image Thông tin tuyên truyền
(WEBGOVAP)-Ngày 28/8/1945, cách nay 76 năm đã đi vào mốc son lịch sử của dân tộc ta. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các bộ, ngành để đảm ...
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt và chớp đúng thời cơ.
(WEBGOVAP)-Cách mạng Tháng Tám tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân tộc. Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, đoàn kết, tập hợp nhân dân, "lấy sức ta giải phóng cho ta", đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp trong cả nước. Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân, phát ...
(WEBGOVAP)-Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976-02/7/2021)
(thanhuytphcm.vn)-Đồng chí Lê Đình Nhơn, bí danh Chín Lê, sinh ngày 28 tháng 5 năm 1923, tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 20 tuổi, đồng chí giác ngộ cách mạng trong nhóm Công đoàn Brossard Mofin và nòng cốt trong nhóm Thanh niên Bưu điện Hà Nội. Năm 1944, đồng chí thoát ly gia đình đi hoạt động bí mật ở Biên Hòa-Bà Rịa. Ngày 07 tháng 7 năm 1945, đồng chí được kết nạp vào ...
(thanhuytphcm.vn)-Đồng chí Hoàng Quốc Việt tên thật là Hạ Bá Cang, sinh ngày 28 tháng 5 năm 1905 tại làng Đáp Cầu, tổng Đỗ Xá, huyện Võ Giàng, nay là phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí là con trai thứ 6 trong gia đình 7 người con của cụ Hạ Bá Khoát và cụ bà Trần Thị Cẫy. Ông nội là cụ Hạ Bá Đạt, một nhà nho yêu nước làm nghề dạy học ...
(WEBGOVAP)-Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn đề hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cư dân các thành phố lớn.
Cuộc đời và sự nghiệp của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị là tấm gương sáng về tinh thần cách mạng kiên trung ái quốc, sống và chiến đấu suốt đời cho lý tưởng cộng sản cao cả; là tấm gương trọn đời tận tụy, cần kiệm, liêm chính, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với đồng bào.
Xem theo ngày: