image Góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)
Thứ 4, Ngày 24/01/2018, 10:59 CH image Màu chữ Cỡ chữ
Ngày bắt đầu:
11/11/2017
Ngày kết thúc:
13/11/2017
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan:
VBQPPL
Trích yếu:
Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)
Nội dung:
 

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
1515662404030DT Luat du lich.doc
Lượt xem: 15496 Quay lại Bản in
Danh sách góp ý