image Góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thứ bảy, Ngày 13/01/2018, 09:05 SA image Màu chữ Cỡ chữ
Ngày bắt đầu:
01/11/2017
Ngày kết thúc:
13/11/2017
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan:
VBQPPL
Trích yếu:
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Nội dung:

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
1515662499528DTND thay the ND23.doc
Lượt xem: 38 Quay lại Bản in
Danh sách góp ý