Thông báo danh sách số điện thoại đường dây nóng của UBND quận, các cơ quan, đơn vị và UBND 16 phường để tiếp nhận thông tin phản ánh của Nhân dân.
(WEBGOVAP)-Dịch vụ thuế điện tử - eTax được Tổng cục Thuế triển khai từ ngày 10/02/2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống eTax tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn để thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.
(WEBGOVAP)-Ngày 12/10, UBND quận Gò Vấp đã có văn bản số 3395/UBND-TNMT về tuyên truyền, phổ biến các quy định phân loại, lưu trữ, chuyển giao, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
(WEBGOVAP)-Ngày 28/8/1945, cách nay 76 năm đã đi vào mốc son lịch sử của dân tộc ta. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các bộ, ngành để đảm ...
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt và chớp đúng thời cơ.
(WEBGOVAP)-Cách mạng Tháng Tám tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân tộc. Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, đoàn kết, tập hợp nhân dân, "lấy sức ta giải phóng cho ta", đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp trong cả nước. Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân, phát ...
(WEBGOVAP)-Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976-02/7/2021)
Xem theo ngày: