image Kinh tế - Doanh nghiệp
(WEBGOVAP) - Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-SKHCN ngày 26/02/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Chương trình Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ với nội dung cụ thể như sau:
(WEBGOVAP)-Từ ngày 12/5, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đã triển khai một số dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Xem theo ngày: